Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE OGÓLNE

W roku akademickim 2023/24 Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ będzie dysponował określoną liczbą miejsc w trzech domach akademickich: „Bydgoskiej” przy ul. Bydgoskiej 19, „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47 i w „Żaczku” przy al. 3 Maja 5. Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie rozpoczyna się zwykle 3 dni przed początkiem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić wszystkie prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową. Rezerwacja miejsc nastąpi po otrzymaniu przez Instytut  przynajmniej opłaty rejestracyjnej.
Uczestnicy programu są kwaterowani na podstawie imiennych skierowań wypełnianych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu studenckim, powinny zgłosić się do biura danego akademika od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, między 8.00 a 15.30.

Uwaga: Kwaterując się, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca i złote polskie na opłacenie kaucji i miejsca w pokoju za miesiąc z góry. Zarówno kaucja, jak i miesięczny koszt zakwaterowania w roku akademickim 2022/23 wynosiły 560 PLN. W roku akademickim 2023/24 może nastąpić niewielka podwyżka tej ceny.

Ważne: Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych, kiedy administracja jest nieczynna, prosimy o zgłaszanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl). Umożliwi nam to powiadomienie administracji domu studenckiego o Państwa przyjeździe i zarezerwowanie noclegu. uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnienia formalności związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych dla uczestników programu języka polskiego. Kwaterowaniem zajmują się pracownicy domów studenckich.

Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. 

Pokoje są wyposażone w podstawowy sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon, gniazdo TV i internetowe. W opłatę za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. W domach studenckich znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia, garnki i przyrządy kuchenne. Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, poszewkę i prześcieradło) oraz zasłony i firanki. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli. Koce lub kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne należą do wyposażenia pokoju. Akademiki nie zapewniają ręczników. Pokoje nie są wyposażone w lodówki.
Na terenie domów studenckich działają także hotele studenckie, w których za przystępną cenę, w miarę wolnych miejsc, mogą zatrzymać się rodzice i znajomi studentów.
Instytut nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania. Informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań można znaleźć w internecie (Facebook, studenckie fora internetowe)

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie podejmuje współpracy z agencjami ani organizacjami zajmującymi się pośrednictwem w rekrutacji na studia.

W procesie rekrutacji na program języka i kultury polskiej dążymy do tego, żeby nabór uczestników przebiegał w sposób prawidłowy, nienaruszający polityki informacyjnej w kontaktach między Uniwersytetem i kandydatami na kurs.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego, mogą ubiegać się o przyjęcie na program samodzielnie, korzystając ze strony internetowej www.plschool.uj.edu.pl  (w wersji polskiej i angielskiej). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją do programu zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej UJ:

polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

Każdy cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego w UJ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres trwania nauki (rok lub semestr). Jeśli w czasie rejestracji na kurs nie posiadają Państwo ubezpieczenia, prosimy o przekazanie zobowiązania do jego dostarczenia przez rozpoczęciem kursu.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

  • polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (ważna do końca programu);
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca;
  • ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ (Wojewódzki Oddział NFZ w Krakowie, ul. Wadowicka 8W).
  • Obcokrajowcy, którzy nie posiadają karty EKUZ, mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.
  • Umowę zawartą z NFZ należy zarejestrować w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS podaje numer konta, na które ubezpieczony jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc.

 


Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ i na stronach Komisji Europejskiej.

Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy zgłoszą się do NFZ, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową.

Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt, znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-krakow.pl. Jedną z nich jest SCANMED przy al. Armii Krajowej 5, tel. +48 12 629 88 00. Przyjmują tam zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści.

W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) lub dzwonić pod numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.

Wszyscy uczestnicy programu języka polskiego po przybyciu do Krakowa muszą się zameldować.
Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz zameldowania w administracji domów studenckich, natomiast osoby mieszkające prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Mieszkańcy dzielnic I – VII zameldowanie mogą uzyskać w:
Wydziale Spraw Administracyjnych, Referacie Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10,  31-549 Kraków, sa-02-1@um.krakow.pl

Mieszkańcy dzielnic VIII – XIII zameldowanie mogą uzyskać w:
urzędzie przy ul. Wielickiej 28a, 30-552 Kraków, sa-03@um.krakow.pl,

a mieszkańcy dzielnic XIV – XVIII w urzędzie przy:
Osiedlu Zgody 2, 31-949 Kraków, sa-04@um.krakow.pl

www.bip.krakow.pl/idz

 

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą przekraczać granice Polski wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy wydanej przez ambasadę lub konsulat RP w kraju zamieszkania. Wiza krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia pobyt maksymalnie przez 12 miesięcy. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca może przedłużyć wizę Schengen lub
wizę krajową; wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca.

Informacji dotyczących przedłużania wiz udziela:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
tel. +48 12 392 18 54
www.malopolska.uw.gov.pl
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl

Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Kompleksową  informację na temat legalizacji pobytu można uzyskać we WYDZIALE SPRAW CUDZOZIEMCÓW, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

INFOLINIA (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców) czynna jest od poniedziałku do piątku, 8:00 – 16:00, tel. 12 210 20 20
info.opt@malopolska.uw.gov.pl
 

Zgodnie z polskimi przepisami osoby posiadające 2 paszporty (w tym polski) są zobowiązane do wjazdu i wyjazdu z Polski na podstawie polskiego paszportu.