Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE 2023 –STACJONARNY I ONLINE

Czy:

 • Planujesz studia w Polsce?
 • Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?
 • Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Jeśli tak, ten program jest właśnie dla Ciebie!

 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje
KURS PRZYGOTOWUJĄCY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce

 
Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia.


Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:

 •  wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 •  kompetencji gramatycznej i leksykalnej,
 •  kompetencji ortograficznej i fonologicznej,
 •  umiejętności redagowania tekstów,
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych,
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

 •  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,
 •  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 •  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich,
 • mają możliwość uzyskania 5 punktów ECTS pod warunkiem zdania egzaminu końcowego,
 • otrzymują Świadectwo uczestnictwa w programie, a osoby, które zdadzą egzamin końcowy – Świadectwo językowe z oceną oraz liczbą uzyskanych punktów ECTS.

Terminy:

8 maja – 2 czerwca 2023 / Zgłoszenia do 21 kwietnia 2023 / Płatność do 28 kwietnia 2023
Cena: 1.850 PLN
Liczba godzin języka polskiego: 80
Godzina akademicka: 45 minut
Zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych (od godz. 15:30)

5 – 30  czerwca 2023 / Zgłoszenia do 19 maja 2023 / Płatność do 26 maja 2023
Cena: 1.850 PLN
Liczba godzin języka polskiego: 80
Godzina akademicka: 45 minut
Zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych (od godz. 15:30)

31 lipca – 25  sierpnia 2023 Zgłoszenia do 21 lipca 2023 / Płatność do 28 lipca 2023
Cena: 1.850 PLN
Liczba godzin języka polskiego: 80
Godzina akademicka: 45 minut
​Zajęcia planowane są w godzinach popołudniowych (od godz. 15:30)

Forma nauczania: stacjonarna i online

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Romana Ingardena 3. Warunkiem uruchomienia kursu stacjonarnego i online jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 6 osób).
Uprzejmie informujemy, że w celu zapisania się na kurs niezbędne jest wypełnienie Formularza Aplikacyjnego online (link do Formularza znajduje się poniżej).

Uczestnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat. W przypadku, gdy kursant jest niepełnoletni, obowiązkowe jest dostarczenie:

I. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny JEST na miejscu z dzieckiem:

 • Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Kursie przygotowującym do studiów w Polsce.

II. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny NIE JEST na miejscu z dzieckiem:

 • Notarialnie potwierdzona zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Kursie przygotowującym do studiów w Polsce.
 • Upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią uczestniczącą w Kursie przygotowującym do studiów w Polsce.
 • Oświadczenie podpisywane przez osobę, która przejmuje w imieniu rodziców/opiekunów prawnych, opiekę nad dzieckiem.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników i nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia na czas trwania programu! Osobom zainteresowanym udzielamy informacji nt. oferty Domów Studenckich UJ.

Forma płatności:
Informujemy, że Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.  Opłaty można wnosić: przelewem bankowym, kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr 139) lub wypełnić formularz autoryzacji karty kredytowej/debetowej. 

 • Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu. 
 • Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy. 
 • W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu opłata za kurs nie będzie zwracana. 

Dane kontaktowe:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
e-mail: igpprogramy@uj.edu.pl 
telefon kontaktowy: +48 506 006 513
www.plschool.uj.edu.pl 

 

 

Pliki do pobrania
doc
Regulamin Kursu Przygotowującego do Studiów w Polsce 2023
docx
Регламент курсу
docx
ZGODA NA ROZSYŁANIE INFORMACJI / Згода на надсилання інформації
doc
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej / Уповноваження для прийняття опєки
doc
Zgoda - rodzic w Polsce / Згода батьків на участь неповнолітного в курсі