Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPISY/OPŁATY/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze zgłoszeniowe

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
 • Kompletny formularz zgłoszeniowy należy przesłać bezpośrednio do Szkoły na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl w formacie PDF.
 • Szkoła wysyła mailowo do uczestnika wstępne potwierdzenie przyjęcia na kurs do 3 dni roboczych po otrzymaniu kompletnego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie finalnego zapisu na kurs Szkoła przesyła po otrzymaniu kompletnej opłaty za udział w programie.
 • Bezzwrotna zaliczka 500 PLN oraz pozostała opłata, powinny być wniesione kartą kredytową lub przelewem bankowym (informacje w formularzu zgłoszeniowym).
 • Potwierdzenie przyjęcia na kurs należy przywieźć z sobą do Krakowa. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma listu potwierdzającego, powinien się skontaktować z Biurem Szkoły.
 • Uczestnicy ubezpieczają się od wszelkich wypadków, chorób i zdarzeń losowych we własnym zakresie!
 • W trakcie trwania programu będą przestrzegane aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19/SARS-CoV-2 (zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa we wskazanych sytuacjach, dezynfekcja rąk oraz pomieszczeń). Dziękujemy Państwu za zrozumienie i wspólne dbanie o bezpieczną naukę oraz wypoczynek.
 • Uczestnicy, którzy planują przyjazd do Szkoły ze swoimi dziećmi, powinni pamiętać, że Szkoła nie zapewnia opieki nad nimi, wyżywienia oraz zakwaterowania.

OPŁATY

Ceny za wszystkie programy podane są w złotych polskich, PLN.

     Ceny podane są w dwóch wariantach:

 • pełny pakiet – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, programy uzupełniające, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystenta, zakwaterowanie i wyżywienie oraz bezzwrotną zaliczkę 500 PLN;
 • tylko program akademicki – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, bezzwrotną zaliczkę 500 PLN.

     Opłata w dwóch krokach:    

Krok pierwszy: bezzwrotna zaliczka 500 PLN może być wpłacona przelewem bankowym lub kartą kredytową. Proszę zaznaczyć swój wybór na formularzu zgłoszeniowym:
opłata kartą kredytową – proszę podać pełne dane karty; opłata przelewem bankowym – prześlemy Pani/Panu drogą mailową indywidualny numer rachunku bankowego.

Krok drugi: opłata za kurs – pełna cena minus zaliczka – może być wpłacona również kartą kredytową lub przelewem bankowym (na wcześniej przesłane do Pani/Pana konto). Proszę zaznaczyć swój wybór na formularzu zgłoszeniowym.

Można dokonać również opłaty całościowej (bez podziału na zaliczkę i dopłatę) – prosimy wówczas o kontakt z Biurem Szkoły.

Ostateczny termin dokonania pełnych wpłat:
programy A (czterotygodniowy) i C (trzytygodniowy) – 24 czerwca 2022
program D (trzytygodniowy) – 15 lipca 2022

Prosimy przesłać do Szkoły kopię dowodu wpłaty (pocztą elektroniczną, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty), lub przywieźć ją z sobą.

Wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik!
Można wnosić opłatę w walutach obcych – bank obsługujący Uniwersytet Jagielloński dokonuje automatycznego przewalutowania. W celu obliczenia dokładnej kwoty, prosimy o kontakt z Pani/Pana bankiem – Szkoła nie dokonuje przeliczeń.


ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO:

 • 20 czerwca 2022 – na programy: czterotygodniowy A i trzytygodniowy C, zaczynające się 4 lipca 2022;
 • 30 czerwca 2022 – na program trzytygodniowy D, zaczynający się 25 lipca 2022;
 • lub do wyczerpania miejsc.


DANE KONTAKTOWE:

UWAGA! NOWA SIEDZIBA BIURA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY