Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE – STACJONARNY

Czy:

 • Planujesz studia w Polsce?
 • Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?
 • Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Jeśli tak, ten program jest właśnie dla Ciebie!

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje

KURS PRZYGOTOWUJĄCY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce

 

 

Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia.
 Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:

 •  wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 •  kompetencji gramatycznej i leksykalnej,
 •  kompetencji ortograficznej i fonologicznej,
 •  umiejętności redagowania tekstów,
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych,
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

 •  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,
 •  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 •  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich,
 • mają możliwość uzyskania 5 punktów ECTS pod warunkiem zdania egzaminu końcowego,
 • otrzymują Świadectwo uczestnictwa w programie, a osoby, które zdadzą egzamin końcowy – Świadectwo językowe z oceną oraz liczbą uzyskanych punktów ECTS.

Terminy:

Sesja I: 16 maja–10 czerwca 2022

 •  Cena: 1.650 PLN
 •  Liczba godzin języka polskiego: 80
 •  Godzina akademicka: 45 minut
 •  Zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych

Sesja II: 13 czerwca–8 lipca 2022

 •  Cena: 1.650 PLN
 •  Liczba godzin języka polskiego: 80
 •  Godzina akademicka: 45 minut
 •  Zajęcia planowane są w godzinach porannych.

Sesja III: 11 lipca–5 sierpnia 2022

 •  Cena: 1.650 PLN
 •  Liczba godzin języka polskiego: 80
 •  Godzina akademicka: 45 minut
 •  Zajęcia planowane są w godzinach porannych

KURS ODBYWA SIĘ STACJONARNIE

Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Romana Ingardena 3. Warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 6 osób).

Uprzejmie informujemy, że w celu zapisania się na kurs niezbędne jest przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego na adres: igpprogramy@uj.edu.pl

W trakcie trwania zajęć uczestnicy będą zobowiązani do uzupełniania Oświadczeń o stanie zdrowia w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania COVID-19/SARS-CoV-2.

Uczestnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat. W przypadku, gdy kursant jest niepełnoletni, obowiązkowe jest dostarczenie:

 • Zgody na udział osoby niepełnoletniej w Kursie przygotowującym (WAŻNE – zgodę należy potwierdzić u notariusza!)
 • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne na okres pobytu na kursie.

W przypadku braku możliwości sprawowania osobistej opieki przez rodziców/opiekunów prawnych, również:

 • Upoważnienia do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią uczestniczącą w Kursie przygotowującym;
 • Oświadczenia.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników i nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia na czas trwania programu! Osobom zainteresowanym udzielamy informacji nt. oferty Domów Studenckich UJ.

Uprzejmie informujemy, że nie przyjmujemy płatności kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły – prosimy wyłącznie o wnoszenie opłat przelewem bankowym lub podanie danych karty płatniczej w formularzu aplikacyjnym w celu zdalnego pobrania należności.

Adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ
ul. Romana Ingardena 3
30-060 Kraków

e-mail: igpprogramy@uj.edu.pl
telefon kontaktowy: +48 506 006 513
www.plschool.uj.edu.pl

Download files
doc
Zgoda rodziców
doc
Przejęcie pieczy
doc
Regulamin
doc
Formularz zgłoszeniowy - na studia 2022 POL

Web Content Display Web Content Display

Elektroniczny formularz do wypełnienia
Електронна анкета для заповнення

 
Podczas wypełniania Formularza elektronicznego nie jest konieczne drukowanie i wypełnianie Formularza na papierze.

При заповненні електронної Анкети не обов'язково друкувати і заповнювати Анкету на папері.