перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

ZIMA Z JĘZYKIEM POLSKIM 2024

Zapraszamy na dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "Zima z Językiem Polskim" 2024.

Opis kursu: kurs ma charakter ogólny. Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program kursu dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i poziomu uczestników, który jest określany na podstawie testu plasującego oraz rozmowy z lektorem na pierwszych zajęciach. 

Terminy kursu:

 • Sesja I: 29 stycznia – 9 lutego 2024 / Zgłoszenia do 15 stycznia 2024 / Wpłaty do 22 stycznia 2024
 • Sesja II: 12 – 23 lutego 2024 / Zgłoszenia do 29 stycznia 2024 / Wpłaty do 5 lutego 2024​

Cena za jedną sesję: 1.750,00 PLN. 

W celu zapisu na kurs należy:

 1. Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
 2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Zima z Językiem Polskim 2024” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl.  
 3. Przystąpić do testu plasującego – jeśli dotyczy. Po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego, Szkoła przesyła pełną informację dotyczącą testu.
 4. Dokonać opłaty za kurs.​

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

Liczba godzin: każdy z kursów składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut).

Zajęcia: od poniedziałku do piątku, 5 godzin akademickich dziennie, od 9:00 do 13:15 czasu polskiego. Godziny zajęć mogę ulec zmianie.

Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).

Forma nauczania: stacjonarna i online. W Formularzu Apliakcyjnym należy wskazać preferowaną formę nauczania. 

Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.

Forma płatności: 
Płatności można dokonać:

 • przelewem bankowym,
 • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139),
 • lub upoważnić Szkołę do obciążenia Państwa karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 

Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.

Test plasujący: w celu określenia stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowania do odpowiedniej grupy uczestnik przystępuje do obowiązkowego testu plasującego, który przeprowadzany jest przed rozpoczęciem programu.
Test składa się z dwóch częsci:

 • Pisemnej - w formie online na platformie Open UJ. Link do testu plasującego przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. 
 • Ustnej - w formie zdalnej.

Punkty ECTS, Świadectwo językowe, Zaświadczenie o uczestnictwie:
Świadectwo Językowe i 3 punkty ECTS może otrzymać osoba, która zda egzamin końcowy. 
W pozostałych sytuacjach kursanci mogą otrzymać jedynie Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

DANE KONTAKTOWE:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl