Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O KURSIE

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ organizuje w każdym semestrze kursy języka polskiego dla studentów programu ERASMUS+, obcokrajowców studiujących w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów.

Opis kursu: zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Kursy odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2) - podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów, po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. 

Termin kursu w semestrze drugim 2023/2024: 11 marca 2024 - 14 czerwca 2024

Zgłoszenia: 19 lutego 2024 – 1 marca 2024 

Wpłaty do: 4 marca 2024

Cena za kurs w jednym semestrze: 

850,00 PLN – dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
950,00 PLN – dla studentów innych uczelni
 
Liczba godzin: kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). 
 
Zajęcia: 5 godzin akademickich dwa razy w tygodniu. Harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć. 
 
Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie - minimum 8 osób.
 
Forma nauczania: stacjonarna.
 
Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Ingardena 3, 30—060 Kraków lub ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków. 
 
Punkty ECTS i świadectwo językowe:
Świadectwo Językowe i 6 punktów ECTS może otrzymać osoba, która uzyska pozytywną ocenę z egzaminu końcowego.