перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

INFORMACJE O PROGRAMACH

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ w ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów nauki języka i kultury polskiej oferuje Państwu:

  • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
  • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Ważne: osoby biorące udział w programie przygotowującym do podjęcia studiów w Polsce powinny znać język polski co najmniej na poziomie B1.

Programy semestralne (w tym programy przygotowujące) mogą być realizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego 2023/24:
  • I SEMESTR 2 PAŹDZIERNIKA 2023 – 7 LUTEGO 2024
  • II SEMESTR 26 LUTEGO – 25 CZERWCA 2024

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć; zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Zarówno program semestralny, jak i roczny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dziedziny nauczania języka polskiego jako obcego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej (zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Oferujemy Państwu program przygotowujący do podjęcia studiów
w Polsce w zakresie:

  • NAUK HUMANISTYCZNYCH
  • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
  • PRAWA I ADMINISTRACJI
  • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
  • MEDYCYNY

W programie przygotowującym mogą uczestniczyć osoby znające język polski co najmniej na poziomie B1.

Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 120 godzin

Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 60 godzin