Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE O PROGRAMACH

W ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów nauki języka i kultury polskiej oferujemy Państwu:

 • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ ONLINE
 • INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE ONLINE


Z myślą o uczestnikach pochodzących z różnych stref czasowych, zajęcia będą się odbywać w różnych godzinach.

 • I strefa czasowa: od 8.00 do 14.00 czasu polskiego
 • II strefa czasowa: od 16.30 do 22.00 czasu polskiego.


Programy semestralne (w tym programy przygotowujące) mogą być realizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego:

 • I SEMESTR 1 PAŹDZIERNIKA 2021 – 2 LUTEGO 2022
 • II SEMESTR 28 LUTEGO – 24 CZERWCA 2022

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć; zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Program semestralny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dziedziny nauczania języka polskiego jako obcego.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej
(zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem platform do zdalnego nauczania: Webex, Teams lub Lajkonik. Szczegóły zostaną podane przed rozpoczęciem kursów. Każda z platform jest obsługiwana przez standardowe przeglądarki internetowe i nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

 

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Oferujemy Państwu programy przygotowujące do podjęcia studiów
w Polsce w zakresie:

 • NAUK HUMANISTYCZNYCH
 • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • PRAWA I ADMINISTRACJI
 • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
 • MEDYCYNY

Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 120 godzin

Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO: 240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 60 godzin

W przypadku osób biorących udział w programie przygotowującym pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.