Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

WYKŁADY


CONTEMPORARY POLAND (in English)

The course looks at 20th and 21st-century Poland with a special emphasis on changes in its society, politics, culture and mores in the period of the post-1989 political transformation. The program will also address issues related to politics, popular culture, and the everyday life of the Polish people, including youth. These references to the past are designed to help foster a better understanding of the processes underway in Poland today. Each class will be amply illustrated with video and audio materials.

Lecturer: Piotr Horbatowski Ph.D. hab., piotr.horbatowski@uj.edu.pl

Dates: July 5-22, 16.30-18.00 Polish time; 30 academic hours, 2 credits/ECTS points

Location of lectures: Romana Ingardena 3 Street, Kraków and Grodzka 64 Street, Kraków.

Requirements for credits/ECTS points:
1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. The final online test will be held on Friday, July 23;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

Tuesday, July 5
PATH TO FREEDOM, part one. POLAND 1945-1980
Wednesday, July 6
PATH TO FREEDOM, part two. POLAND 1980-1989
Thursday, July 7
CULTURE AND EVERYDAY LIFE IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC
Friday, July 8
1989 – THE FALL OF COMMUNISM
Monday, July 11
UPS AND DOWNS OF POLITICAL TRANSFORMATION. POLAND AND ITS SOCIETY BETWEEN 1990 AND 2004
Tuesday, July 12
POLAND IN THE EUROPEAN UNION. POLAND AFTER 2004
Wednesday, July 13
IS BREXIT UPON US? POLAND TODAY – BETWEEN “SOLIDARITY” AND “LIBERALISM”
Thursday, July 14
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part one
Friday, July 15
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part two
Monday, July 18
POLISH CULTURE AFTER 1989
Tuesday, July 19
POLISH LITERATURE AND CULTURE AFTER 1989  
Wednesday, July 20
POLISH CINEMA, part one – THE POLISH SCHOOL AND THE CINEMA OF MORAL ANXIETY
Thursday, July 21
POLISH CINEMA, part two – POLISH CINEMA AFTER 1989
Friday, July 22
POLISH CINEMA AND ITS INTERNATIONAL SUCCESS

Piotr Horbatowski Ph.D. hab. – habilitated Assistant Professor, graduate of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. He earned his doctoral degree in 1997 and his habilitation in 2010. His research has focused on the history of Polish people’s theatrical activity outside of Poland, with a particular focus on the East and the Far East. For many years, he has delivered lectures on different forms and aspects of Polish culture against a broad context of social, political and economic transformations, with a special emphasis of the post-1989 period. He also teaches language classes and creates original syllabuses that employ methods such as theater and student magazine editing. In terms of language teaching, he is interested in innovative, unconventional methods. He served as the head of the School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University in 2005-2009 and 2011-2012 and was once again appointed to the role in 2019. In 2021, he was also elected as the Head of the Institute of Polish Language and Culture for Foreigners. He is a member of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish as a Foreign Language.

NOTE: The details of this course are subject to change.

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze i kulturze od odrodzenia Polski w roku 1918 do czasów współczesnych. Literatura dwudziestolecia międzywojennego: główne nurty poetyckie, dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Literatura II wojny światowej. Holocaust w literaturze i sztuce. Pisarz w komunizmie. Literatura polska na emigracji. Twórczość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej (literackie Nagrody Nobla w latach 1980 i 1996).  Najważniejsze postaci polskiego filmu i teatru. Literatura po 1989 roku: „inwazja kobiet” w literaturze polskiej, twórczość Olgi Tokarczuk (literacka Nagroda Nobla 2018), literatura postpamięci, poezja współczesna. Omawiane dzieła prezentowane będą wraz z właściwym im kontekstem historycznym.
5-22 lipca, 14.30-16.00 – dwie godziny akademickie; łącznie 30 godzin, 1 punkt kredytowy/1 ECTS point.

