Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPIS KURSÓW - WYKŁADÓW ONLINE (w kolejności alfabetycznej)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że pracujemy obecnie nad przygotowaniem przyszłorocznych, intensywnych kursów Szkoły Letniej 2022.
Planujemy zorganizować trzy kursy w formie stacjonarnej w następujących terminach:

 • czterotygodniowy lipcowy: 4-31 lipca 2022 r.
 • trzytygodniowy lipcowy: 4-24 lipca 2022 r.
 • trzytygodniowy sierpniowy: 25 lipca-14 sierpnia 2022 r.

Ceny, formularze aplikacyjne, szczegóły dotyczące opcji z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz opcji dydaktycznej, zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Zapraszamy serdecznie!


CONTEMPORARY POLAND (in English)

The course looks at 20th and 21st-century Poland with a special emphasis on changes in its society, politics, culture and mores in the period of the post-1989 political transformation. The program will also address issues related to politics, popular culture, and the everyday life of the Polish people, including youth. These references to the past are designed to help foster a better understanding of the processes underway in Poland today. Each class will be amply illustrated with video and audio materials.

July 5-23, 12.30-14.00 Polish time; 30 academic hours, 2 credits/ECTS points

Lecturer: Piotr Horbatowski Ph.D. hab., piotr.horbatowski@uj.edu.pl

The course will be held on Webex platform. All participants who marked this course on their application form will receive an invitation from the professor.

Requirements for credits/ECTS points:
1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. The final online test will be held on Friday, July 23;
3.    grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny


Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

Monday, July 5
PATH TO FREEDOM, part one. POLAND 1945-1980
Tuesday, July 6
PATH TO FREEDOM, part two. POLAND 1980-1989
Wednesday, July 7
CULTURE AND EVERYDAY LIFE IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC
Thursday, July 8
1989 – THE FALL OF COMMUNISM
Friday, July 9
UPS AND DOWNS OF POLITICAL TRANSFORMATION. POLAND AND ITS SOCIETY BETWEEN 1990 AND 2004
Monday, July 12
POLAND IN THE EUROPEAN UNION. POLAND AFTER 2004
Tuesday, July 13
IS BREXIT UPON US? POLAND TODAY – BETWEEN “SOLIDARITY” AND “LIBERALISM”
Wednesday, July 14
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part one
Thursday, July 15
CIVILIZATIONAL CHANGES IN POLAND AFTER 1989 – A KALEIDOSCOPE, part two
Friday, July 16
POLISH CULTURE AFTER 1989
Monday, July 19
POLISH LITERATURE AND CULTURE AFTER 1989  
Tuesday, July 20
POLISH CINEMA, part one – THE POLISH SCHOOL AND THE CINEMA OF MORAL ANXIETY
Wednesday, July 21
POLISH CINEMA, part two – POLISH CINEMA AFTER 1989
Thursday, July 22
POLISH CINEMA AND ITS INTERNATIONAL SUCCESS
Friday, July 23
    EXAM

Piotr Horbatowski Ph.D. hab. – habilitated Assistant Professor, graduate of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. He earned his doctoral degree in 1997 and his habilitation in 2010. His research has focused on the history of Polish people’s theatrical activity outside of Poland, with a particular focus on the East and the Far East. For many years, he has delivered lectures on different forms and aspects of Polish culture against a broad context of social, political and economic transformations, with a special emphasis of the post-1989 period. He also teaches language classes and creates original syllabuses that employ methods such as theater and student magazine editing. In terms of language teaching, he is interested in innovative, unconventional methods. He served as the head of the School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University in 2005-2009 and 2011-2012 and was once again appointed to the role in 2019. In 2021, he was also elected as the Head of the Institute of Polish Language and Culture for Foreigners. He is a member of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish as a Foreign Language.

NOTE: The details of this course are subject to change.

 

 

Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych słownictwa współczesnego języka polskiego.

 

5-13 lipca, 12.30-14.00 czasu polskiego – dwie godziny akademickie. Uwaga: 13 lipca – trzy godziny akademickie, 12.30 do 14.45 czasu polskiego; łącznie 15 godzin, 1 punkt kredytowy/ECTS

Wykładowca: dr Beata Terka, beata.kiwit@uj.edu.pl

Zajęcia prowadzone będą na platformie Microsoft Teams. Do osób, które zaznaczyły ten kurs na formularzu zgłoszeniowym, wysłane zostanie zaproszenie do uczestniczenia w sesji.

Warunki zaliczenia:

 1. obecność na zajęciach 30% – można  opuścić jeden wykład, każda następna nieobecność to -5%;
 2. egzamin pisemny – 70% na platformie Microsoft Teams– w ostatnim dniu kursu;
 3. skala ocen:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

 

Uwaga: Jeśli Pan/Pani nie przystąpi do egzaminu, na Transcript of Studies nie pojawi się informacja o uczestniczeniu w tym kursie.

  PLAN ZAJĘĆ

5 lipca, poniedziałek

WYJĄTKOWY JĘZYK POLSKI

6 lipca, wtorek

DO RZECZY! OD PRZYPADKA DO PRZYPADKA

7 lipca, środa

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – WSZYSTKO O CZASACH W JĘZYKU POLSKIM

8 lipca, czwartek

        UCZYMY SIĘ I SIĘ NAUCZYMY – KILKA SŁÓW O ASPEKCIE

9 lipca, piątek

PILNY UCZY SIĘ PILNIE – PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI

12 lipca, poniedziałek

LICZEBNIK SIĘ LICZY! PROBLEMY Z LICZEBNIKAMI

13 lipca, wtorek

ALBO? DLACZEGO NIE ALE? ZAWIŁOŚCI SKŁADNI

EGZAMIN

 

Dr Beata Terka - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego” (Wydział Polonistyki UJ, 2018). Prowadzi zajęcia z podsystemów i sprawności w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (od 2011) oraz lektorat języka polskiego ogólnego i specjalistycznego dla zagranicznych studentów Collegium Medicum UJ (od 2014). Jest autorem zadań certyfikatowych i egzaminatorem w państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się gramatyka języka polskiego, zwłaszcza morfologia czasownika, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi badania związane z kategorią aspektu w perspektywie porównawczej i glottodydaktycznej.

UWAGA: Szczegóły niniejszego kursu mogą ulec zmianie.

Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze i kulturze od odrodzenia Polski w roku 1918 do czasów współczesnych. Literatura dwudziestolecia międzywojennego: główne nurty poetyckie, dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. Literatura II wojny światowej. Holocaust w literaturze i sztuce. Pisarz w komunizmie. Literatura polska na emigracji. Twórczość Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej (literackie Nagrody Nobla w latach 1980 i 1996).  Najważniejsze postaci polskiego filmu i teatru. Literatura po 1989 roku: „inwazja kobiet” w literaturze polskiej, twórczość Olgi Tokarczuk (literacka Nagroda Nobla 2018), literatura postpamięci, poezja współczesna.  Omawiane dzieła prezentowane będą wraz z właściwym im kontekstem historycznym.

2-13 sierpnia, 14.30-16.00 czasu polskiego – dwie godziny akademickie. Uwaga: 10 sierpnia – trzy godziny akademickie, 13.45 do 16.00 czasu polskiego; łącznie 15 godzin, 1 punkt kredytowy/ECTS.

Wykładowca: dr hab. Kazimierz Adamczyk, kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl

Zajęcia prowadzone będą na platformie ZOOM. Do osób, które zaznaczyły ten kurs na formularzu zgłoszeniowym, wysłane zostanie zaproszenie do uczestniczenia w sesji.

Warunki zaliczenia:

 1. obecność na zajęciach 30% - można opuścić jeden wykład, każda następna nieobecność to -5%;
 2. egzamin: praca pisemna - temat pracy musi być zaaprobowany przez wykładowcę; praca ma być oparta na materiałach z wykładów i własnych studiach; musi mieć nie mniej niż 8500 i nie więcej niż 12500 znaków (ze spacjami); musi obejmować bibliografię - nie mniej niż trzy źródła (dopuszczalne są adresy internetowe, ale nie Wikipedia), a także minimum 4 przypisy w tekście. Jakikolwiek plagiat będzie oznaczał automatyczne odrzucenie pracy i ocenę F. Pracę należy przesłać emailem, w formacie Word, do 23.59 czasu polskiego w piątek 13 sierpnia, do kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl oraz (kopia, cc) do ewa.nowakowska@uj.edu.pl. Prace przesłane później nie będą oceniane, a kurs nie pojawi się na Transcript of Studies.  
 3. skala ocen:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

 

Uwaga: Jeśli Pan/Pani nie przystąpi do egzaminu, na Transcript of Studies nie pojawi się informacja o uczestniczeniu w tym kursie.

PLAN ZAJĘĆ

2 sierpnia, poniedziałek

POLSKA SZKOŁA POEZJI

3 sierpnia, wtorek

WITKACY I SCHULZ. TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

I MITOLOGIZACJA RZECZYWISTOŚCI

4 sierpnia, środa

LITERATURA POLSKA WOBEC WOJNY I HOLOCAUSTU

5 sierpnia, czwartek

SYTUACJA PISARZA W KOMUNIZMIE. PROPAGANDA,TERROR, 

REGLAMENTOWANA WOLNOŚĆ, BUNT

6 sierpnia, piątek

EMIGRACYJNY OBIEG LITERATURY POLSKIEJ I JEGO

ARCYDZIEŁA

9 sierpnia, poniedziałek

LITERATURA POLSKA W XXI WIEKU        

10 sierpnia, wtorek. UWAGA: wykład trzygodzinny, 13.45-16.00!

