Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ przeprowadza egzaminy (pisemne i ustne) dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zdaniu egzaminu, w tym samym dniu,  osoby do niego przystępujące otrzymują zaświadczenie o poziomie znajomości języka polskiego. Zaświadczenie to należy złożyć w Dziale Rekrutacji UJ.  

Egzaminy z języka polskiego w 2019 roku odbędą się w następujących terminach:

14 maja, 11 czerwca, 25 czerwca, 1 lipca, 29 lipca, 3 września i 10 września

w siedzibie Centrum przy ul. Grodzkiej 64. Egzamin kosztuje 150 PLN. Osoby zainteresowane zdawaniem prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

W celu zarejestrowania się na egzamin prosimy o przesłanie:

  • skanu paszportu (strony ze zdjęciem),
  • pełnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
  • podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej).
Pliki do pobrania
docx
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych