Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje Nieintensywne semestralne kursy języka polskiego "My Polish" w wymiarze 60 godzin akademickich. Programy rozpoczynają się w październiku (I. semestr) i w lutym (II. semestr).

Rok akademicki 2022/2023

Możliwa jest forma programu stacjonarnego w siedzibie Szkoły przy ul. Romana Ingardena 3  lub online. Warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).

Uprzejmie informujemy, że w celu zapisania się na program „My Polish” niezbędne jest przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego.

I. Semestr

  • Początek zajęć akademickich: 3 października 2022;
  • Zakończenie programu: 30 stycznia 2023;
  • Popołudniowe godziny zajęć: dni robocze, po 17:00 czasu polskiego;
  • Pisemny test plasujący – w formie online na platformie Open UJ, link przesyłany na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia;
  • Ustny test plasujący – szczegóły zostaną podane we wrześniu  2022;
  •  

Uwaga: kursanci, którzy nigdy nie uczyli się języka polskiego, nie muszą uzupełniać testu plasującego (wystarczy poinformować nas mailowo o tym fakcie: plschool@uj.edu.pl).

Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut – harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć.

Opis kursu:

Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego.

Oferujemy:

  • Zajęcia z wykwalifikowanymi lektorami po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • Małe grupy;
  • Możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego;
  • Świadectwo ukończenia kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego).

W celu zapisu na kurs, prosimy o przesłanie kompletnego formularza aplikacyjnego w formacie PDF na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl. Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

Lokalizacja zajęć stacjonarnych: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.
Cena kursu (za jeden semestr): 1700 PLN
Termin składania aplikacji: do 19 września 2022
Termin wnoszenia opłat: do 26 września 2022

Uprzejmie informujemy, że nie przyjmujemy płatności kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły – prosimy wyłącznie o wnoszenie opłat przelewem bankowym lub podanie danych karty płatniczej w formularzu aplikacyjnym w celu zdalnego pobrania należności.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, zgodnie z wytycznymi Komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 r., obsługa administracyjna w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy kursu stacjonarnego muszą mieć ukończone 18 lat.

Завантажити файли
pdf
Aplikacja My Polish- II semestr 2022-2023