перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

WYKŁADY

Prowadzimy wykłady w języku polskim i angielskim, a wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.

ORGANIZACJA WYKŁADÓW:

Sesje tematyczne prowadzone przez wykładowcę powtarzają się w blokach dwutygodniowych. 

 • Wykłady prowadzone są po południu, od poniedziałku do czwartku* w dwóch blokach czasowych: 14:00-15:50 oraz 16:00-17:50.
 • Miejsce odbywania wykładów: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
 • Wszystkie wybrane wykłady należy zaznaczyć w Formularzu Aplikacyjnym
 • Należy upewnić się, że wybrane przez Pana/Panią wykłady nie nakładają się na siebie. 
 • Bez względu na liczbę wybranych wykładów cena za program pozostaje taka sama.

*W związku z wyjazdem integracyjnym do Winnicy Jura, wykłady zaplanowane na 4 lipca (czwartek) odbędą się 5 lipca (piątek). 

EGZAMIN KOŃCOWY 

 • Egzamin końcowy odbywa się w piątek po południu w dwóch blokach czasowych: 15:30-17:00 i 17:05-18:35.
 • Zdawanie egzaminu końcowego jest możliwe po każdym tygodniu wykładów (10 godzin) w piątek (oprócz 5 lipca).
 • Dni egzaminów: 12, 19, 26 lipca, 2, 9 sierpnia 2024 r. 

ECTS

1 ECTS = 10 godzin akademickich = jeden tydzień wykładów
​Materiał egzaminu obejmuje pierwszy tydzień wykładów. 

2 ECTS = 20 godzin akademickich = dwa tygodnie wykładów 
​Materiał egzaminu obejmuje pierwszy i drugi tydzień wykładów. 

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

LISTA WYKŁADÓW DLA PROGRAMU SZKOŁY LETNIEJ 2024

Najciekawsze postaci polskiej kultury: poeci pierwszej ligi – Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, siła śmiechu w tekstach Sławomira Mrożka, wielka proza Wiesława Myśliwskiego, wybrane utwory Olgi Tokarczuk oraz fenomen kabaretu w rzeczywistości polskiej XX wieku – Krakowska Piwnica Pod Baranami, Kabaret Starszych Panów. Spotkania będą miały charakter wykładu oraz konwersatorium.

Nauczyciel: dr Tamara Czerkies
Liczba punktów ECTS: 2 ECTS (20 godzin)
Język nauczania: j. polski
Minimalny poziom znajomości j. polskiego wymagany od uczestników: B2/C1 (Słowianie B1)
Terminy zajęć: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 i 11 lipca
Godzina zajęć: 14:00-15:50
Termin egzaminu: piątek 12 lipca 2024 / godz. 15:30-17:00
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków 

Wymagania dotyczące zaliczenia: Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na wykładach, zaliczenie egzaminu pisemnego lub napisanie eseju na ustalony z prowadzącą temat (90 minut).

Skala ocen:
81-100% - A (bardzo dobry)
76-80% - B+ (+dobry)
66-75% - B (dobry)
61-65% - C+ (+dostateczny)
51-60% - C (dostateczny)
0-50% - F (niedostateczny)

Harmonogram:

1 lipca 2024, poniedziałek 
Wisława Szymborska, czyli w salonie Pierwszej Damy polskiej poezji.

2 lipca 2024, wtorek
Czesław Miłosz poeta i człowiek.

3 lipca 2024, środa
Tadeusz Różewicz, zmaganie się z traumą i wspomnieniami z przeszłości.

5 lipca 2024, piątek 
Mrożek, czyli życie w czasach absurdów PRL-u.

8 lipca 2024, poniedziałek
Poetyckie duety i dyskusje:
Kobiecy punkt widzenia na problemy miłości oraz rzeczy najważniejsze-poezja Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej.
Dyskusja poetycka: rozmowa między Tadeuszem Różewiczem i Czesławem Miłoszem.

9 lipca 2024, wtorek
Wiesław Myśliwski, ostatni wielki epik (słów kilka o polskiej prozie współczesnej).

10 lipca 2024, środa
Olga Tokarczuk i jej światy – własne mity, zaczarowana rzeczywistość, wybrane utwory noblistki.

11 lipca 2024, czwartek
W świecie kabaretu XX wieku, dlaczego były popularne? Piwnica Pod Baranami i Kabaret Starszych Panów.
 

A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned Poland and the outbreak of World War I. 

Lecturer: Jan Lencznarowicz Ph.D. hab. jan.lencznarowicz@uj.edu.pl
Number of ECTS: 2 ECTS (20 hours)
Language of instruction: English
Dates: July 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 and 11 
Time: 2:00-3:50 p.m.
Exam date: Friday July 12 / at 3:30-5:00 p.m.
Lecture location: Ingardena 3, 30-060 Krakow

Requirements for credits/ECTS points: Class attendance; final test in-class test (45 minutes, on Friday, July 12). 

Granding scale:
81-100% - A (excellent/bardzo dobry)
76-80% - B+ (very good/+dobry)
66-75% - B (good/dobry) 
61-65 - C+ (satisfactory/+dostateczny)
51-60% - C (sufficient/dostateczny)
0-50% - F (fail/niedostateczny)

SCHEDULE

July 1, Monday
The Formation Of Polish State. First Piasts 966–1138. The Introduction Of Christianity. Territorial Fragmentation (1138–1320). Tartars And Teutonic Order. Reunification Of The Country 1320–1370. 

July 2, Tuesday 
Jagiellonian Epoch In 14th–16th Centuries. Polish-Lithuanian Union And Wars With Teutonic Order.
 
July 3, Wednesday 
Polish-Lithuanian Commonwealth. Nobles’ Privileges And Parliamentary Democracy; Manorial Farm Economy. Polish Renaissance And Baroque. Reformation And Counter-Reformation, Magnates’ Oligarchy. 

July 5, Friday 
Polish-Lithuanian Commonwealth And Its International Position. Wars With Moscow, Sweden, Ottoman Empire, Cossacks.

July 8, Monday
Poland In The Europe Of Enlightenment: Saxon Dynasty, Reforms And Partitions 1764–1795. Napoleon And The Duchy Of Warsaw.

July 9, Tuesday
The Struggles For Independence: Congress Of Vienna And The Kingdom Of Poland; November Uprising And The Great Emigration; Cracow’s Uprising; Spring Of Nations; January Uprising. 

July 10, Wednesday
Nation Without The State: Defending Polishness. Russian And Prussian Poland After The Uprisings. Positivism. Autonomy Of Galicia. 

July 11, Thursday
Modern Polish Society: Economic And Social Changes In 19th Century Poland, Modern Political Parties, 1905–1907 Revolution. Activism Before World War I.

July 12, Friday
Exam.

Jan Lencznarowicz Ph.D. hab - associate professor of history at the Jagiellonian University, Institute of American Studies and Polish Diaspora. Graduated from the Department of History, JU in 1983. Scholarships in Australia and Canada. Ph.D. in 1994 for the thesis Prasa i społeczność polska w Australii 1928–1980 (The Polish Press and Polish Community in Australia 1928–1980), 1994; Australia, monography, 2005. Post-doctoral thesis (habilitacja) in 2010: Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956 (Yalta as the Foundation Myth of the Polish Political Emigration 1944–1956), 2009. Visiting Professor at the University of Rochester, NY. Main fields of interest: history of Australia and the Polish ethnic community in Australia, nationalism and political myths in modern history, Polish post-war political emigration.

A survey of Polish history from the outbreak of World War I through the Second Republic, World War II, the imposition of Communism on Poland, the functioning of the People's Republic, and the collapse of the communist system.

Lecturer: Jan Lencznarowicz Ph.D. hab. jan.lencznarowicz@uj.edu.pl
Number of ECTS: 1 ECTS (10 hours) or 2 ECTS (20 hours)
Language of instruction: English
Dates: July 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 and 25 
Time: 2:00-3:50 p.m.
Exam date: Friday July 19, 26 / at 3:30-5:00 p.m.
Lecture location: Ingardena 3, 30-060 Krakow

Requirements for credits/ECTS points: Class attendance; final test in-class test (45 minutes, on Friday, July 19, 26). 

Granding scale:
81-100% - A (excellent/bardzo dobry)
76-80% - B+ (very good/+dobry)
66-75% - B (good/dobry) 
61-65 - C+ (satisfactory/+dostateczny)
51-60% - C (sufficient/dostateczny)
0-50% - F (fail/niedostateczny)

SCHEDULE:

July 15, Monday
World War I 1914-1918. Poland regained independence and established new borders 1918-1921.
 
July 16, Tuesday
The Second Republic: economy, society, and politics 1919–1939. 

July 17, Wednesday
Poland in Europe 1921–1939: International Position Of The Country.
 
July 18, Thursday
Poland during World War II: 1939–1944.

July 19, Friday
Exam.

July 22, Monday
Poland during World War II: 1944–1945.
 
July 23, Tuesday
Communists in power: 1944–1948. Stalinist Poland: 1948–1956.
 
July 24, Wednesday 
The Polish People’s Republic: Stalinist Poland and the “Thaw”.
 
July 25, Thursday
The Evolution of the Communist System 1956–1980. The Solidarity Movement and the Martial Law. Round Table and the elections of 1989.

July 26, Friday
Exam.

Jan Lencznarowicz Ph.D. hab - associate professor of history at the Jagiellonian University, Institute of American Studies and Polish Diaspora. Graduated from the Department of History, JU in 1983. Scholarships in Australia and Canada. Ph.D. in 1994 for the thesis Prasa i społeczność polska w Australii 1928–1980 (The Polish Press and Polish Community in Australia 1928–1980), 1994; Australia, monography, 2005. Post-doctoral thesis (habilitacja) in 2010: Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956 (Yalta as the Foundation Myth of the Polish Political Emigration 1944–1956), 2009. Visiting Professor at the University of Rochester, NY. Main fields of interest: history of Australia and the Polish ethnic community in Australia, nationalism and political myths in modern history, Polish post-war political emigration.

A series of lectures on the structure of the Polish language – its morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know everything about the Polish grammar you always wanted to know but never had any occasion to ask.

Lecturer: Beata Terka Ph.D., beata.kiwit@uj.edu.pl  
Number of ECTS: 2 ECTS (20 hours)
Language of instruction: English
Dates: July 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 and 11
Time: 4:00-5:50 p.m.
Exam date: Friday July 12 / at 5;05-6:35 p.m.
Lecture location: Ingardena 3, 30-060 Krakow

Requirements for ECTS:
1.    class attendance; 30%, one class can be missed, each additional absence: -5%);
2.    final exam – 70%. 

Grading scale:
94-100% - A (excellent/bardzo dobry)
87-93,9% - B+ (very good/+dobry)
78-86,9% - B (good/dobry)
69-77,9% - C+ (satisfactory/+dostateczny)
60-68,9% – C (sufficient/dostateczny)
0-59,9% - F (fail/niedostateczny)

SCHEDULE

July 01, Monday
POLISH LANGUAGE – COMPLICATED? GENDER, NUMBER, INFLECTION.
Język polski jest fascynujący!

July 02, Tuesday
CASES AND THEIR FUNCTIONS. 
Polska, jestem z Polski, mieszkam w Polsce.

July 03, Wednesday
VERB INFLECTION. PAST, PRESENT, FUTURE. Było, minęło. Jest jak jest. Będzie, co ma być. 

July 05, Friday
ASPECT OF VERBS.
Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? Wrzuciłem, ciociu miła! A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki.

July 08, Monday
IMPERATIVE AND CONDITIONAL MOOD, VERBAL NOUNS AND PARTICIPLES
A co by było, gdyby…? Studiowanie jest interesujące.

July 09, Tuesday
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF ADJECTIVES AND ADVERBS.
Im dalej w las, tym więcej drzew. Lepszy rydz niż nic.