Wykładowca: dr hab. Kazimierz Adamczyk, kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl

Zajęcia będą się odbywać w Krakowie w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego na ul. Romana Ingardena 3 lub na ul. Grodzkiej 64.

Warunki zaliczenia:
1.    obecność na zajęciach 30% - można opuścić jeden wykład, każda następna nieobecność to -5%;
2.    egzamin: praca pisemna - temat pracy musi być zaaprobowany przez wykładowcę; praca ma być oparta na materiałach z wykładów i własnych studiach; musi mieć nie mniej niż 8500 i nie więcej niż 12500 znaków (ze spacjami); musi obejmować bibliografię - nie mniej niż trzy źródła (dopuszczalne są adresy internetowe, ale nie Wikipedia), a także minimum 4 przypisy w tekście. Jakikolwiek plagiat będzie oznaczał automatyczne odrzucenie pracy i ocenę F. Pracę należy przesłać emailem, w formacie Word, do 23.59 czasu polskiego we wtorek 9 sierpnia, do kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl oraz (kopia, cc) do anna.marasek@uj.edu.pl. Prace przesłane później nie będą oceniane, a kurs nie pojawi się na Transcript of Studies.  
3.    skala ocen:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

 

Uwaga: Jeśli Pan/Pani nie przystąpi do egzaminu, na Transcript of Studies nie pojawi się informacja o uczestniczeniu w tym kursie.

  PLAN ZAJĘĆ

5 lipca, wtorek HISTORYCZNE KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU.
6 lipca, środa POEZJA POLSKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM.
7 lipca, czwartek
WITKACY I SCHULZ. TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE I MITOLOGIZACJA RZECZYWISTOŚCI.
8 lipca, piątek
TWÓRCZOŚĆ WITOLDA GOMBROWICZA I JEJ ZNACZENIE W POLSKIEJ KULTURZE.
11 lipca, poniedziałek
LITERATURA WOBEC HOLOCAUSTU, część pierwsza.
12 lipca, wtorek
LITERATURA WOBEC HOLOCAUSTU, część druga.
13 lipca, środa
SYTUACJA PISARZA W KOMUNIZMIE. PROPAGANDA,TERROR,  REGLAMENTOWANA WOLNOŚĆ, BUNT.
14 lipca, czwartek
EMIGRACYJNY OBIEG LITERATURY POLSKIEJ I JEGO ARCYDZIEŁA.
15 lipca, piątek  
POLSKA SZKOŁA POEZJI.
18 lipca, poniedziałek
TADEUSZ RÓŻEWICZ, SŁAWOMIR MROŻEK, JANUSZ GŁOWACKI I INNI DRAMATOPISARZE.  
19 lipca, wtorek
FILM W PRL-U ( POLSKA SZKOŁA FILMOWA I KINO NIEPOKOJU MORALNEGO).
20 lipca, środa
WYBITNI TWÓRCY POLSKIEGO TEATRU.
21 lipca, czwartek   
LITERATURA POLSKA PO ROKU 1989, część pierwsza i druga.
22 lipca, piątek
TWÓRCZOŚĆ LAUREATÓW LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA (CZESŁAW MIŁOSZ,      WISŁAWA SZYMBORSKA, OLGA TOKARCZUK).

 
Dr hab. Kazimierz Adamczyk – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ; do 2009 w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Doktorat w 1993; habilitacja w 2009 (Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, Kraków 2009). Stypendium w USA w 1990. Uczył języka polskiego i literatury polskiej na University of Connecticut at Storrs, USA (1995–1998). Zajmuje się literaturą współczesną, teorią literatury, społecznymi i politycznymi kontekstami literatury. Książki: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, 1994; The Reference Guide to the Holocaust Literature, USA, 2002 (współautor); Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, 2009.
 
UWAGA: Szczegóły niniejszego kursu mogą ulec zmianie.

