Wyklady

dodatkowe kursy tematyczne (w kolejności alfabetycznej):

 

 

  • Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (ang.)

Since 1989 Poland has been officially a free market democracy with a civic society. Yet while economic and political changes are relatively easy to engineer, the social ones are much harder and take much longer. This course will present contemporary Polish society, noting remnants from the past, examining evidence of deeper transformations already accomplished, and predicting negative and positive trends developing into the future.
 

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

  • Czy rzeczywiście ten język jest taki trudny? (pol.)

Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych słownictwa współczesnego języka polskiego.

 

Łączna liczba godzin:15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 

  • Historia Polski (pol.)

Zarys historii Polski od dynastii Piastów, poprzez epokę Jagiellonów, królów elekcyjnych, rozbiory, II wojnę światową, powstanie i funkcjonowanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – po upadek systemu komunistycznego.

 

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

  • History of Poland: from Kingdom to Third Republic (ang.)

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned Poland, the 1920s and 1930s, World War II, the creation and functioning of the People's Republic, the collapse of the communist system.

 

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

 
  • Literatura i kultura polska XX wieku: wybrane tematy (pol.)

Wybrane wydarzenia polskiej kultury współczesnej. Najciekawsze postaci, fenomen zjawiska kabaretów: Piwnica Pod Baranami, Kabaret Starszych Panów, filmy K. Krauzego-świadectwo przemian polskiego społeczeństwa (w trakcie zajęć zostaną wykorzystane fragmenty spektakli oraz filmów).

 

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1

 

 

  • Polish Art: Past and Present (ang.) – for four- and six-week program participants only!

The development of Polish art since the 10th c. Special emphasis will be placed on the importance of Poland within Europe, including the formative effects of geopolitics on the development of Polish artistic movements, Polish church art, folk art, poster and architecture. In-depth art history lectures will be conducted both at the University and in museums. The course will be accompanied by a program of field trips.

NOTE: There will be an additional fee of 300 PLN for this course to cover various admission fees and other expenses. Classes will start at 1:30 p.m. so only the students who choose four- or six-week program can take this course. Limited admission, on a first come, first served basis.

 

Łączna liczba godzin: 45

Kredyty/punkty ECTS: 3

 

  • Polish Culture: Lessons in Polish Literature (ang.)

A presentation of some of the most interesting problems in the thousand-year history of Polish culture, with special emphasis on themes related to national existence. Literary masterpieces of the past and present, including poetry of the two Nobel Prize winners – Czesław Miłosz (1980), and Wisława Szymborska (1996); Polish Romanticism; culture in a political context; the phenomenon of exiled culture; literature and totalitarianism, and other “great questions” of Polish culture will be discussed.

 

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

  • Polish Grammar (ang.)

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

 

Sesja I

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

Sesja II

Łączna liczba godzin: 30

Kredyty/punkty ECTS: 2

 

  • Polska  współczesna (pol.)

Kurs poświęcony będzie obrazowi Polski XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych, politycznych, kulturalnych i obyczajowych w okresie transformacji ustrojowej po roku 1989. W programie znajdą się także zagadnienia związane z kulturą popularną i życiem codziennym Polaków, w tym polskiej młodzieży. Odwołania do historii służyć będą lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących w Polsce współcześnie. Każde zajęcia będą bogato ilustrowane materiałami video i audio.

Godzina: 17.00-18.30

Kredyty/punkty ECTS:1

 

 

  • The Jews in Poland (ang.)

This course will make students familiar with the long and glorious history of Jewish communities in Poland as well as with the period from 1939 to 1945 (the Holocaust). Post-Holocaust history of the Jews and Jewish culture in Poland will also be covered, with emphasis on Jewish-non-Jewish relations and anti-Semitism, and recent revival of the Jewish life in Poland.

 

Łączna liczba godzin: 15

Kredyty/punkty ECTS: 1