Kursy indywidualne

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dysponuje grupą wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w indywidualnych formach nauczania języka polskiego jako obcego. Terminy zajęć, ich miejsce oraz profil w pełni dostosowujemy do życzeń kontrahenta. W ramach kursu lektor może koncentrować się na doskonaleniu ogólnej znajomości języka polskiego, jak również na ćwiczeniu wybranych sprawności językowych, określonych tematów oraz poszerzaniu specjalistycznego słownictwa. Oferta obejmuje także przygotowanie do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje Świadectwo Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Może ono zawierać informację dotyczące ilości godzin, specyfiki zajęć, przerobionych tematów oraz poziomu zaawansowania.
Najczęstszymi odbiorcami naszych programów indywidualnych są tłumacze, dyplomaci, nauczyciele akademiccy oraz studenci, a także dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy korporacji międzynarodowych.
W miarę możliwości, pomagamy w zarezerwowaniu noclegów w komfortowym hotelu profesorskim UJ, zlokalizowanym w centrum Krakowa przy ulicy Garbarskiej 7a. Tam też mieści się siedziba Szkoły.

Formularz zgłoszeniowy