Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAPISY/OPŁATY/FORMULARZ APLIKACYJNY

ZAPISY

 • TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ dla wszystkich programów upływa 20 maja 2024 r. - osoby zainteresowane dołączeniem do programu proszone są o bezpośredni kontakt z Biurem plschool@uj.edu.pl 
 • TERMIN PŁATNOŚCI ZALICZKI - 500,00 PLN dla wszystkich programów upływa 13 maja 2024 r.
 • TERMIN PEŁNEJ PŁATNOŚCI dla wszystkich programów upływa 29 maja 2024 r.

W CELU ZAPISU NA KURS NALEŻY:

 1. Mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia programu. 
 2. Zapoznać się z informacjami o programie na stronie internetowej Szkoły. 
 3. Wypełnić Formularza Aplikacyjy online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Szkoła Letnia” 2024 i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie, Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać we wskazanych miejscach i przesłać jako skan w formie pliku pdf na adres: plschool@uj.edu.pl 
 4. Przystąpić do testu plasującego – jeśli dotyczy. 
 5. Dokonać opłaty za kurs: bezzwrotna zaliczka 500 PLN oraz pozostała opłata.
 6. Ubezpieczyć się od wszelkich wypadków, chorób i zdarzeń losowych we własnym zakresie.
Szkoła wysyła mailowo do uczestnika wstępne potwierdzenie przyjęcia na kurs do 3 dni roboczych po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego.

CENY: 

Kurs 2-tygodniowy (A-2, B-2, C-2, D-2):

 • Pełny program: 5 996,00 PLN
 • Program akademicki: 2 940,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 585,00 PLN

Kurs 3-tygodniowy (A-3, B-3, C-3): 

 • Pełny program: 7 246,00 PLN
 • Program akademicki: 3 760,00 PLN 
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 845,00 PLN

Kurs 4-tygodniowy (A-4, B-4): 

 • Pełny program: 9 296,00 PLN
 • Program akademicki: 4 290,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 049,00 PLN

Kurs 5-tygodniowy (A-5): 

 • Pełny program: 11 159,00 PLN
 • Program akademicki: 4 640,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 195,00 PLN

Kurs 6-tygodniowy (A-6): 

 • Pełny program: 12 366,00 PLN
 • Program akademicki: 4 990,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 335,00 PLN

 

OPŁATY 

Ceny za wszystkie programy podane są w złotych polskich, PLN.
 
Opłaty za program można dokonać na dwa sposoby:
 1. OPŁATA CAŁOŚCIOWA - bez podziału na zaliczkę i dopłatę.
 2. OPŁATA W DWÓCH KROKACH:
 • Krok pierwszy: bezzwrotna zaliczka - 500,00 PLN
 • Krok drugi: pełna cena za program pomniejszona o zaliczkę

DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI:

 1. UPOWAŻNIENIE Szkoły do OBCIĄŻENIA Państwa KARTY KREDYTOWEJ/DEBETOWEJ wypełniając Formularz Autoryzacji przesyłany na etapie zapisu.
 2. KARTĄ w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139).
 3. PRZELEW BANKOWY na indywidulany numer rachunku bankowego przesyłany na etapie zapisu.
 • przy płatności przelewem Szkoła musi otrzymać wpłatę nie później niż 13 maja (zaliczka) i 29 maja (pełna płatność), dlatego transakcję należy zlecić 1-2 dni robocze wcześniej, żeby opłata dotarła na konto Szkoły na czas,
 • do wpłat, które wpłyną po terminie płatności Uniwersytet Jagielloński nalicza ustawowe odsetki,
 • po dokonaniu opłaty przelewem należy przesłać do Szkoły potwierdzenie płatności.

WAŻNE

 • Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy. 
 • Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
 • Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika programu.
 • Można wnosić opłatę w walutach obcych – bank obsługujący Uniwersytet Jagielloński dokonuje automatycznego przewalutowania. W celu obliczenia dokładnej kwoty, należy skontaktować się ze swoim bankiem – Szkoła nie dokonuje przeliczeń.
 • Uczestnicy, którzy planują przyjazd do Szkoły ze swoimi dziećmi, powinni pamiętać, że Szkoła nie zapewnia opieki nad nimi, wyżywienia oraz zakwaterowania.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu, opłata za kurs nie będzie zwracana.
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów.

 

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
      +48 12 663 29 28
      +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl