Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O KURSIE

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ organizuje w każdym semestrze kursy języka polskiego dla studentów programu ERASMUS+, obcokrajowców studiujących w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów.

Szczegóły kursu:

  • w roku akademickim 2022/2023 kurs będzie odbywał się stacjonarnie. W przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej i zmiany obowiązujących zasad dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego możliwe jest przejście na naukę zdalną.
  • semestralny kurs obejmuje 60 godzin akademickich (5 godzin akademickich dwa razy w tygodniu)
  • kursy odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2)
  • w roku akademickim 2022/2023 koszt kursu dla studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosi 850 PLN za semestr, dla studentów studiujących na wszystkich innych uczelniach - 950 PLN
  • kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym.
  • po ukończeniu kursu z oceną pozytywną student otrzymuje 6 kredytów w systemie ECTS
  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej.