KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY DYDAKTYCZNE DLA LEKTORÓW JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Oferta programowa Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ skierowana jest też do lektorów języka polskiego, którym proponujemy kursy, szkolenia i warsztaty dydaktyczne z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Tematyka i profil zajęć dostosowana jest do potrzeb osób zainteresowanych. Przykładowo, program może obejmować: metodykę nauczania poszczególnych sprawności językowych, specyfikę nauczania określonych grup narodowych lub zawodowych, dostosowanie metod uczenia do systemu certyfikacji w języku polskim, wykorzystanie podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania, itp.

Kursy mogą odbywać się w Krakowie, gdzie zapewniamy nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne oraz obsługę biurową, jak również w wybranym przez kontrahenta miejscu w Polsce, jak i zagranicą. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, pracujących na co dzień w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego przy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Prowadzący mają wieloletnie doświadczenia w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców, zarówno w Polsce, jak i w uczelniach zagranicznych. Większość z nich to autorzy cenionych podręczników do nauczania języka polskiego cudzoziemców. Biorą oni udział w pracach Państwowej Komisji Certyfikatowej.