Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KURS CZTEROTYGODNIOWY LIPIEC – ONLINE

5 lipca-30 lipca 2021

 • Program obejmuje 80 godzin zajęć językowych, 30- lub 15-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych historii Polski, gramatyce, kulturze i społeczeństwu, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
 • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
 • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców, w tym także metodą online.
 • Podręcznik (wersja PDF) w cenie kursu.
 • Wykłady w języku polskim i angielskim z możliwością uczestniczenia w nich na żywo.
 • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Wykorzystanie nowoczesnych platform edukacyjnych do nauczania online.   
 • Godziny, w których prowadzone będą lektoraty i wykłady, zostały dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników, aby ułatwić im udział w zajęciach bez względu na strefy czasowe.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.
 •  80 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  5 punktów kredytowych/ECTS.
 •  Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS.
 •  Wykłady 15 godzin–  1 punkt kredytowy/ECTS.

Program:

 •  Przy zapisywaniu się na kurs –  pisemny test plasujący na platformie
 •  3 lipca (sobota) – ustny test plasujący
 •  5-30 lipca  –  lektoraty i wykłady (poniedziałek-piątek)
 •  w weekendy –  program kulturalny
 •  29 lub 30 lipca –  egzamin końcowy

 
Cena programu: 2.990 PLN

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PODZIAŁEM NA STREFY CZASOWE

I. STREFA CZASOWA: EUROPA, AZJA, AUSTRALIA

W ramach tej opcji zajęcia językowe rozpoczynać się będą o godzinie 8:00 czasu polskiego i kończyć o godzinie 11:15. Wykłady prowadzone będą w godzinach 12:30-14:00 lub/i 20:30-22:00 czasu polskiego.
Program adresujemy przede wszystkim do osób zamieszkałych w Europie, Azji i Australii, choć oczywiście mogą go wybrać wszyscy zainteresowani bez względu na miejsce zamieszkania.
Czas rozpoczynania zajęć w różnych regionach świata

 

Kraj/Miasto

 

 

Zajęcia językowe

 

Wykłady

 

Polska

 

8:00-11:15

w tym 15 minut przerwy

12:30-14:00

lub/i

20:30-22:00

Europa

Zachodnia

8:00-11:15

w tym 15 minut przerwy

12:30-14:00

lub/i

20:30-22:00

 

Wielka Brytania

 

7:00-10:15

w tym 15 minut przerwy

11:30-13:00

lub/i

19:30-21:00

Ukraina

Kijów

9:00-12:15

w tym 15 minut przerwy

13:30-15:00

lub/i

21:30-23:00

Rosja

Moskwa

9:00-12:15

w tym 15 minut przerwy

13:30-15:00

lub/i

21:30-23:00

Chiny

Hongkong

 

14:00-17:15

w tym 15 minut przerwy

 

18:30-20:00

Japonia/Korea

 

15:00-18:15

w tym 15 minut przerwy

19:30-21:00

Australia

Sydney

16:00-19:15

w tym 15 minut przerwy

20:30-22:00

Wykłady na żywo: 12:30-14:00 czasu polskiego

 •  Czy rzeczywiście ten język jest taki trudny?; 5-13 lipca, 15 godzin
 •  Contemporary Poland and Her Society; 5-23 lipca, 30 godzin

II. STREFA CZASOWA: EUROPA, AMERYKI, AFRYKA

W ramach tej opcji zajęcia językowe rozpoczynać się będą o godzinie 16:30 czasu polskiego i kończyć o godzinie 19:45. Wykłady prowadzone będą w godzinach 12:30-14:00 lub/i 20:30-22:00 czasu polskiego.
Program adresujemy przede wszystkim do osób zamieszkałych w USA, Kanadzie, Afryce i Europie, choć oczywiście mogą go wybrać wszyscy zainteresowani bez względu na miejsce zamieszkania.
Czas rozpoczynania zajęć w różnych regionach świata

 

Kraj/Miasto

 

 

Zajęcia językowe

 

Wykłady

 

Polska

 

16:30 -19:45

w tym 15 minut przerwy

20:30-22:00

lub/i

12:30-14:00

Europa

Zachodnia

16:30 -19:45

w tym 15 minut przerwy

 

20:30-22:00

lub/i

12:30-14:00

Afryka

RPA

16:30 -19:45

w tym 15 minut przerwy

20:30-22:00

lub/i

12:30-14:00

Afryka

Kamerun

15:30 -18:45

w tym 15 minut przerwy

19:30-21:00

lub/i

11:30-13:00

 

Wielka Brytania

 

15:30 -18:45

w tym 15 minut przerwy

19:30-21:00

lub/i

11:30-13:00

Kanada

Toronto

10:30-13:45

w tym 15 minut przerwy

14:30-16:00

lub/i

6:30-8:00

USA

Waszyngton/Nowy Jork

10:30-13:45

w tym 15 minut przerwy

14:30-16:00

lub/i

6:30-8:00

USA

Chicago/Houston

9:30-12:45

w tym 15 minut przerwy

13:30-15:00

USA

Los Angeles

7:30-10:45

w tym 15 minut przerwy

11:30-13:00

Wykłady na żywo: 20:30-22:00 czasu polskiego.

 •   Polish Grammar, session I; 5-30 lipca, 30 godzin