перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

JESIEŃ Z JĘZYKIEM POLSKIM 2024

Zapraszamy na dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "Jesień z Językiem Polskim 2024".

Opis kursu: Kurs ma charakter ogólny. Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program kursu dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i poziomu uczestników, który jest określany na podstawie testu plasującego oraz rozmowy z lektorem na pierwszych zajęciach.
 
Terminy kursu:
 • Sesja I: 2 – 13 września 2024 / Zgłoszenia do 19 sierpnia 2024 / Wpłaty do 26 sierpnia 2024
 • Sesja II: 16 – 27 września 2024 / Zgłoszenia do 2 września 2024 / Wpłaty do 9 września 2024​
Cena za jedną sesję: 1.750,00 PLN
 

W celu zapisu na kurs należy:

 • Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
 • Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Jesień z Językiem Polskim 2024” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl.  
 • Przystąpić do testu plasującego – jeśli dotyczy. Po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego, Szkoła przesyła pełną informację dotyczącą testu.
 • Dokonać opłaty za kurs.​

FORMULARZ APLIKACYJNY ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY NA PRZEŁOMIE LIPCA/SIERPNIA

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

Liczba godzin: każda z sesji składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut).

Zajęcia: od poniedziałku do piątku, 5 godzin akademickich dziennie, od 9:00 do 13:15 czasu polskiego. Godziny zajęć mogę ulec zmianie.

Minimalna liczba uczestników: minimum 5 osób

WAŻNE: Proszę mieć na uwadze, że będziemy w stanie poinformować o ostatecznym utworzeniu grupy na Pana/Pani poziomie na 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Forma nauczania: stacjonarna  

Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.

Metody płatności: 
Płatności można dokonać:

 • przelewem bankowym,
 • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139),
 • lub upoważnić Szkołę do obciążenia Państwa karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 

Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.

Test plasujący: w celu określenia stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowania do odpowiedniej grupy uczestnik przystępuje do obowiązkowego testu plasującego, który przeprowadzany jest przed rozpoczęciem programu.

Test składa się z dwóch częsci:

 • Pisemnej - w formie online na platformie Open UJ. Link do testu plasującego przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 
 • Ustnej - w formie zdalnej.

Punkty ECTS, Dyplom, Zaświadczenie o uczestnictwie:
Dyplom i 3 punkty ECTS może otrzymać osoba, która zda egzamin końcowy. 
W pozostałych sytuacjach kursanci mogą otrzymać jedynie Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

 

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl