WAKACYJNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE

 • Planujesz studia w Polsce?
 • Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?
 • Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycyna, prawo, nauki humanistyczne?
 • Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje wakacyjny KURS PRZYGOTOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji.

 

 Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:

 •  wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 •  kompetencji gramatycznej i leksykalnej,
 •  kompetencji ortograficznej i fonologicznej,
 •  umiejętności redagowania tekstów,
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych,
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

 •  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,
 •  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 •  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

 

Terminy:

18 czerwca-10 sierpnia 2018

 •       Cena: 2460 PLN
 •       Liczba godzin języka polskiego: 200
 •       Godzina akademicka: 45 minut

18 czerwca-13 lipca 2018

 •       Cena: 1250 PLN
 •       Liczba godzin języka polskiego: 100
 •       Godzina akademicka: 45 minut

16 lipca-10 sierpnia 2018

 •       Cena: 1250 PLN
 •       Liczba godzin języka polskiego: 100
 •       Godzina akademicka: 45 minut

 

 

 

информацию о курсах на русском и украинском языках на vk.com