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze i kulturze od odrodzenia Polski w roku 1918 do czasów współczesnych. Literatura dwudziestolecia międzywojennego: główne nurty poetyckie, dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Literatura II wojny światowej. Holocaust w literaturze i sztuce. Pisarz w komunizmie. Literatura polska na emigracji. Twórczość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej (literackie Nagrody Nobla w latach 1980 i 1996).  Najważniejsze postaci polskiego filmu i teatru. Literatura po 1989 roku: „inwazja kobiet” w literaturze polskiej, twórczość Olgi Tokarczuk (literacka Nagroda Nobla 2018), literatura postpamięci, poezja współczesna. Omawiane dzieła prezentowane będą wraz z właściwym im kontekstem historycznym.
1-9 sierpnia, 14.30-16.00 – dwie godziny akademickie. Uwaga: 9 sierpnia – trzy godziny akademickie, 14.30 do 17.00; łącznie 15 godzin, 1 punkt kredytowy/1 ECTS point.

Wykładowca: dr hab. Kazimierz Adamczyk, kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl

Zajęcia będą się odbywać w Krakowie w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego na ul. Romana Ingardena 3 lub na ul. Grodzkiej 64.

Warunki zaliczenia:
1.    obecność na zajęciach 30% - można opuścić jeden wykład, każda następna nieobecność to -5%;
2.    egzamin: praca pisemna - temat pracy musi być zaaprobowany przez wykładowcę; praca ma być oparta na materiałach z wykładów i własnych studiach; musi mieć nie mniej niż 8500 i nie więcej niż 12500 znaków (ze spacjami); musi obejmować bibliografię - nie mniej niż trzy źródła (dopuszczalne są adresy internetowe, ale nie Wikipedia), a także minimum 4 przypisy w tekście. Jakikolwiek plagiat będzie oznaczał automatyczne odrzucenie pracy i ocenę F. Pracę należy przesłać emailem, w formacie Word, do 23.59 czasu polskiego we wtorek 9 sierpnia, do kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl oraz (kopia, cc) do anna.marasek@uj.edu.pl. Prace przesłane później nie będą oceniane, a kurs nie pojawi się na Transcript of Studies.  
3.    skala ocen:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

 

Uwaga: Jeśli Pan/Pani nie przystąpi do egzaminu, na Transcript of Studies nie pojawi się informacja o uczestniczeniu w tym kursie.

PLAN ZAJĘĆ
1 sierpnia, poniedziałek
POLSKA SZKOŁA POEZJI
2 sierpnia, wtorek
WITKACY I SCHULZ. TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE
I MITOLOGIZACJA RZECZYWISTOŚCI
3 sierpnia, środa
LITERATURA POLSKA WOBEC WOJNY I HOLOCAUSTU
4 sierpnia, czwartek
SYTUACJA PISARZA W KOMUNIZMIE. PROPAGANDA,TERROR,
REGLAMENTOWANA WOLNOŚĆ, BUNT
5 sierpnia, piątek
EMIGRACYJNY OBIEG LITERATURY POLSKIEJ I JEGO
ARCYDZIEŁA
8 sierpnia, poniedziałek
LITERATURA POLSKA W XXI WIEKU        
9 sierpnia, wtorek. UWAGA: wykład trzygodzinny, 13.45-17.00!
WYBITNI TWÓRCY POLSKIEGO FILMU I TEATRU
   
Dr hab. Kazimierz Adamczyk – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ; do 2009 w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Doktorat w 1993; habilitacja w 2009 (Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, Kraków 2009). Stypendium w USA w 1990. Uczył języka polskiego i literatury polskiej na University of Connecticut at Storrs, USA (1995–1998). Zajmuje się literaturą współczesną, teorią literatury, społecznymi i politycznymi kontekstami literatury. Książki: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, 1994; The Reference Guide to the Holocaust Literature, USA, 2002 (współautor); Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, 2009.
 
UWAGA: Szczegóły niniejszego kursu mogą ulec zmianie.

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

POLISH GRAMMAR, SESSION I (in English)

July 5-22, 14.30-16.00 Polish time; 30 academic hours, 2 credits/ECTS points
Lecturer: Agnieszka Rabiej Ph.D., a.rabiej@uj.edu.pl
Lecture location: Romana Ingardena 3 street or Grodzka 64 street
 
Requirements for credits/ECTS points:

1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. The final on-line test will be held on Friday, July 23, and will only cover topics discussed during the course;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny


Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

July 5, Tuesday
POLISH LANGUAGE – HOW IT WORKS? GENDER, NUMBER, INFLECTION

July 6, Wednesday
VERB INFLECTION: PAST, PRESENT, FUTURE

July 7, Thursday
ASPECT OF VERBS

July 8, Friday
CONDITIONAL MOOD & MODAL VERBS

July 11, Monday
IMPERATIVE MOOD

July 12, Tuesday
VERBS OF MOTION

July 13, Wednesday
CASES AND THEIR FUNCTIONS

July 14, Thursday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES

July 15, Friday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADVERBS

July 18 Monday
NUMERALS

July 19, Tuesday
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES

July 20, Wednesday
COMPLEX SENTENCES

July 21, Thursday
REVISION

July 22, Friday
FINAL TEST

Agnieszka Rabiej Ph.D. – Assistant Professor of applied linguistics at the Jagiellonian University. Since 2001 engaged in teaching Polish as a foreign language in Poland and abroad. Visiting lecturer: Trinity College, Dublin
(2003–2005). Research interests: second/foreign language teaching methodology; teaching of heritage languages; bilingualism in children. Author of textbooks: Lubię polski! 1. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2010; Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2011; Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia, 2011; Lubię czytać po polsku! 2. Teksty i ćwiczenia, 2011; [ed.] 40 koncepcji dobrych lekcji. Scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego.
 
NOTE: The details of this course are subject to change.

POLISH GRAMMAR, SESSION II (in English)

July 25–29, 16:15-17:45 – in-class format; August 01, 16:15-17:45 and August 02, 16:15-18:30 – on-line format; 15 academic hours, 1 credit/ECTS point. Please note: two last meetings will be held on-line on Microsoft Teams.

Lecturer: Beata Terka Ph.D., beata.kiwit@uj.edu.pl

Requirements for credits/ECTS points:
1.    class attendance; one class can be missed, each additional absence -5%) – 30%;
2.    final exam – 70%. The final on-line test will be held on Tuesday, August 02, on Microsoft Teams platform and will only cover topics discussed during the course;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

July 25, Monday
POLISH LANGUAGE – COMPLICATED? GENDER, NUMBER, INFLECTION.
Język polski jest fascynujący!

July 26, Tuesday
CASES AND THEIR FUNCTIONS.
Polska, jestem z Polski, mieszkam w Polsce.

July 27, Wednesday
VERB INFLECTION. PAST, PRESENT, FUTURE. IMPERATIVE AND CONDITIONAL MOOD.
Było, minęło. Jest jak jest. Będzie, co ma być. A co by było, gdyby…?

July 28, Thursday
ASPECT OF VERBS.
Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? Wrzuciłem, ciociu miła! A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki.

July 29, Friday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES AND ADVERBS.
Im dalej w las, tym więcej drzew. Lepszy rydz niż nic.

August 1, Monday
NUMERALS.
Co dwie głowy, to nie jedna. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

August 2, Tuesday
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES. SUMMARY OF THE COURSE.
Było tak: bociana drapał szpak, a potem była zmiana i to szpak drapał bociana.

Beata Terka Ph.D. – Graduated from the Jagiellonian University  (Teaching Polish as a Foreign Language and Cultural Studies). Ph.D. in 2019. Since graduation engaged in teaching Polish as a foreign language at the Center for Polish Language and Culture in the World. Main fields of interest: linguistics, teaching methods, translation and language in cultural perspective.

NOTE: The details of this course are subject to change.