Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMINY I CENY

ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym roczne programy przygotowujące do studiów)

Termin:
3 października 2022 r. – 23 czerwca 2023 r.
Przerwa semestralna: 4–26 lutego 2023 r.

CENA PROGRAMU: 14 700 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty za udział w rocznym programie języka polskiego w dwóch semestralnych ratach.
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:

  1. Cena pierwszego semestru: 7.950 PLN (cena programu 7.030 PLN + 920 PLN opłata wpisowa).
  2. Cena drugiego semestru: 6 750 PLN.

SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym semestralne programy przygotowujące do studiów)

Terminy:

  • I semestr: 3 października 2022 r. – 3 lutego 2023 r.
  • II semestr: 27 lutego – 23 czerwca 2023 r.

CENA PROGRAMU: 7 950 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowaOpłata za program semestralny wnoszona jest w całości.
Podane ceny dotyczą tylko kosztów nauki.

WPŁATY

Opłaty są wnoszone na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego otrzymuje każda osoba przyjęta na program w oficjalnym piśmie potwierdzającym ten fakt.

Jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN należy wnieść najpóźniej w okresie 3 tygodni od otrzymania pisma akceptacyjnego przesłanego jako skan pocztą mailową. Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w programie i będzie skutkować skreśleniem z listy przyjętych. Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej 10 dni przed 3 października 2022 r., tj. do 22 września 2022 r., za drugi semestr najpóźniej 10 dni przed 27 lutego 2023 r., tj. do 16 lutego 2023 r.

Dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego należy wpisać następujący kod SWIFT: PKOPPLPW oraz kod IBAN dla Polski: PL.
Wpłaty gotówkowe w walucie obcej na konto UJ przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao S.A. w Krakowie:

  • ul. Pijarska 1
  • ul. Gronostajowa 3.

Wpłaty gotówkowe w walucie PLN można realizować w oddziałach banku Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Ważne: podany numer rachunku dotyczy wyłącznie wpłat za naukę języka polskiego i nie należy wykorzystywać go w celu dokonania żadnej innej opłaty.

Opłata wniesiona na inny numer rachunku nie zostanie uwzględniona.
Uwaga: wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik programu.

List akceptacyjny
Osoby przyjęte na program języka i kultury polskiej otrzymują list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się przez nie o wizę studencką w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób z krajów UE i EOG).


STYPENDIA

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów, czy też zniżek w opłatach za naukę.