Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

JESIEŃ Z JĘZYKIEM POLSKIM 2024

Zapraszamy na dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "Jesień z Językiem Polskim 2024".

Opis kursu: Kurs ma charakter ogólny. Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program kursu dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i poziomu uczestników, który jest określany na podstawie testu plasującego oraz rozmowy z lektorem na pierwszych zajęciach.
 
Terminy kursu:
Sesja I: 2–13 września 2024 
Sesja II: 16–27 września 2024 
 
Terminy zapisu na kurs i dokonania płatności zostaną podane na wiosnę 2024 r.
 
Cena za jedną sesję: cena zostanie podana na wiosnę 2024 r.
 

W celu zapisu na kurs należy:

  • Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
  • Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Jesień z Językiem Polskim 2024” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl.  
  • Przystąpić do testu plasującego – jeśli dotyczy. Po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego, Szkoła przesyła pełną informację dotyczącą testu.
  • Dokonać opłaty za kurs.​

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.'

Liczba godzin: każda z sesji składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut).

Zajęcia: od poniedziałku do piątku, 5 godzin akademickich dziennie, od 9:00 do 13:15 czasu polskiego. Godziny zajęć mogę ulec zmianie.

Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).

WAŻNE: Proszę mieć na uwadze, że będziemy w stanie poinformować o ostatecznym utworzeniu grupy na Pana/Pani poziomie na 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Forma nauczania: stacjonarna  

Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.

Metody płatności: 
Płatności można dokonać:

  • przelewem bankowym,
  • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139),
  • lub upoważnić Szkołę do obciążenia Państwa karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 

Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.

Test plasujący: w celu określenia stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowania do odpowiedniej grupy uczestnik przystępuje do obowiązkowego testu plasującego, który przeprowadzany jest przed rozpoczęciem programu.

Test składa się z dwóch częsci:

  • Pisemnej - w formie online na platformie Open UJ. Link do testu plasującego przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 
  • Ustnej - w formie zdalnej.

Punkty ECTS, Świadectwo językowe, Zaświadczenie o uczestnictwie:
Świadectwo Językowe i 3 punkty ECTS może otrzymać osoba, która zda egzamin końcowy. 
W pozostałych sytuacjach kursanci mogą otrzymać jedynie Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl