Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY REKRUTOWANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?

 • Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
 • Podpisz i prześlij zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony
 • Komplet dokumentów prześlij do Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ pocztą na adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków lub e-mailem: polish.for.foreigners@uj.edu.pl
 • Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać opłatę wpisową w wysokości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie).
 • Opłatę za program roczny powinieneś uiścić przed jego rozpoczęciem. Opłatę za program roczny możesz wnieść w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego z semestrów.
 • Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.
 • Ustna część testu plasującego odbędzie się na platformie Webex lub Teams kilka dni przed rozpoczęciem programu. O terminie rozmów wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 • 1 października 2020 r. lub 25 lutego 2021 r. rozpoczniesz program języka polskiego online w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.

ZASADY REKRUTOWANIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Centrum przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierwszy semestr upływa 13 września 2020 r.; na drugi – 7 lutego 2021 r.

Zainteresowanych podjęciem nauki w Centrum prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

 • podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony)
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego;
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dołączonego do informatora oraz do pobrania ze strony www.polishstudies.uj.edu.pl);
 • kopii strony paszportu ze zdjęciem;
 • krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego (jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do osób planujących podjęcie studiów lub staży naukowych w Polsce).
 

Dokumenty proszę przesyłać pocztą pod adres:
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
lub jako załącznik do e-maila: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu pisemnego i ustnego online, które zostaną przeprowadzone przez rozpoczęciem programu.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.


WAŻNE

1. Na początku programu wszyscy jego uczestnicy otrzymają drogą mailową REGULAMIN, z którym należy się zapoznać, podpisać i przesłać jako skan pod adres: polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
2. Warunkiem uruchomienia programu jest zebranie minimalnej liczby uczestników w grupie.