KURS PRZYGOTOWUJACY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (poziomy B1)

Intensywny kurs dla osób, które są zainteresowane zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Kurs nie przygotowuje kandydatów pod względem językowym, lecz  pozwala zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Uczestnicy będą w trakcie kursu rozwiązywać próbne zadania egzaminacyjne oraz będą mogli odbyć konsultacje z nauczycielami na temat swych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i  związanych z  certyfikacją języka polskiego jako obcego.

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

Termin: 12-16 listopada 2018, 17:00-19:30

Liczba godzin: 15

Cena kursu: 500 PLN

Zapisy

W celu zapisu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: plschool@uj.edu.pl albo faxem na numer +48 12 422 77 01. Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba osób. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Więcej informacji o egzaminie

 

Data opublikowania: 19.10.2018
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta