Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne lub semestralne oraz wakacyjne KURSY PRZYGOTOWAWCZE dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Kursy semestralne rozpoczynają się w październiku i lutym, natomiast kursy wakacyjne organizowane są w lipcu i sierpniu.

WAKACYJNY KURS
PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE

Planujesz studia w Polsce?

Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycyna, prawo, nauki humanistyczne?

Chcesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje?

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje wakacyjny KURS PRZYGOTOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Kurs jest skierowany do osób znających języki słowiańskie.
 

 

 

 

Dowiedz się więcej…

ROCZNY I SEMESTRALNY KURS
PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie zaprasza Państwa na kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

 

  • NAUK SPOŁECZNYCH (psychologia, socjologia, historia);
  • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH;
  • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA;
  • MEDYCYNY

 Celem programu jest przygotowanie przedmiotowe i językowe do wybranego kierunku studiów oraz rozwijanie i kształcenie:

  • kompetencji gramatycznych i leksykalnych;
  • kompetencji ortograficznych i fonologicznych;
  • ogólnych kompetencji językowych;
  • umiejętności redagowania tekstów;
  • umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych;
  • umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.

Dowiedz się więcej