July 10, Wednesday
NUMERALS.
Co dwie głowy, to nie jedna. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

July 11, Thursday
BASIC SYNTACTIC STRUCTURES. SUMMARY OF THE COURSE.
Było tak: bociana drapał szpak, a potem była zmiana i to szpak drapał bociana.

July 12, Friday
Exam.

Lecturer: Agnieszka Rabiej, Ph.D
Number of ECTS: 1 ECST (10 hours) or 2 ECTS (20 hours)
Language of instruction: English
Dates: 
 • Block I: July 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 and 25
 • Block II: July 29, 30 and 31, August 1, 5, 6, 7 and 8
Time: 2:00-3:50 p.m.
Exam dates: Friday July 19, 26, August 2, 9 / at 3:30-5:00 p.m.
Lecture location: Ingardena 3, 30-060 Krakow

Celem kursu jest połączenie nauki języka z wiedzą o Polsce i kulturą polską. Omówione zostaną różne aspekty życia społecznego, kulturalnego i artystycznego. Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać obyczaje, mentalność Polaków oraz poszerzą wiedzę o tradycji i folklorze. Ponadto uczestnicy zapoznają się z dawną i współczesną kulturą wysoką oraz popularną, zabytkami i sztuką. Część zajęć będzie realizowana jako spacery i lekcje w muzeach – w Muzeum Narodowym, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Etnograficznym i innych ważnych miejscach Krakowa. 
 
Prowadzący: mgr Iwona Żmuda
Liczba punktów ECTS: 1 ECTS (10 godzin) lub 2 ECTS (20 godzin)
Język nauczania: j. polski
Minimalny poziom znajomości j. polskiego wymagany od uczestników: B1
Terminy zajęć: 
 • Blok I: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 i 11 lipca 
 • Blok II: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 i 25 lipca 
Godzina zajęć: 16:00-17:50 
Terminy egzaminów: piątek 12, 19, 26 lipca 2024 / godz. 17:05-18:35
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. 
Wymagania dotyczące zaliczenia: TEST 
 
Skala ocen

81-100% - A (bardzo dobry)
76-80% - B+ (+dobry)
66-75% - B (dobry)
61-65% - C+ (+dostateczny)
51-60% - C (dostateczny)
0-50% - F (niedostateczny)

Harmonogram: 

1 lipca 2024, poniedziałek / 15 lipca 2024, poniedziałek
Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje). 
Folklor polski. Regiony etnograficzne, kultura, stroje, dialekty.
Na pierwszym spotkaniu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące kultury narodowej Polaków. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony i scharakteryzowany współczesny kalendarz jako elementu tradycji i historii polskiej
Druga część zajęć poświęcona będzie kulturze ludowej jako wstęp do wizyty w Muzeum Etnograficznym. Studenci poznają regiony etnograficzne Polski (kultura góralska, kaszubska, krakowska, kurpiowska, śląska i łowicka) i charakterystyczne dla danego terenu: obyczaje, stroje, sztukę, muzykę i tańce. Zapoznają się również z dialektami i gwarą. 

2 lipca 2024, wtorek / 16 lipca 2024, wtorek
Lekcja w muzeum - wyjście do Muzeum Etnograficznego i tematyczny spacer po Krakowie śladami legend i podań. 
Wokół folklorystycznego uniwersum a regionalnego konkretu, legendy i podania ludowe jako źródło wiedzy o kulturze.

3 lipca 2024, środa / 17 lipca 2024, środa
Podróż po Polsce. 
Kulinaria polskie dawniej i dziś.
 
Studenci w trakcie zajęć poznają  regiony Polski i atrakcje turystyczne oraz polskie dziedzictwo kulturowe UNESCO. Celem drugiej części zajęć jest prezentacja dawnej i współczesnej kuchni polskiej. Podane zostaną przepisy tradycyjnych potraw i znaczenie symboliczne niektórych dań w kulturze, np. czarna polewka, śledź, makowiec, pączek. Zadaniem studentów będzie opracowanie ankiety mającej na celu zbadanie, czy współcześni Polacy znają dawna polską kuchnię i czy na co dzień przygotowują/jedzą tradycyjne posiłki. 