WYBITNI TWÓRCY POLSKIEGO FILMU I TEATRU

   

Dr hab. Kazimierz Adamczyk – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ; do 2009 w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Doktorat w 1993; habilitacja w 2009 (Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, Kraków 2009). Stypendium w USA w 1990. Uczył języka polskiego i literatury polskiej na University of Connecticut at Storrs, USA (1995–1998). Zajmuje się literaturą współczesną, teorią literatury, społecznymi i politycznymi kontekstami literatury. Książki: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, 1994; The Reference Guide to the Holocaust Literature, USA, 2002 (współautor); Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej 1939–1980, 2009.

 

UWAGA: Szczegóły niniejszego kursu mogą ulec zmianie.

 

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

POLISH GRAMMAR, SESSION I (in English)

July 5-23, 20:30-22:00 Polish time; 30 academic hours, 2 credits/ECTS points

Lecturer: Agnieszka Rabiej Ph.D., a.rabiej@uj.edu.pl

The course will be held on Webex platform. All participants who marked this course on their application form will receive an invitation from the professor.

 

Requirements for credits/ECTS points:

 1. class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
 2. final exam – 70%. The final on-line test will be held on Friday, July 23, and will only cover topics discussed during the course;
 3. grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny


Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

July 5, Monday
POLISH LANGUAGE – HOW IT WORKS? GENDER, NUMBER, INFLECTION

July 6, Tuesday
VERB INFLECTION: PAST, PRESENT, FUTURE

July 7, Wednesday
ASPECT OF VERBS, PART ONE

July 8, Thursday
ASPECT OF VERBS, PART TWO

July 9, Friday
CONDITIONAL MOOD & MODAL VERBS

July 12, Monday
IMPERATIVE MOOD

July 13, Tuesday
VERBS OF MOTION

July 14, Wednesday
CASES AND THEIR FUNCTIONS

July 15, Thursday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES

July 16, Friday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADVERBS

July 19, Monday
NUMERALS

July 20, Tuesday
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES

July 21, Wednesday
COMPLEX SENTENCES

July 22, Thursday
REVISION

July 23, Friday
FINAL TEST

 

Agnieszka Rabiej Ph.D. – Assistant Professor of applied linguistics at the Jagiellonian University. Since 2001 engaged in teaching Polish as a foreign language in Poland and abroad. Visiting lecturer: Trinity College, Dublin

(2003–2005). Research interests: second/foreign language teaching methodology; teaching of heritage languages; bilingualism in children. Author of textbooks: Lubię polski! 1. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2010; Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2011; Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia, 2011; Lubię czytać po polsku! 2. Teksty i ćwiczenia, 2011; [ed.] 40 koncepcji dobrych lekcji. Scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego.

 

NOTE: The details of this course are subject to change.

 

POLISH GRAMMAR, SESSION II (in English)

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

August 2-13, 20:45-22:15 Polish time. Please note: on August 10 – three academic hours, i.e. 20:45-23:00 Polish time. TOTAL: 15 academic hours, 1 credit/ECTS point

 

Lecturers:

The course will be held on Webex platform. All participants who marked this course on their application form will receive an invitation from the professor.

Requirements for credits/ECTS points:

 1. class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
 2. final exam – 70%. The final on-line test will be held on Friday, July 23, and will only cover topics discussed during the course;
 3. grading scale:

94–100%

A

excellent/bardzo dobry

87–93,9

B+

very good/+dobry

78–86,9

B

good/dobry

69–77,9

C+

satisfactory/+dostateczny

60–68,9

C

sufficient/dostateczny

0–59,9

F

fail/niedostateczny

Please keep in mind that if you don’t take the exam the course will not be listed on your Transcript of Studies (as if you had never taken it).

SCHEDULE

 

August 2, Monday

POLISH LANGUAGE – HOW IT WORKS? GENDER, NUMBER, VERB INFLECTION

August 3, Tuesday

VERB INFLECION

August 4, Wednesday

CONDITIONAL MOOD & MODAL VERBS  

August 5, Thursday

IMPERATIVE MOOD

August 6, Friday

CASES AND THEIR FUNCTIONS

August 9, Monday

REVISION

August 10, Tuesday

FINAL TEST


Agnieszka Rabiej Ph.D. – Assistant Professor of applied linguistics at the Jagiellonian University. Since 2001 engaged in teaching Polish as a foreign language in Poland and abroad. Visiting lecturer: Trinity College, Dublin (2003–2005). Research interests: second/foreign language teaching methodology; teaching of heritage languages; bilingualism in children. Author of textbooks: Lubię polski! 1. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2010; Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, 2011; Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia, 2011; Lubię czytać po polsku! 2. Teksty i ćwiczenia, 2011; [ed.] 40 koncepcji dobrych lekcji. Scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego.

Beata Terka Ph.D. – Graduated from the Jagiellonian University  (Teaching Polish as a Foreign Language and Cultural Studies). Ph.D. in 2019. Since graduation engaged in teaching Polish as a foreign language at the Center for Polish Language and Culture in the World. Main fields of interest: linguistics, teaching methods, translation and language in cultural perspective.

NOTE: The details of this course are subject to change.