Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS KURSÓW - WYKŁADÓW ONLINE (w kolejności alfabetycznej)

UWAGA: szczegółowy harmonogram każdego kursu wraz z tematami poszczególnych wykładów oraz warunkami zaliczenia zostanie podany do 15 czerwca.

Contemporary Poland and Her Society (ang.)

Since 1989 Poland has been officially a free market democracy with an open civic society. Yet while economic and political changes are relatively easy to engineer, the social ones are much harder and take much longer. This course will present contemporary Polish society from various perspectives (e.g., historical, political, economic, and sociological). A closer look will also be taken at Poland's cultural diversity, especially through the prism of the Jewish minority. We will be noting remnants from the past, examining evidence of deeper transformations already accomplished, and predicting negative and positive trends developing into the future.
 
• 15-23 lipca 2020, 12.30-14.00 czasu polskiego. Uwaga: 23 lipca – trzy godziny akademickie, czyli zajęcia od 12.30 do 14.45 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 15
• Kredyty/punkty ECTS: 1


Czy rzeczywiście ten język jest taki trudny? (pol.)

Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych słownictwa współczesnego języka polskiego.
 
• 6-14 lipca 2020, 12.30-14.00 czasu polskiego. Uwaga: 14 lipca – trzy godziny akademickie, czyli zajęcia od 12.30 do 14.45 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 15
• Kredyty/punkty ECTS: 1


Historia Polski (pol.)

Zarys historii Polski od dynastii Piastów, poprzez epokę Jagiellonów, królów elekcyjnych, rozbiory, II wojnę światową, powstanie i funkcjonowanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – po upadek systemu komunistycznego.
 
• 6-24 lipca 2020, 12.30-14.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2


History of Poland: from Kingdom to Third Republic (ang.)

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned Poland, the 1920s and 1930s, World War II, the creation and functioning of the People's Republic, the collapse of the communist system.
 
• 6-24 lipca 2020, 20.30-22.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2


Literatura i kultura polska XX i XXI wieku (pol.)

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze i kulturze od odrodzenia Polski w roku 1918 do czasów współczesnych. Literatura dwudziestolecia międzywojennego: główne nurty poetyckie, dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Literatura II wojny światowej. Holocaust w literaturze i sztuce. Pisarz w komunizmie. Literatura polska na emigracji. Twórczość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej (literackie Nagrody Nobla w latach 1980 i 1996).  Najważniejsze postaci polskiego filmu i teatru. Literatura po 1989 roku: „inwazja kobiet” w literaturze polskiej, twórczość Olgi Tokarczuk (literacka Nagroda Nobla 2018), literatura postpamięci, poezja współczesna.  Omawiane dzieła prezentowane będą wraz z właściwym im kontekstem historycznym.
 
• 27 lipca-14 sierpnia 2020, 14.30-16.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2


Polish Culture: Lessons in Polish Literature (ang.)

An overview of the most interesting texts, figures and processes of Polish literary history, presented in a wide cultural context. Literature will be examined as a tool of forming, preserving and - eventually - questioning national identity (i.a. long-life of the Polish Romanticism). This course will also make students familiar with Polish writers responses to the experience of exile, European avant-guards, the Holocaust or the oppression of totalitarian regimes. Special emphasis will be placed on some of the literary masterpieces written in Polish, including literary works of the Nobel Prize winners – Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996), and Olga Tokarczuk (2018).
 
• 6-24 lipca 2020, 12.30-14.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2


Polish Grammar (ang.)

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.
 
sesja I:
• 6-24 lipca 2020, 20.30-22.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2

sesja II:
• 27 lipca-14 sierpnia 2020, 20.30-22.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2


Polska  współczesna (pol.)

Kurs poświęcony będzie obrazowi Polski XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych, politycznych, kulturalnych i obyczajowych w okresie transformacji ustrojowej po roku 1989. W programie znajdą się także zagadnienia związane z kulturą popularną i życiem codziennym Polaków, w tym polskiej młodzieży. Odwołania do historii służyć będą lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących w Polsce współcześnie. Każde zajęcia będą bogato ilustrowane materiałami video i audio.

• 6-24 lipca 2020, 20.30-22.00 czasu polskiego
• Łączna liczba godzin: 30
• Kredyty/punkty ECTS: 2