Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMINY I CENY

ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym roczne programy przygotowujące do studiów)

Termin:
1 października 2020 r. – 23 czerwca 2021 r.
Przerwa semestralna: 6–24 lutego 2021 r.

CENA PROGRAMU: 12 800 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty za udział w rocznym programie języka polskiego w dwóch semestralnych ratach.
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:

  1. Cena pierwszego semestru: 6 980 PLN (cena programu 6 060 PLN + 920 PLN opłata wpisowa).
  2. Cena drugiego semestru: 5 820 PLN.

SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (w tym semestralne programy przygotowujące do studiów)

Terminy:

  • I semestr: 1 października 2020 r. – 5 lutego 2021 r.
    II semestr: 25 lutego – 23 czerwca 2021 r.

CENA PROGRAMU: 6 980 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowaOpłata za program semestralny wnoszona jest w całości.
Podane ceny dotyczą tylko kosztów nauki.

WPŁATY

Opłaty są wnoszone na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego otrzymuje każda osoba przyjęta na program w oficjalnym piśmie potwierdzającym ten fakt.

Jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN należy wnieść najpóźniej w okresie 3 tygodni od otrzymania pisma akceptacyjnego przesłanego jako skan pocztą mailową. Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w programie i będzie skutkować skreśleniem z listy przyjętych. Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym przed 1 października 2020 r., za drugi semestr przed 25 lutego 2021 r.

Dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego należy wpisać następujący kod SWIFT: CITIPLPX oraz – zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji kont bankowych (IBAN) – na początku numeru rachunku należy dopisać PL.

Ważne: podany numer rachunku dotyczy wyłącznie wpłat za naukę języka polskiego i nie należy wykorzystywać go w celu dokonania żadnej innej opłaty.

Opłata wniesiona na inny numer rachunku nie zostanie uwzględniona.
Uwaga: wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik programu.

List akceptacyjny
Osoby przyjęte na program języka i kultury polskiej otrzymują list akceptacyjny.


STYPENDIA

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów, czy też zniżek w opłatach za naukę.