Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO - semestr letni 2022/2023

Zapraszamy na nieintensywny semestralny kurs języka polskiego organizowany przez Szkołę Języka 
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "My Polish" semestr letni 2022/2023.
 
Opis kursu: Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów, po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 
Termin kursu: 27 lutego -16 czerwca 2023 / Zgłoszenia do 10 lutego 2023 / Wpłaty do 17 lutego 2023
 
Cena za jeden kurs: 1.700 PLN.
 
Liczba godzin: Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). 
 
Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut, popołudniowe godziny zajęć: dni robocze, po 17:00 czasu polskiego. Harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć. 
 
Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).
 
Forma nauczania: stacjonarna lub online. 
Uczestnicy kursu stacjonarnego muszą mieć ukończone 18 lat.
 
Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Ingardena 3, 30—060 Kraków.
 
Forma płatności: informujemy, że Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.  Opłaty można wnosić: przelewem bankowym, kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły lub kartą kredytową/debetową. 
 
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu. 
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.
 
Test plasujący: w formie online na platformie Open UJ. Celem testu jest określenie poziomu znajomości języka uczestnika i skierowanie go do grupy na odpowiednim poziomie. Test należy wykonać samodzielnie do 10 lutego 2023. 
Link do testu przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Test wypełniają osoby, które uczyły się już języka polskiego. Osoby, które w Formularzu Aplikacyjnym ocenią swoją znajomość języka polskiego na poziomie „brak (A1)” nie otrzymują linku do testu. 
 
Punkty ECTS: Możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego.
 
Dyplomy, certyfikaty: Świadectwo ukończenia kursu (po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego).
 
W celu zapisu na kurs należy:
  1. Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
  2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „My Polish” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl 
  3. Wypełnić test plasujący – jeśli dotyczy. Po otrzymaniu formularza aplikacyjnego online Szkoła wysyła pełną informację dotyczącą testu plasującego (link do odpowiedniej platformy).
  4. Dokonać opłaty za kurs.

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail:  plschool@uj.edu.pl