Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Навіґація Навіґація

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

CERTYFIKACJA

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego
jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje dotyczące egzaminu, który odbędzie się 15-16 kwietnia, zostaną opublikowane po 6 lutego.