Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I SEMESTR - NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO - semestr pierwszy 2024/2025

 
Termin kursu: 1 października 2024 - 7 lutego 2025 / Zgłoszenia do 13 września 2024 / Wpłaty do 20 września 2024
 
Cena za jeden semestr: zostanie podana w późniejszym terminie.
 
W celu zapisu na kurs należy:
  1. Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
  2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „My Polish” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl 
  3. Wypełnić test plasujący – jeśli dotyczy. Po otrzymaniu formularza aplikacyjnego online Szkoła wysyła pełną informację dotyczącą testu plasującego (link do odpowiedniej platformy).
  4. Dokonać opłaty za kurs.
Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.
 
FORMULARZ APLIKACYJNY ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W SIERPNIU
 
Liczba godzin: Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). 
 
Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut, popołudniowe godziny zajęć: dni robocze, po 17:00 czasu polskiego. Harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć. 
 
Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).
 
Forma nauczania: stacjonarna lub online. 
Uczestnicy kursu stacjonarnego muszą mieć ukończone 18 lat.
 
Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Ingardena 3, 30—060 Kraków.
 
Metody płatności:
  • przelewem bankowym, 
  • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr 139) 
  • lub upoważnić Szkołę do obciążenia karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 
Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu. 
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.
 
Test plasujący: w formie online na platformie Open UJ. Celem testu jest wstępne określenie poziomu znajomości języka uczestnika i skierowanie go do grupy na odpowiednim poziomie. 
Link do testu przesyłany jest na etapie zapisu na kurs. Test wypełniają osoby, które uczyły się już języka polskiego. Osoby, które w Formularzu Aplikacyjnym ocenią swoją znajomość języka polskiego na poziomie „brak (A1)” nie otrzymują linku do testu. 
 
Punkty ECTS, Dyplom, Zaświadczenie o uczestnictwie:
Dyplom i 6 punktów ECTS może otrzymać osoba, która:
  • ma 80% obecności na zajęciach (lektorzy sprawdzają obecność i dokładnie wyliczają ją na koniec każdego semestru) (20% oceny końcowej) 
  •  aktywnie uczestniczyła w zajęciach (30% oceny końcowej)
  • otrzymała pozytywny wynik z egzaminu końcowego (50% oceny końcowej)

W pozostałych sytuacjach kursanci  mogą otrzymać jedynie Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
Dyplom i Zaświadczenie o uczestnictwie wysyłane są do uczestników przez Biuro Szkoły drogą elektroniczną po zakończeniu kursu.

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail:  plschool@uj.edu.pl