Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPISY/OPŁATY/FORMULARZ APLIKACYJNY

Formularze aplikacyjne

ZAPISY

 
Zgłoszenia przyjmowane są do:
 • 19 czerwca 2023 – na programy: czterotygodniowy A i trzytygodniowy C, zaczynające się 3 lipca 2023;
 • 29 czerwca 2023 – na program trzytygodniowy D, zaczynający się 24 lipca 2023;
 • lub do wyczerpania miejsc.
Warunki zapisu na kurs:
 1. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 
 2. Zapoznanie się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły. 
 3. Wypełnienie Formularza Aplikacyjnego online i wyrażenie stosownych zgód w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Szkoła Letnia” 2023 i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie, Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać we wskazanych miejscach i przesłać jako skan w formie pliku pdf na adres: plschool@uj.edu.pl 
 4. Wypełnienie testu plasującego online – jeśli dotyczy. 
 5. Dokonanie opłaty za kurs: bezzwrotna zaliczka 500 PLN oraz pozostała opłata, powinny być wniesione kartą kredytową lub przelewem bankowym (informacje w Formularzu Aplikacyjnym).
 6. Ubezpieczenie się od wszelkich wypadków, chorób i zdarzeń losowych we własnym zakresie.
 
Ważne: Uczestnicy, którzy planują przyjazd do Szkoły ze swoimi dziećmi, powinni pamiętać, że Szkoła nie zapewnia opieki nad nimi, wyżywienia oraz zakwaterowania.
 

OPŁATY 

Ceny za wszystkie programy podane są w złotych polskich, PLN.
 
Ceny podane są w dwóch wariantach:
 • PEŁNY PAKIET – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, programy uzupełniające, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystenta, zakwaterowanie i wyżywienie oraz bezzwrotną zaliczkę 500 PLN. 
 • TYLKO PROGRAM AKADEMICKI – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, bezzwrotną zaliczkę 500 PLN. 
 
Opłata w dwóch krokach:    
1. KROK PIERWSZY: bezzwrotna zaliczka 500 PLN.
2. KROK DRUGI: opłata za kurs: pełna cena minus zaliczka 
 
Można również dokonać opłaty całościowej (bez podziału na zaliczkę i dopłatę) – prosimy wówczas 
o kontakt mailowy z Biurem Szkoły.
 
Opłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą kredytową. Swój wybór należy zaznaczyć w Formularzu Aplikacyjnym. Po otrzymaniu formularza Szkoła przesyła mailem dane potrzebne do dokonania płatności.
 
Ostateczny termin dokonania pełnych wpłat:
programy A (czterotygodniowy) i C (trzytygodniowy) – 23 czerwca 2023
program D (trzytygodniowy) – 14 lipca 2023
 
Prosimy przesłać do Szkoły kopię dowodu wpłaty (pocztą elektroniczną, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty) lub przywieźć ją z sobą.
 
Wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik!

Można wnosić opłatę w walutach obcych – bank obsługujący Uniwersytet Jagielloński dokonuje automatycznego przewalutowania. W celu obliczenia dokładnej kwoty, należy skontaktować się ze swoim bankiem – Szkoła nie dokonuje przeliczeń.

Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy. 
 

FORMULARZ APLIKACYJNY

Szkoła wysyła mailowo do uczestnika wstępne potwierdzenie przyjęcia na kurs do 3 dni roboczych po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego. Potwierdzenie ostatecznego zapisu na kurs Szkoła przesyła po otrzymaniu całej opłaty za udział w programie. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma maila potwierdzającego, powinien się skontaktować z Biurem Szkoły.


DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

Lista załączników do zapoznania się przed wypełnieniem Formularza Aplikacyjnego

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych
pdf
Regulamin Kursu „Szkoła Letnia” 2023
pdf
Zgoda na Rozsyłanie Informacji