Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INTENSYWNE KURSY WEEKENDOWE

Od października 2023 r. zapraszamy na nowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie skierowane do osób, które chcą uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a ich znajomość języka polskiego jest powyżej poziomu A2. 

W związku z faktem, że kurs jest dla osób po poziomie A2 lub wyższym, konieczne jest przystąpienie do testu plasującego. 

Ustny test plasujący - celem testu jest określenie poziomu znajomości języka uczestnika. Na kurs zostaną przyjęte tylko osoby, których poziom językowy zostanie określony jako wyższy niż A2. Test przeprowadzany jest w formie rozmowy online - termin rozmowy jest ustalany indywidualnie między nauczycielem i uczestnikiem. 

Opis kursu: Program kursu dostosowany jest do potrzeb uczestników. Ma charakter praktyczny i koncentruje się na zagadnieniach i tematach potrzebnych w codziennym życiu. Pomoże uczestnikowi w pracy, urzędzie i szkole. 
Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. 

Długość kursu:

  • 2 weekendy (sobota i niedziela) w formie stacjonarnej i online. 

Liczba godzin:  kurs składa się z 24 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut), w tym 4 godziny przeznaczone są na egzamin pisemny i ustny. Aby uzyskać stosowny dokument uczestnik musi zdać egzamin kończący kurs.  
W kilka dni po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma dokument, który potwierdzi jego poziom językowy.

Terminy i formularze aplikacyjne

Terminy zajęć: 2, 3, 9 i 10 marca 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 23 lutego 2024

Terminy zajęć: 16, 17, 23 i 24 marca 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 8 marca 2024

Terminy zajęć: 6, 7, 13 i 14 kwietnia 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 29 marca 2024

Terminy zajęć: 20, 21, 27 i 28 kwietnia 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 12 kwietnia 2024

Terminy zajęć: 11, 12, 18 i 19 maja 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 30 kwietnia 2024

Terminy zajęć: 8, 9, 15 i 16 czerwca 2024
Godziny zajęć: 09:00-14:00

Termin wnoszenia opłaty: 31 maja 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W celu zapisu na kurs należy:

1. Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych OsobowychRegulamin „Kursu języka polskiego - Rezydent Długoterminowy UE i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl.  
3. Przystąpić do testu plasującego. Po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego, Szkoła przesyła informację dotyczącą testu.
4. Dokonać opłaty za kurs.

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

Cena za kurs: 700,00 PLN

Forma płatności:
Płatności można dokonać:

  • przelewem bankowym,
  • kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139),
  • lub upoważnić Szkołę do obciążenia Państwa karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 

Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.

Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 7 osób).
 
WAŻNE: proszę mieć na uwadze, że będziemy w stanie poinformować o ostatecznym utworzeniu grupy na  tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 
Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.