Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INTENSYWNE KURSY DWUTYGODNIOWE

Zapraszamy na dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie!

Kursy prowadzone od poziomu B1 spełniają wymagania programów potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Opis kursu: Kurs ma charakter ogólny. Uczestnicy rozwijają i doskonalą wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Poznają też i poszerzają swoją znajomość gramatyki i słownictwa. Program kursu dostosowany jest każdorazowo do potrzeb i poziomu uczestników, który jest określany na podstawie testu plasującego oraz rozmowy z lektorem na pierwszych zajęciach.

Terminy kursu:

  • Sesja I: 4–15 września 2023 / Zgłoszenia do 21 sierpnia 2023 / Wpłaty do 28 sierpnia 2023
  • Sesja II: 18–29 września 2023 / Zgłoszenia do 4 września 2023 / Wpłaty do 11 września 2023 

 
Cena za jedną sesję: 1.750,00 PLN.
 
Liczba godzin: każdy z kursów składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut).
 
Zajęcia: od poniedziałku do piątku, 5 godzin akademickich dziennie, od 9:00 do 13:15 czasu polskiego. Godziny zajęć mogą ulec zmianie.
 
Minimalna liczba uczestników: warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie niezbędnej liczby uczestników w grupie (minimum 5 osób).
 
WAŻNE: proszę mieć na uwadze, że będziemy w stanie poinformować o ostatecznym utworzeniu grupy na Pana/Pani poziomie na 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 
Forma nauczania: stacjonarna.
 
Miejsce odbywania zajęć:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Romana Ingardena 3, 30—060 Kraków. 

Forma płatności:

Płatności można dokonać:

  •     przelewem bankowym,
  •     kartą bezpośrednio w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139),
  •     lub upoważnić Szkołę do obciążenia Państwa karty kredytowej/debetowej wypełniając formularz autoryzacji przesyłany na etapie zapisu na kurs. 

Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika kursu.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.

Test plasujący: w formie online na platformie Open UJ. Celem testu jest określenie poziomu znajomości języka uczestnika i skierowanie go do grupy na odpowiednim poziomie. 
Link do testu przesyłany jest na etapie zapisu na kurs w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Test wypełniają osoby, które uczyły się już języka polskiego. Osoby, które w Formularzu Aplikacyjnym ocenią swoją znajomość języka polskiego na poziomie „brak (A1)”, nie otrzymują linku do testu.

Punkty ECTS, Świadectwo językowe, Zaświadczenie o uczestnictwie:

Świadectwo po ukończeniu kursu na poziomie minimum B1 jest dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Świadectwo Językowe i 3 punkty ECTS może otrzymać osoba, która zda egzamin końcowy. 
W pozostałych sytuacjach kursanci mogą otrzymać jedynie Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
Świadectwo Językowe i Zaświadczenie o uczestnictwie wysyłane są do uczestników przez Biuro Szkoły mailem po zakończeniu kursu.  

W celu zapisu na kurs należy:

  1. Zapoznać się z informacjami o kursie na stronie internetowej Szkoły.
  2. Wypełnić Formularz Aplikacyjny online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Jesień z Językiem Polskim 2023” i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać i przesłać w formie skanu na adres: plschool@uj.edu.pl.  
  3. Wypełnić test plasujący. Po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego, Szkoła przesyła pełną informację dotyczącą testu online (link do platformy Open UJ).
  4. Dokonać opłaty za kurs.

 

​DANE KONTAKTOWE

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
       +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl