Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYKŁADY/Lectures

The course looks at 20th and 21st-century Poland with a special emphasis on changes in its society, politics, culture and mores in the period of the post-1989 political transformation. The program will also address issues related to politics, popular culture, and the everyday life of the Polish people, including youth. These references to the past are designed to help foster a better understanding of the processes underway in Poland today. Each class will be amply illustrated with video and audio materials.

Lecturer: Piotr Horbatowski Ph.D. hab., piotr.horbatowski@uj.edu.pl
Dates: July 4-21, 2023, 4.30 - 6.15 p.m. Polish time
Number of academic hours: 30
Number of ECTS points:
Location of lectures: 3 Romana Ingardena str., 30-060 Kraków

Requirements for ECTS points:
1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. The final online test will be held on Friday, July 21;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

Tuesday, July 4
PATH TO FREEDOM, part one. POLAND 1945-1980
Wednesday, July 5
PATH TO FREEDOM, part two. POLAND 1980-1989
Thursday, July 6
CULTURE AND EVERYDAY LIFE IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC
Friday, July 7
1989 – THE FALL OF COMMUNISM
Monday, July 10
UPS AND DOWNS OF POLITICAL TRANSFORMATION. POLAND AND ITS SOCIETY BETWEEN 1990 AND 2004
Tuesday, July 11
POLAND IN THE EUROPEAN UNION. POLAND AFTER 2004
Wednesday, July 12
IS BREXIT UPON US? POLAND TODAY – BETWEEN “SOLIDARITY” AND “LIBERALISM”
Thursday, July 13
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part one
Friday, July 14
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part two
Monday, July 17
POLISH CULTURE AFTER 1989
Tuesday, July 18
POLISH LITERATURE AND CULTURE AFTER 1989  
Wednesday, July 19
POLISH CINEMA, part one – THE POLISH SCHOOL AND THE CINEMA OF MORAL ANXIETY
Thursday, July 20
POLISH CINEMA, part two – POLISH CINEMA AFTER 1989
Friday, July 21
POLISH CINEMA AND ITS INTERNATIONAL SUCCESS

Piotr Horbatowski Ph.D. hab. – habilitated Assistant Professor, graduate of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. He earned his doctoral degree in 1997 and his habilitation in 2010. His research has focused on the history of Polish people’s theatrical activity outside of Poland, with a particular focus on the East and the Far East. For many years, he has delivered lectures on different forms and aspects of Polish culture against a broad context of social, political and economic transformations, with a special emphasis of the post-1989 period. He also teaches language classes and creates original syllabuses that employ methods such as theater and student magazine editing. In terms of language teaching, he is interested in innovative, unconventional methods. He served as the head of the School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University in 2005-2009 and 2011-2012 and was once again appointed to the role in 2019. In 2021, he was also elected as the Head of the Institute of Polish Language and Culture for Foreigners. He is a member of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish as a Foreign Language.

NOTE: The details of this course are subject to change.

Historia Polski liczy przeszło tysiąc lat. Utworzone jeszcze w średniowieczu Królestwo Polskie, mimo licznych perturbacji dziejowych i upadków zawsze odradzało się na nowo, dając Europie i światu wybitnych naukowców, artystów, pisarzy, duchownych, wreszcie polityków i żołnierzy, a także liczne dzieła kultury. Do dziś żyją i są ważne także idee, które odegrały kluczową rolę w różnych momentach dziejowych Polski, takie jak: demokracja, walka o wolność “naszą i waszą” czy solidarność. 
Kurs historii Polski zapozna uczestników z czterema najważniejszymi epokami w historii Polski: średniowieczem, nowożytnością, okresem zaborów oraz minionym wiekiem XX – stuleciem wojen i totalitaryzmów. Zajęcia akademickie będą przeplatane wycieczkami po zabytkach i muzeach Krakowa czyli dawnej stolicy Polski. W ich trakcie uczestnicy kursu na własne oczy zobaczą artefakty związane z historią państwa i narodu polskiego. Zajęcia mają na celu zapoznać uczestników kursu z najważniejszymi momentami z historii Polski, postaciami oraz procesami historycznymi, by współczesna Polska, nierozerwalnie uwikłana w swoją przeszłość, była nieco bardziej zrozumiała.
 
Wykładowca: dr Adam Świątek
Termin: 25.07 - 3.08.2023; 14:30 - 16:15
Liczba godzin akademickich: 15
Liczba punktów ECTS: 1 
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
 
Wymagania dotyczące zaliczenia: TEST 
 

81–100%

A

excellent/bardzo dobry

76-80

B+

very good/+dobry

66-75

B

good/dobry

61-65

C+

satisfactory/+dostateczny

51-60

C

sufficient/dostateczny

0–50

F

fail/niedostateczny

 
PLAN ZAJĘĆ:
 
25 lipca 2023, wtorek
NARODZINY KRÓLESTWA POLSKIEGO
(POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO. CHRYSTIANIZACJA. ROZBICIE DZIELNICOWE. DYNASTIA PIASTÓW. NAJAZDY MONGOŁÓW. KRÓLESTWO POLSKIE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ)
 
26 lipca 2023, środa
ŻYCIE W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE 
(FUNKCJONOWANIE ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA, KOŚCIOŁY I KLASZTORY. SZTUKA ROMAŃSKA I GOTYCKA – SPACER HISTORYCZNY)
 
27 lipca 2023, czwartek
ZŁOTY I SREBRNY WIEK POLSKI
(POLSKA W UNII Z LITWĄ. DYNASTIA JAGIELLONÓW. WALKI Z ZAKONEM KRZYŻACKIM. POZYCJA MIĘDZYNARODOWA POLSKI. DEMOKRACJA SZLACHECKA. KRÓLOWIE ELEKCYJNI. WOJNY POLSKI W XVI I XVII WIEKU)
 
28 lipca 2023, piątek
“PAŃSTWO BEZ STOSÓW” – WIELOETNICZNA RZECZPOSPOLITA
(REFORMACJA I KONTRREFORMACJA. UNICI. KULTURA STAROPOLSKA. SZTUKA RENESANSU I BAROKU – SPACER HISTORYCZNY)
 
31 lipca 2023, poniedziałek
UPADEK POLSKI I WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ
(POLSKA W DOBIE OŚWIECENIA. KONSTYTUCJA 3 MAJA. ROZBIORY POLSKI. LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE. POWSTANIA NARODOWE W XIX WIEKU)
 
1 sierpnia 2023, wtorek
POLACY POD ZABORAMI
(SZTUKA POLSKA NA EMIGRACJI I W KRAJU. ROMANTYZM I POZYTYWIZM. POLSCY ARTYŚCI XIX I POCZĄTKU XX WIEKU – WIZYTA W GALERII SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH)
 
2 sierpnia 2023, środa
OD ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DO OKUPACJI NIEMIECKIEJ I SOWIECKIEJ
(I WOJNA ŚWIATOWA. ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. POLSKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. POLACY POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I SOWIECKĄ)
 
3 sierpnia 2023, czwartek
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
(PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ KOMUNISTÓW W POLSCE. ZMIANY GRANIC. STALINIZM W POLSCE. BUNTY SPOŁECZNE PRZECIW WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ. “SOLIDARNOŚĆ”. NARODZINY III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
 
TEST

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned Poland, the 1920s and 1930s, World War II, the creation and functioning of the People's Republic, the collapse of the communist system.

Lecturer: Jan LENCZNAROWICZ Ph.D. hab. jan.lencznarowicz@uj.edu.pl 
Dates: July 4-21, 2023; 2:30 – 4:015 p.m. Polish time
Number of academic hours: 30 
Number of ECTS points:
Location of lectures: 3 Romana Ingardena 3 str., 30-060 Kraków

Requirements for ECTS points: Class attendance; final test in-class test (45 minutes, on Friday, July 21). 

81–100%

A

excellent/bardzo dobry

76 – 80

B+

very good/+dobry

66 – 75

B

good/dobry

61 – 65

C+

satisfactory/+dostateczny

51 - 60

C

sufficient/dostateczny

0 – 50

F

fail/niedostateczny

 

SCHEDULE

Tuesday, July 4
THE FORMATION OF POLISH STATE. FIRST PIASTS 966–1138. CHRISTIANIZATION. TERRITORIAL FRAGMENTATION (1138–1320). TARTARS AND TEUTONIC ORDER. REUNIFICATION OF THE COUNTRY 1320–1370 
Wednesday, July 5 
JAGIELLONIAN EPOCH IN 14TH–16TH CENTURIES. POLISHLITHUANIAN UNION AND WARS WITH TEUTONIC ORDER 
Thursday, July 6
POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH. NOBLES’ PRIVILEGES AND PARLIAMENTARY DEMOCRACY; MANORIAL FARM ECONOMY. POLISH RENAISSANCE AND BAROqUE. REFORMATION AND COUNTER-REFORMATION IN POLAND, MAGNATES’ OLIGARCHY 
Friday, July 7
POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH AND ITS INTERNATIONAL POSITION. WARS WITH MOSCOW, SWEDEN, OTTOMAN EMPIRE, COSSACKS 
Monday, July 10
POLAND IN THE EUROPE OF ENLIGHTENMENT: SAXON DYNASTY, REFORMS AND PARTITIONS 1764–1795. NAPOLEON AND THE DUCHY OF WARSAW
Tuesday, July 11
THE STRUGGLES FOR INDEPENDENCE: CONGRESS OF VIENNA AND THE KINGDOM OF POLAND; NOVEMBER UPRISING AND THE GREAT EMIGRATION; CRACOW’S UPRISING; SPRING OF NATIONS; JANUARY UPRISING 
Wednesday, July 12
NATION WITHOUT THE STATE: DEFENDING POLISHNESS. RUSSIAN AND PRUSSIAN POLAND AFTER THE UPRISINGS. POSITIVISM. AUTONOMY OF GALICIA 
Thursday, July 13
MODERN POLISH SOCIETY: ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES IN 19TH CENTURY POLAND, MODERN POLITICAL PARTIES, 1905–1907 REVOLUTION. ACTIVISM BEFORE WORLD WAR I. WORLD WAR I AND POLISH TERRITORIES. NOVEMBER 1918 
Friday, July 14 
THE SECOND REPUBLIC: ECONOMY, SOCIETY, AND POLITICS 1919–1939 
Monday, July 17
POLAND IN EUROPE 1921–1939: INTERNATIONAL POSITION OF THE COUNTRY 
Tuesday, July 18
POLAND DURING WORLD WAR II: 1939–1945 
Wednesday, July 19
THE END OF WORLD WAR II. COMMUNISTS IN POWER: 1944–1945 
Thursday, July 20
CONSOLIDATION OF COMMUNISTS’ POWER: 1945–1948. STALINIST POLAND: 1948–1956 
Friday, July 21
THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC: THE “THAW”, THE EVOLUTION OF THE SYSTEM 1956–1980. THE SOLIDARITY MOVEMENT AND THE MARTIAL LAW. ROUND TABLE AND THE ELECTIONS OF 1989 
FINAL TEST (45 MINUTES)


Jan Lencznarowicz Ph.D. hab - associate professor of history at the Jagiellonian University, Institute of American Studies and Polish Diaspora. Graduated from the Department of History, JU in 1983. Scholarships in Australia and Canada. Ph.D. in 1994 for the thesis Prasa i społeczność polska w Australii 1928–1980 (The Polish Press and Polish Community in Australia 1928–1980), 1994; Australia, monography, 2005. Post-doctoral thesis (habilitacja) in 2010: Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956 (Yalta as the Foundation Myth of the Polish Political Emigration 1944–1956), 2009. Visiting Professor at the University of Rochester, NY. Main fields of interest: history of Australia and the Polish ethnic community in Australia, nationalism and political myths in modern history, Polish post-war political emigration.

This course will make students familiar with the long and glorious history of Jewish communities in Poland as well as with the period from 1939 to 1945 (the Holocaust). Post-Holocaust history of the Jews and Jewish culture in Poland will also be covered, with emphasis on Jewish-non-Jewish relations and anti-Semitism, and recent revival of the Jewish life in Poland.

Lecturer: Annamaria Orla-Bukowska Ph.D. aorlabukowska@gmail.com  
Dates: August 1 - 9, 2023; 4:30 - 6:15 p.m. Polish time
Number of academic hours: 15
Number of ECTS points: 1
Location of lectures: 64 Grodzka str., 31-044 Kraków

Requirements for ECTS points: ECTS points will be given to students who:
1) attend the classes (missing no more than 1 lecture) and
2) who complete an essay assignment based on materials provided by the lecturer as well as on the student’s own research. The paper must be no shorter than 5 and no longer than 7 pages (12pt font, double-spaced), a bibliography of no less than 3 references (website addresses accepted), and at least 4 footnotes in the body (website addresses – without Wikipedia! – accepted). The deadline for the paper will be midnight, Wednesday, August 9. Submission may be by email: aorlabukowska@gmail.com  (always with cc to: marzena.rzadzik@uj.edu.pl) .
 
SCHEDULE:
 
Tuesday, August 1 
A SOCIOPOLITICAL HISTORY OF JEWS IN POLAND: THE 10TH THROUGH 17TH CENTURIES
Wednesday, August 2 
A SOCIOPOLITICAL HISTORY OF JEWS IN POLAND: THE 18TH CENTURY THROUGH 1918
Thursday, August 3 
1918–1939: JEWISH POLITICAL, ECONOMIC, AND CULTURAL LIFE IN INDEPENDENT POLAND
Friday, August 4 
THE JEWISH QUARTER: KAZIMIERZ (WALKING LECTURE – MEETING PLACE TO BE ANNOUNCED)
Monday, August 7 
THE HOLOCAUST AND ITS AFTERMATH: BIRTHPLACE (FILM) 
Tuesday, August 8
1945–1989: POLISH CATHOLIC–POLISH JEWISH RELATIONS UNDER COMMUNISM
Wednesday, August 9
1989 AND BEYOND: POLISH CATHOLIC–POLISH JEWISH RELATIONS, AND JEWISH CULTURAL REVIVAL
 
Annamaria Orla-Bukowska - social anthropologist, associate professor at the Institute of Sociology, Jagiellonian University. Koerner Holocaust Fellowship at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies in 1999; Yad Vashem Fellowship in Israel, Spring 2004. Visiting lectures: USA, Belgium, Australia, Great Britain, Greece, Israel, Germany, South Africa. In addition to the above, her other areas of interest are ethnic, religious, linguistic, and national identity, minority-majority group relations, stereotypes, racism and nationalism, and Polish Catholic/Polish Jewish relations.

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze i kulturze od odrodzenia Polski w roku 1918 do czasów współczesnych. Literatura dwudziestolecia międzywojennego: główne nurty poetyckie, dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Literatura II wojny światowej. Holocaust w literaturze i sztuce. Pisarz w komunizmie. Literatura polska na emigracji. Twórczość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej (literackie Nagrody Nobla w latach 1980 i 1996).  Najważniejsze postaci polskiego filmu i teatru. Literatura po 1989 roku: „inwazja kobiet” w literaturze polskiej, twórczość Olgi Tokarczuk (literacka Nagroda Nobla 2018), literatura postpamięci, poezja współczesna. Omawiane dzieła prezentowane będą wraz z właściwym im kontekstem historycznym.

Wykładowca: dr hab. Kazimierz Adamczyk, kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl
Daty: 4 - 21.07.2023; 14:30-16:15
Liczba godzin akademickich: 30
Liczba punktów ECTS: 2
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków. 

Warunki zaliczenia:
1.    obecność na zajęciach 30% - można opuścić jeden wykład, każda następna nieobecność to -5%;
2.    egzamin: praca pisemna - temat pracy musi być zaaprobowany przez wykładowcę; praca ma być oparta na materiałach z wykładów i własnych studiach; musi mieć nie mniej niż 8500 i nie więcej niż 12500 znaków (ze spacjami); musi obejmować bibliografię - nie mniej niż trzy źródła (dopuszczalne są adresy internetowe, ale nie Wikipedia), a także minimum 4 przypisy w tekście. Jakikolwiek plagiat będzie oznaczał automatyczne odrzucenie pracy i ocenę F. Pracę należy przesłać emailem, w formacie Word, do 23.59 czasu polskiego we wtorek 17 lipca, do kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl oraz (kopia, cc) do marzena.rzadzik@uj.edu.pl. Prace przesłane później nie będą oceniane, a kurs nie pojawi się na Transcript of Studies.  
3.    skala ocen:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

 

Uwaga: Jeśli Pan/Pani nie przystąpi do egzaminu, na Transcript of Studies nie pojawi się informacja o uczestniczeniu w tym kursie.

