Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WAKACYJNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO STUDIÓW W POLSCE – ONLINE

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję zorganizowania tegorocznego wakacyjnego kursu przygotowawczego do studiów w Polsce w formule online. Pomimo ograniczeń zapewniamy Państwu efektywne metody nauczania w formie zdalnej oraz realizację zajęć przez dyplomowanych lektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, mających doświadczenie w nauczaniu metodą online.

Zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 11:15 (czasu polskiego), z wykorzystaniem platformy Uniwersytetu Jagiellońskiego Lajkonik oraz Microsoft Teams lub  WEBEX.

  

Serdecznie zapraszamy !!!

Terminy:

 •     21 czerwca–13 sierpnia 2021  (8 tygodni)
 •     21 czerwca–16 lipca 2021 (4 tygodnie)
 •     19 lipca–13 sierpnia 2021 (4 tygodnie)

21 czerwca–13 sierpnia 2021  (8 tygodni)

    Cena: 3.250 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 160
    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)

21 czerwca–16 lipca 2021 (4 tygodnie)

    Cena: 1.700 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 80
    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)
   

19 lipca–13 sierpnia 2021 (4 tygodnie)

    Cena: 1.700 PLN
    Liczba godzin języka polskiego: 80

    Godzina akademicka: 45 minut
    Od poniedziałku do piątku:  8:00- 11:15 (czasu polskiego)

O programie:

Jeśli:

 • chcesz poprawić przed rozpoczęciem studiów w Polsce swoją znajomość języka polskiego,  
 • planujesz studiować stosunki międzynarodowe, ekonomię, medycynę, prawo lub nauki humanistyczne,
 • szukasz dla siebie najlepszej uczelni,

warto wybrać właśnie nasz kurs!

 

Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:

 • wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
 •  kompetencji gramatycznej i leksykalnej,
 •  kompetencji ortograficznej i fonologicznej,
 •  umiejętności redagowania tekstów,
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych,
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.


 
Po zakończeniu kursu uczestnicy:

 •  będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,
 •  będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 •  będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

Warunkiem udziału w programie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Znajomość języka pokrewnego językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron