Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy na nieintensywny semestralny kurs języka polskiego organizowany przez Szkołę Języka 
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "My Polish" semestr letni 2023.
 
Opis kursu: Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów, po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 
Termin kursu: 27 lutego -16 czerwca 2023 / Zgłoszenia do 10 lutego 2023 / Wpłaty do 17 lutego 2023
 
Cena za jeden kurs: 1.700 PLN.
 
Liczba godzin: Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). 
 
Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut, popołudniowe godziny zajęć: dni robocze, po 17:00 czasu polskiego. Harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć. 
 
Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).
 
Forma nauczania: stacjonarna lub online. 
 
Uczestnicy kursu stacjonarnego muszą mieć ukończone 18 lat.
 
Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Ingardena 3, 30—060 Kraków.
 
Forma płatności: informujemy, że Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.  Opłaty można wnosić: przelewem bankowym, kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły lub kartą kredytową/debetową. 
 
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu. 
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.
 
Test plasujący: w formie online na platformie Open UJ. Celem testu jest określenie poziomu znajomości języka uczestnika i skierowanie go do grupy na odpowiednim poziomie. Test należy wykonać samodzielnie do 17 lutego 2023. 
Link do testu przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Test wypełniają osoby, które uczyły się już języka polskiego. Osoby, które w Formularzu Aplikacyjnym ocenią swoją znajomość języka polskiego na poziomie „brak (A1)” nie otrzymują linku do testu. 
 
Punkty ECTS: Możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego.
 
Dyplomy, certyfikaty: Świadectwo ukończenia kursu (po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego).
 
W celu zapisu na kurs należy:
  1. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online wraz z następującymi załącznikami: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „My Polish” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji.
  2. Wypełnić test plasujący – jeśli dotyczy.
  3. Dokonać opłaty za kurs.
 
WAŻNE: Formularz Aplikacyjny zostanie wkrótce udostępniony. Osoby zainteresowane kursem zapraszamy do kontaktu: plschool@uj.edu.pl lub (+48) 12 663 29 29.