Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY OCENIANIA

EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE

Egzaminy w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egzaminy połówkowe, jak i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz sprawności językowych są organizowane w wyznaczonym terminie. Pozostałe testy sprawdzające są przeprowadzane indywidualnie.
Po zakończeniu kursu – semestralnego bądź rocznego – jego uczestnicy otrzymują dyplomy. Ocena wpisywana na dyplom jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.
Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są one własnością Szkoły; po poprawie przez prowadzących są archiwizowane.

Obowiązujący układ procentowy oceny końcowej:

Poziom A1 i A2
Punkty na egzaminie*

 • Gramatyka – 30 
 • Słownictwo – 20
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 10
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 10 

Ogółem: 100
______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Poziom progowy B1*
Punkty na egzaminie*

 • Gramatyka – 20 
 • Słownictwo – 15
 • Rozumienie ze słuchu – 15
 • Rozumienie tekstu pisanego – 15
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 15 

Ogółem: 100
______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Poziom średni ogólny B2 

 • Gramatyka – 25 
 • Słownictwo – 10
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 15
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 20 

Ogółem: 100

 

Poziom C1 i C2 

 • Gramatyka i słownictwo – 20 
 • Rozumienie ze słuchu – 10
 • Rozumienie tekstu pisanego – 20
 • Komunikacja i konwersacja – 20
 • Kompozycja i redakcja tekstów – 30 

Ogółem: 100

 

Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się wg następującej skali: 

 • bardzo dobry – 5,0         94-100%
 • dobry plus – 4,5              87-93,9%
 • dobry – 4,0                      78-86,9%
 • dostateczny plus – 3,5    69-77,9%
 • dostateczny – 3,0            60-68,9%
 • niedostateczny – 2,0       0-59,9%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 30
Słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 10
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 10
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

Punkty na egzaminie*

Gramatyka 20
Słownictwo 15
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 15
Ogółem 100

 

______
* W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego – 10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

 

Gramatyka 25
Słownictwo 10
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 15
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 20
Ogółem 100

 

 

 
Gramatyka i słownictwo 20
Rozumienie ze słuchu 10
Rozumienie tekstu pisanego 20
Komunikacja i konwersacja 20
Kompozycja i redakcja tekstów 30
Ogółem 100