Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REZYDENTURA DŁUGOTERMINOWA UE - KURSY

 

  • Znasz język polski powyżej poziomu A2 (to znaczy komunikujesz się bez problemu w codziennych sytuacjach) lub lepiej? 
  • Szybko potrzebujesz dokumentu, który potwierdza Twoją znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1?
  • Starasz się o pobyt rezydenta długoterminowego UE?
  • Brakuje Ci niektórych kompetencji w języku polskim?
  • Chcesz lepiej mówić i pisać krótkie potrzebne Ci teksty? 
  • Nie masz czasu na standardowy kurs?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!


Od października 2023 r. zapraszamy na nowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie skierowane do osób, które chcą uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a ich znajomość języka polskiego jest powyżej poziomu A2. 
W związku z faktem, że kurs jest dla osób po poziomie A2 lub wyższym, konieczne jest rozwiązanie testu plasującego. 
Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

PODSTAWA PRAWNA 

Zmiany w przepisach regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W dniu 24 czerwca 2023 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zmiana dotyczy dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy może być wydane przez uczelnię. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ​ 

Изменения в правилах, регулирующих предоставление разрешений на пребывание долгосрочного резидента ЕС

24 июня 2023 г. вступили в силу изменения в правилах, регулирующих предоставление разрешений на пребывание долгосрочного резидента ЕС. Изменение касается документа, подтверждающего знание польского языка не ниже уровня В1.

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации от 31 мая 2023 года, сертификат, подтверждающий знание польского языка согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком Совета Европы, могут выдавать учебные заведения.