Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WAKACYJNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE – ONLINE I STACJONARNY

KURS ONLINE:

w związku z epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję zorganizowania tegorocznego wakacyjnego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce w formule online. Pomimo ograniczeń zapewniamy Państwu efektywne metody nauczania w formie zdalnej oraz realizację zajęć przez dyplomowanych lektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, mających doświadczenie w nauczaniu metodą online.
Zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 11:15 (czasu polskiego), z wykorzystaniem platformy Uniwersytetu Jagiellońskiego Lajkonik oraz Microsoft Teams lub  WEBEX.

KURS STACJONARNY:
W związku ze stopniową poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce, mamy przyjemność zaproponować Państwu również stacjonarną formę nauczania w ramach tegorocznej Szkoły Letniej. Spotkania na żywo z naszymi lektorami - to sposobność, na którą czekaliśmy wszyscy z niecierpliwością od wielu miesięcy.
Zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 11:15.

Serdecznie zapraszamy !!!

Terminy:

 •     21 czerwca–13 sierpnia 2021  (8 tygodni)
 •     21 czerwca–16 lipca 2021 (4 tygodnie)
 •     19 lipca–13 sierpnia 2021 (4 tygodnie)

21 czerwca–13 sierpnia 2021  (8 tygodni)

    Cena: 3.250 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 160
    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)

21 czerwca–16 lipca 2021 (4 tygodnie)

    Cena: 1.700 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 80
    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)
   

19 lipca–13 sierpnia 2021 (4 tygodnie)

    Cena: 1.700 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 80

    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)

O programie:

Jeśli:

 • chcesz poprawić przed rozpoczęciem studiów w Polsce swoją znajomość języka polskiego,  
 • planujesz studiować stosunki międzynarodowe, ekonomię, medycynę, prawo lub nauki humanistyczne,
 • szukasz dla siebie najlepszej uczelni,

warto wybrać właśnie nasz kurs!

 

Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:

 • wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 •  kompetencji gramatycznej i leksykalnej,
 •  kompetencji ortograficznej i fonologicznej,
 •  umiejętności redagowania tekstów,
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych,
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.


 
Po zakończeniu kursu uczestnicy:

 •  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,
 •  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 •  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

Warunkiem udziału w programie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Znajomość języka pokrewnego językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do pobrania - kurs stacjonarny

Pliki do pobrania
doc
REGULAMIN kursu stacjonarnego (w języku polskim)
doc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kursu stacjonarnego (w języku polskim)
doc
ZGODA na udział osoby niepełnoletniej (w języku polskim)
doc
UPOWAŻNIENIE do przejęcia opieki (w języku polskim)
docx
ПРАВИЛА стаціонарного курсу (на українській мові)
docx
АНКЕТА УЧАСНИКА стаціонарного курсу (на українській мові)
docx
ЗГОДА на участь неповнолітньої особи (на українській мові)
docx
УПОВНОВАЖЕННЯ на передачу прав опіки (на українській мові)
docx
ПРАВИЛА стационарного курса (на русском языке)
docx
АНКЕТА УЧАСТНИКА стационарного курса (на русском языке)
docx
СОГЛАСИЕ на участие несовершеннолетнего участника (на русском языке)
docx
ЗАЯВЛЕНИЕ о передачи временной опеки (на русском языке)