Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego (poziomy B1, B2 i C1)

Intensywny kurs dla osób, które są zainteresowane zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Kurs nie przygotowuje kandydatów pod względem językowym, lecz  pozwala zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Uczestnicy będą mogli w trakcie kursu rozwiązać również próbny test egzaminacyjny oraz odbyć konsultacje z nauczycielami na temat swych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i  związanych z  certyfikacją języka polskiego jako obcego.
Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

Termin: 4-5 XI 2017 (sobota i niedziela)
Liczba godzin: 18
Cena kursu: 550 PLN

Zapisy

W celu zapisu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: plschool@uj.edu.pl albo faxem na numer +48 12 422 77 01. Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba osób. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października.

Więcej informacji o egzaminine