Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje Nieintensywne semestralne kursy języka polskiego "My Polish" w wymiarze 60 godzin akademickich. Programy rozpoczynają się w październiku (I. semestr) i w lutym (II. semestr).

Rok akademicki 2021/2022

Możliwa jest forma programu stacjonarnego w siedzibie Szkoły przy ul. Romana Ingardena 3. Warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).

Uprzejmie informujemy, że w celu zapisania się na program „My Polish” niezbędne jest przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego (zarówno dla formy stacjonarnej, jak i online), a dla formy stacjonarnej, dodatkowo będziemy wdzięczni za:

 • przedstawienie zaświadczenia o pełnym szczepieniu, przedłożonego najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu (skan dokumentu należy przesłać na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl)

lub:

 • przedstawienie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego w Polsce nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem kursu (skan dokumentu należy przesłać od razu po uzyskaniu wyniku na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl)

W trakcie trwania zajęć uczestnicy będą zobowiązani do uzupełniania Oświadczeń o stanie zdrowia.

II. Semestr

 • Początek zajęć akademickich: 28 lutego 2022;
 • Zakończenie programu: 24 czerwca 2022;
 • Popołudniowe godziny zajęć: dni robocze, po 17:00 czasu polskiego;
 • Pisemny test plasujący – w formie online na platformie Open UJ, link przesyłany na etapie zapisu na kurs w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia;
 • Ustny test plasujący – szczegóły zostaną podane w lutym 2022;
 • Platformy zdalnego nauczania – MS Teams, WEBEX, Open UJ,  Zoom, BigBlueButton, Skype (w zależności od preferencji lektora i grupy).

Uwaga: kursanci, którzy nigdy nie uczyli się języka polskiego, nie muszą uzupełniać testu plasującego (wystarczy poinformować nas mailowo o tym fakcie: plschool@uj.edu.pl).

Zajęcia: Dwa razy w tygodniu po 90 minut – harmonogram zajęć zostanie uzgodniony wspólnie przez studentów i lektora podczas pierwszych zajęć.

Opis kursu:

Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego.

Oferujemy:

 • Zajęcia z wykwalifikowanymi lektorami po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • Małe grupy;
 • Możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego;
 • Świadectwo ukończenia kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego).

W celu zapisu na kurs, prosimy o przesłanie kompletnego formularza aplikacyjnego w formacie PDF na adres mailowy: plschool@uj.edu.pl. Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie dalsze informacje uzyskają Państwo w odpowiedzi drogą elektroniczną.

Lokalizacja zajęć stacjonarnych: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.
Cena kursu (za jeden semestr): 1490 PLN
Termin składania aplikacji: do 21 lutego 2022
Termin wnoszenia opłat: do 21 lutego 2022

Uprzejmie informujemy, że nie przyjmujemy płatności kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły – prosimy wyłącznie o wnoszenie opłat przelewem bankowym lub podanie danych karty płatniczej w formularzu aplikacyjnym w celu zdalnego pobrania należności.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, zgodnie z wytycznymi Komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 r., obsługa administracyjna w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy kursu stacjonarnego muszą mieć ukończone 18 lat.

Pliki do pobrania
pdf
Aplikacja My Polish- II semestr 2021-2022