PLAN ZAJĘĆ:

4 lipca, wtorek 
HISTORYCZNE KONTEKSTY LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU.
5 lipca, środa 
POEZJA POLSKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM.
6 lipca, czwartek 
WITKACY I SCHULZ. TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE I MITOLOGIZACJA RZECZYWISTOŚCI.
7 lipca, piątek 
TWÓRCZOŚĆ WITOLDA GOMBROWICZA I JEJ ZNACZENIE W POLSKIEJ KULTURZE.
10 lipca, poniedziałek
LITERATURA WOBEC HOLOCAUSTU, część pierwsza.
11 lipca, wtorek
LITERATURA WOBEC HOLOCAUSTU, część druga.
12 lipca, środa
SYTUACJA PISARZA W KOMUNIZMIE. PROPAGANDA,TERROR,  REGLAMENTOWANA WOLNOŚĆ, BUNT.
13 lipca, czwartek
EMIGRACYJNY OBIEG LITERATURY POLSKIEJ I JEGO ARCYDZIEŁA.
14 lipca, piątek  
POLSKA SZKOŁA POEZJI.
17 lipca, poniedziałek
TADEUSZ RÓŻEWICZ, SŁAWOMIR MROŻEK, JANUSZ GŁOWACKI I INNI DRAMATOPISARZE.  
18 lipca, wtorek
FILM W PRL-U ( POLSKA SZKOŁA FILMOWA I KINO NIEPOKOJU MORALNEGO).
19 lipca, środa
WYBITNI TWÓRCY POLSKIEGO TEATRU.
20 lipca, czwartek   
LITERATURA POLSKA PO ROKU 1989, część pierwsza i druga.
21 lipca, piątek
TWÓRCZOŚĆ LAUREATÓW LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA (CZESŁAW MIŁOSZ, WISŁAWA SZYMBORSKA, OLGA TOKARCZUK).

Dr hab. Kazimierz Adamczyk – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ; do 2009 w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Doktorat w 1993; habilitacja w 2009 (Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, Kraków 2009). Stypendium w USA w 1990. Uczył języka polskiego i literatury polskiej na University of Connecticut at Storrs, USA (1995–1998). Zajmuje się literaturą współczesną, teorią literatury, społecznymi i politycznymi kontekstami literatury. Książki: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, 1994; The Reference Guide to the Holocaust Literature, USA, 2002 (współautor); Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, 2009.
 
UWAGA: Szczegóły niniejszego kursu mogą ulec zmianie.

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

Lecturer: Agnieszka Rabiej Ph.D., a.rabiej@uj.edu.pl
Dates: July 4 - 21, 2023; 2:30 - 4:15 p.m. Polish time
Number of academic hours: 30
Number of ECTS points: 2
Location of lectures: 3 Romana Ingardena str., 30-060 Kraków.
 
Requirements for ECTS points:

1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. The final on-line test will be held on Friday, July 21, and will only cover topics discussed during the course;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny


Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

Tuesday, July 4
POLISH LANGUAGE – HOW IT WORKS? GENDER, NUMBER, INFLECTION

Wednesday, July 5
VERB INFLECTION: PAST, PRESENT, FUTURE

Thursday, July 6
ASPECT OF VERBS

Friday, July 7
CONDITIONAL MOOD & MODAL VERBS

Monday, July 10
IMPERATIVE MOOD

Tuesday, July 11
VERBS OF MOTION

Wednesday, July 12
CASES AND THEIR FUNCTIONS

Thursday, July 13
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES

Friday, July 14
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADVERBS

Monday, July 17
NUMERALS

Tuesday, July 18
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES

Wednesday, July 19
COMPLEX SENTENCES

Thursday, July 20
REVISION

Friday, July 21
FINAL TEST

Agnieszka Rabiej Ph.D. – Assistant Professor of applied linguistics at the Jagiellonian University. Since 2001 engaged in teaching Polish as a foreign language in Poland and abroad. Visiting lecturer: Trinity College, Dublin
(2003–2005). Research interests: second/foreign language teaching methodology; teaching of heritage languages; bilingualism in children. Author of textbooks: Lubię polski! 1. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2010; Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2011; Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia, 2011; Lubię czytać po polsku! 2. Teksty i ćwiczenia, 2011; [ed.] 40 koncepcji dobrych lekcji. Scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego.
 
