Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM DWUTYGODNIOWY SIERPIEŃ – STACJONARNY

2 sierpnia-13 sierpnia 2021

 • Program obejmuje 50 godzin stacjonarnych zajęć językowych, 15-godzinne kursy wykładów tematycznych online poświęconych gramatyce polskiej i kulturze, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
 • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
 • Lektoraty prowadzą specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego dyplomowani w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców.
 • Stacjonarne zajęcia językowe w godz. 8:00-12:00 będą się odbywać w salach Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej przy ul. Grodzkiej 64 – w zabytkowej lokalizacji w sercu Krakowa, z widokiem na Zamek Królewski na Wawelu.
 • Podręcznik w cenie kursu.
 • Wykłady online w języku polskim i angielskim (wykorzystywane przez nas platformy to: MS Teams, WEBEX, Zoom oraz BigBlueButton).  
 • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (w celu uruchomienia stacjonarnej grupy wymagana jest grupa minimum 5 studentów).
 • 50 godzin kursu językowego, zakończonego egzaminem – 3 punkty kredytowe/ECTS
 • Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS

Szkoła Języka i Kultury Polskiej nie oferuje zakwaterowania ani wyżywienia w cenie kursu stacjonarnego. W przypadku problemów ze znalezieniem zakwaterowania, informacji o wakacyjnej ofercie Domów Studenckich UJ udzielamy indywidualnie w korespondencji mailowej – zachęcamy Państwa do kontaktu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zapisania się na programy Szkoły Letniej niezbędne jest przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie negatywnego testu na COVID-19, wykonanego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu lub zaświadczenia o szczepieniu (skan dokumentu należy przesłać na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl). W trakcie trwania zajęć uczestnicy będą zobowiązani do uzupełniania Oświadczeń o stanie zdrowia.

Program:

 • Przy zapisywaniu się na kurs – pisemny test plasujący na platformie
 • 2 sierpnia (poniedziałek) – ustny test plasujący podczas pierwszych zajęć
 • 2-13 sierpnia  – lektoraty i wykłady (poniedziałek-piątek)
 • w weekendy –  program kulturalny
 • 12 lub 13 sierpnia  – egzamin końcowy
Cena programu: 1.960 PLN

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Stacjonarne zajęcia językowe rozpoczynać się będą o godzinie 8:00 czasu polskiego i kończyć o godzinie 12:00. Wykłady prowadzone będą w formie online godzinach 14:30-16:00 lub/i 20:45-22:15 czasu polskiego.
Wykłady: 14:30-16:00 czasu polskiego
 • Literatura i kultura polska XX i XXI wieku; 2-13 sierpnia, 15 godzin
Wykłady: 20:45-22:15 czasu polskiego
 • Polish Grammar, session II; 2-13 sierpnia, 15 godzin