Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE O PROGRAMACH

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ w ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów nauki języka i kultury polskiej oferuje Państwu:

  • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
  • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Programy semestralne (w tym programy przygotowujące) mogą być realizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego 2022/23:

  • I SEMESTR 3 PAŹDZIERNIKA 2022 – 3 LUTEGO 2023
  • II SEMESTR 27 LUTEGO – 23 CZERWCA 2023

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć; zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Program semestralny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dziedziny nauczania języka polskiego jako obcego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej
(zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Oferujemy Państwu programy przygotowujące do podjęcia studiów
w Polsce w zakresie:

  • NAUK HUMANISTYCZNYCH
  • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
  • PRAWA I ADMINISTRACJI
  • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
  • MEDYCYNY

W przypadku osób biorących udział w programie przygotowującym pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.

Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 120 godzin

Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 60 godzin

W razie dużego zainteresowania istnieje możliwość pomocy w zorganizowaniu zajęć dodatkowych (m.in. z biologii, chemii, matematyki) przez sprawdzone, niepubliczne instytucje edukacyjne (za dodatkową opłatą).