NOTE: The details of this course are subject to change.

Lecturer: Beata Terka Ph.D., beata.kiwit@uj.edu.pl
Dates: August 1 - 9, 2023; 4:30 - 6:15 p.m. Polish time
Number of academic hours: 15
Number of ECTS points: 1
Location of lectures: 64 Grodzka str., 31-044 Kraków. 

 

Requirements for ECTS points:
1.    class attendance; one class can be missed, each additional absence -5%) – 30%;
2.    final exam – 70%. The final test will be held on Tuesday, August 9, and will only cover topics discussed during the course;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

Tuesday, August 1
POLISH LANGUAGE – COMPLICATED? GENDER, NUMBER, INFLECTION.
Język polski jest fascynujący!

Wednesday, August 2
CASES AND THEIR FUNCTIONS.
Polska, jestem z Polski, mieszkam w Polsce.

Thursday, August 3
VERB INFLECTION. PAST, PRESENT, FUTURE. IMPERATIVE AND CONDITIONAL MOOD.
Było, minęło. Jest jak jest. Będzie, co ma być. A co by było, gdyby…?

Friday, August 4
ASPECT OF VERBS.
Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? Wrzuciłem, ciociu miła! A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki.

Monday, August 7
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES AND ADVERBS.
Im dalej w las, tym więcej drzew. Lepszy rydz niż nic.

Tuesday, August 8
NUMERALS.
Co dwie głowy, to nie jedna. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Thursday, August 9
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES. SUMMARY OF THE COURSE.
Było tak: bociana drapał szpak, a potem była zmiana i to szpak drapał bociana.

Beata Terka Ph.D. – Graduated from the Jagiellonian University  (Teaching Polish as a Foreign Language and Cultural Studies). Ph.D. in 2019. Since graduation engaged in teaching Polish as a foreign language at the Center for Polish Language and Culture in the World. Main fields of interest: linguistics, teaching methods, translation and language in cultural perspective.

NOTE: The details of this course are subject to change.

Celem kursu jest połączenie nauki języka z wiedzą o Polsce i kulturą polską. Omówione zostaną różne aspekty życia społecznego, kulturalnego i artystycznego. Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać obyczaje, mentalność Polaków oraz poszerzą wiedzę o tradycji i folklorze. Ponadto uczestnicy zapoznają się z  dawną i współczesną kulturą wysoką oraz popularną, zabytkami i sztuką. Część zajęć będzie realizowana jako spacery i lekcje w muzeach – w Muzeum Narodowym, Muzeum Czartoryskich,  Muzeum Etnograficznym  i innych ważnych miejscach Krakowa. 
Kurs przeznaczony jest dla studentów znających język polski na poziomie A2+ i B1.

Wykładowca: mgr Iwona Żmuda; iwona.d.zmuda@uj.edu.pl
Data: 4 - 21.07.2023; 16:30 - 18:15 
Liczba godzin akademickich: 30
Liczba punktów ECTS: 2
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków. 

Warunki zaliczenia: TEST 

81–100%

A

excellent/bardzo dobry

76 – 80

B+

very good/+dobry

66 – 75

B

good/dobry

61 – 65

C+

satisfactory/+dostateczny

51 - 60

C

sufficient/dostateczny

0 – 50

F

fail/niedostateczny

 

PLAN ZAJĘĆ:

4  lipca 2023, wtorek
Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje).
Na pierwszym spotkaniu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące kultury narodowej Polaków. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony i scharakteryzowany współczesny kalendarz jako elementu tradycji i historii polskiej.

5 lipca 2023, środa
Podróż po Polsce. 

