Zapisy i opłaty

WARUNKI ZGŁOSZENIA

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Formularze zgłoszeniowe powinny być przesyłane bezpośrednio do Szkoły.

 

Szkoła Letnia wysyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia na kurs natychmiast po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 PLN.

 

Zaliczka powinna być opłacona kartą kredytową lub przelewem bankowym

(patrz OPŁATY, poniżej).

 

Potwierdzenie przyjęcia na kurs należy przywieźć z sobą do Krakowa. Jeśli po

wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma listu potwierdzającego, powinien się skontaktować z biurem Szkoły.

 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

 

Uczestnicy, którzy planują przyjazd do Szkoły ze swoimi dziećmi, powinni pamiętać, że Szkoła nie zapewnia opieki nad nimi.

 

OPŁATY

Ceny (w złotych polskich, PLN) podane są w zakładce "Programy":

 

 

Ceny podane są w dwóch wersjach:

 

pełny pakiet – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, programy uzupełniające, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystentów, zakwaterowanie i wyżywienie oraz bezzwrotną zaliczkę 300 PLN;

tylko program akademicki – obejmuje lektoraty wraz z podręcznikiem językowym, kursy tematyczne, bezzwrotną zaliczkę 300 PLN.

 

Opłata w dwóch krokach

 

  • Krok pierwszy: bezzwrotna zaliczka 300 PLN może być wpłacona przelewem bankowym lub kartą kredytową. Proszę zaznaczyć swój wybór na formularzu zgłoszeniowym.

Opłata kartą kredytową – proszę podać pełne dane karty.

Opłata przelewem – po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Pani/Pana numer indywidualnego konta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę.

 

Szkoła Letnia wysyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia na kurs natychmiast po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki. Potwierdzenie przyjęcia na kurs należy przywieźć z sobą do Krakowa. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma listu potwierdzającego, powinien się skontaktować z biurem Szkoły.

 

  • Krok drugi: opłata za program – pełna cena minus zaliczka – może być wpłacona przelewem bankowym (na wysłane do uczestnika konto) lub kartą kredytową. Proszę zaznaczyć swój wybór na formularzu zgłoszeniowym.

 

Ostateczny termin dokonania wpłat:

programy A, B i C – 25 czerwca 2018

program D – 15 lipca 2018

Prosimy przesłać do Szkoły kopię dowodu wpłaty – pocztą lub faksem, lub skan pocztą elektroniczną – bezpośrednio po dokonaniu opłaty; lub przywieźć ją z sobą.

Wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO:

15 CZERWCA 2018 – na programy: cztero-, sześcio- i trzytygodniowy zaczynające się 5 lipca;

30 CZERWCA 2018 – na program trzytygodniowy zaczynający się 26 lipca

• lub do wyczerpania miejsc.

 

UWAGI:

  • Cena programów: czterotygodniowego, sześciotygodniowego lub trzytygodniowych – jest niezależna od liczby wybranych kursów oraz ich intensywności.
  • Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • W przypadku wcześniejszego wyjazdu opłata za kurs nie będzie zwracana.
  • Szkoła nie ma możliwości przyznawania stypendiów. W tej sprawie należy się zwracać do właściwych instytucji w kraju stałego pobytu uczestnika lub do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Polsce:

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Ogrodowa 28/30

00-896 WARSZAWA

tel. +48(22) 826 74 34

www.nawa.gov.pl