Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY REKRUTOWANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

 • Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
 • Podpisz i prześlij zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne-programy-online
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne-programy-online
 • Komplet dokumentów prześlij do Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ pocztą na adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków lub e-mailem: polish.for.foreigners@uj.edu.pl
 • Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie).
 • Opłatę za program roczny powinieneś uiścić przed jego rozpoczęciem. Opłatę za program roczny możesz wnieść w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego z semestrów.
 • Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.
 • Ustna część testu plasującego odbędzie się na platformie Webex lub Teams kilka dni przed rozpoczęciem programu. O terminie rozmów wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 • 1 października 2021 r. lub 28 lutego 2022 r. rozpoczniesz program języka polskiego online w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ.

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr upływa 13 września 2021 r.; na drugi – 7 lutego 2022 r.

Zainteresowanych podjęciem nauki w Instytucie prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

 • podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: https://plschool.uj.edu.pl/intensywne-programy-online)
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego;
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dołączonego do informatora oraz do pobrania ze strony https://plschool.uj.edu.pl/intensywne-programy-online);
 • kopii strony paszportu ze zdjęciem;
 • krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego (jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do osób planujących podjęcie studiów lub staży naukowych w Polsce).
 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą pod adres:
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
lub jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu pisemnego i ustnego online, które zostaną przeprowadzone przez rozpoczęciem programu.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.


WAŻNE

1. Na początku programu wszyscy jego uczestnicy otrzymają drogą mailową REGULAMIN, z którym należy się zapoznać, podpisać i przesłać jako skan pod adres: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
2. Warunkiem uruchomienia programu jest zebranie minimalnej liczby uczestników w grupie.