6 lipca 2023, czwartek
Folklor polski. Regiony etnograficzne, kultura, stroje, dialekty.
Zajęcia poświęcone będą kulturze ludowej. Studenci poznają regiony etnograficzne Polski (kultura góralska, kaszubska, krakowska, kurpiowska, śląska i łowicka) i charakterystyczne dla danego terenu: obyczaje, stroje, sztukę, muzykę i tańce. Zapoznają się również z dialektami i gwarom. 

7 lipca 2023, piątek
Lekcja w muzeum - wyjście do Muzeum Etnograficznego i tematyczny spacer po Krakowie śladami legend i podań.
Wokół folklorystycznego uniwersum a regionalnego konkretu, legendy i podania ludowe jako źródło wiedzy o kulturze.

10 lipca 2023, poniedziałek
Kulinaria polskie
Celem zajęć jest prezentacja dawnej i współczesnej kuchni polskiej. Podane zostaną przepisy tradycyjnych potraw i znaczenie symboliczne niektórych dań w kulturze, np. czarna polewka, śledź, makowiec, pączek. Zadaniem studentów będzie opracowanie ankiety mającej na celu zbadanie, czy współcześni Polacy znają dawna polską kuchnię i czy na co dzień przygotowują/jedzą tradycyjne posiłki. 

11 lipca 2023, wtorek
System edukacji w Polsce.
Życie studenta dawniej i dziś. Historia i rola Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12 lipca, środa
Czego słuchają i co oglądają Polacy w wolnym czasie? (piosenki łączące pokolenia-piosenka współczesna, programy telewizyjne, kultowe i współczesne filmy oraz seriale)
Studenci w trakcie zajęć posłuchają piosenek popularnych polskich wykonawców starszego i młodszego pokolenia, m.in. Anna Jantar, Maryli Rodowicz, Andrzeja Zauchy, Andrzeja Sikorowskiego, Marka Grechuty czy Grzegorza Turnaua, jak również Darii Zawiałow, Dawida Podsiadło. Dowiedzą się również o ważnych polskich wydarzeniach i nagrodach muzycznych. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się również z  popularnymi w Polsce programami telewizyjnymi, polskimi filmami i serialami. 

14 lipca, piątek
Co Polacy czytają w wolnym czasie? (czasopisma i literatura). 
Studenci w trakcie zajęć dowiedzą się o gustach czytelniczych Polaków - rodzaju literatury i zawartości popularnych czasopism. Zajęcia odbędą się w najstarszej księgarni na Rynku Głównym (dziś Empik) oraz w klubie książki Revolutionibus.

17 lipca, poniedziałek
Życie codzienne na przestrzeni wieków – Galeria Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowe 
Wystawa Galeria Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie stanie się pretekstem do rozważań na temat tego, jak żyli ludzie od XIV wieku do XX wieku. Studenci będą mogli zobaczyć m.in. ubiory (stuły, ornaty, pasy kontuszowe oraz suknie z przełomu XIX i XX wieku). Ponadto na wystawie prezentowane są meble, bibeloty, ceramika, szkło, naczynia, sztućce. Interesującym elementem ekspozycji są również przedmioty codziennego użytku, których nazwy i funkcje należą do świata przeszłości. 

18 lipca, wtorek
Mentalność polska. Kultura szlachecka w Polsce (dwory, urzędy,  stroje, obyczaje, portrety).  -  Muzeum Czartoryskich
Studenci w trakcie zajęć zwiedzą Muzeum Czartoryskich i będzie to pretekstem do poznania historii i kultury szlachty polskiej do czasów rozbiorów.

19 lipca, środa
Modernizm w Polsce – Muzeum Wyspiańskiego i Mehoffera.

20 lipca, czwartek
Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku – Muzeum Narodowe Sukiennice 
Studenci w trakcie zajęć zwiedzą Muzeum Narodowe w Sukiennicach i będzie to pretekstem do poznania malarstwa wybitnych twórców XIX wieku i początku XX wieku oraz  wydarzeń z historii Polski.

21 lipca, piątek
Podsumowanie zajęć.
Test i omówienie prezentacji/ankiet przeprowadzonych przez studentów wśród Polaków.