5 lipca 2024,  piątek / 18 lipca 2024, czwartek
Mentalność polska. Kultura szlachecka w Polsce (dwory, urzędy,  stroje, obyczaje, portrety).  -  Muzeum Czartoryskich
Studenci w trakcie zajęć zwiedzą Muzeum Czartoryskich i będzie to pretekstem do poznania historii i kultury szlachty polskiej do czasów rozbiorów, losy rodu Czartoryskich i ich roli w dziejach Polski. 

8 lipca 2024, poniedziałek / 22 lipca 2024, poniedziałek
System edukacji w Polsce. Życie studenta dawniej i dziś. Historia i rola Uniwersytetu Jagiellońskiego.

9 lipca 2024, wtorek / 23 lipca 2024, wtorek
Malarstwo polskie XIX i początku XX wieku – Muzeum Narodowe Sukiennice 
Studenci w trakcie zajęć zwiedzą Muzeum Narodowe w Sukiennicach i będzie to pretekstem do poznania malarstwa wybitnych twórców XIX wieku i początku XX wieku oraz  wydarzeń z historii Polski.
 
10 lipca 2024, środa / 24 lipca 2024, środa
Co Polacy czytają w wolnym czasie? (czasopisma i literatura). 
Studenci w trakcie zajęć dowiedzą się o gustach czytelniczych Polaków - rodzaju literatury i zawartości popularnych czasopism. Zajęcia odbędą się w najstarszej księgarni na Rynku Głównym (dziś Empik) oraz w Parku im. Wisławy Szymborskiej

11 lipca 2024, czwartek / 25 lipca 2024, czwartek
Czego słuchają i co oglądają Polacy w wolnym czasie? (piosenki łączące pokolenia-piosenka współczesna, programy telewizyjne, kultowe i współczesne filmy oraz seriale)
Studenci w trakcie zajęć posłuchają piosenek popularnych polskich wykonawców starszego i młodszego pokolenia, m.in. Anna Jantar, Maryli Rodowicz, Andrzeja Zauchy, Andrzeja Sikorowskiego, Marka Grechuty czy Grzegorza Turnaua, jak również Darii Zawiałow, Dawida Podsiadło. Dowiedzą się również o ważnych polskich wydarzeniach i nagrodach muzycznych. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się również z  popularnymi w Polsce programami telewizyjnymi, polskimi filmami i serialami. 
 
12 lipca 2024, piątek
Egzamin.
 

Lecturer: dr hab. Piotr Horbatowski
Number of ECTS: 1 ECST (10 hours), 2 ECTS (20 hours), 3 ECTS (30 hours) or 4 ECTS (40 hours)
Dates: July 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 and 25
Time: 4:00-5:50 p.m. (July 1-12) and 2:00-3:50 p.m. (July 15-26)
Exam dates: Friday July 12 / at 5:05-6:35 p.m., Friday July 19, 26 / at 3:30-5:05 p.m.
Language of instruction: English

SCHEDULE

July 1, Monday 
Path to freedom, Part One. Poland 1945-1970

July 2, Tuesday
Path to freedom, Part Two. Poland 1970-1980

July 3, Wednesday
Path to freedom, Part Three. Poland 1980 – 1989

July 5, Friday
Culture and everyday life in the Polish People’s Republic.

July 8, Monday 
1989 – The Fall of Communism

July 9, Tuesday
Ups and downs of political transformation. Poland and its society between 1990 and 2004.

July 10, Wednesday
Poland in the European Union. Poland after 2004 - Part one.

July 11, Thursday
Poland in the European Union. Poland after 2004 - Part two.

July 12, Friday
Exam 

July 15, Monday
Is Brexit Upon Us? Poland today – between “Solidarity” and “Liberalism”

July 16, Tuesday
Civilizational changes in Poland after 1989 – a Kaleidoscope, Part One

July 17, Wednesday
Civilizational changes in Poland after 1989 – a Kaleidoscope, Part Two.

July 18, Thursday
Polish culture after 1989.

July 19, Friday
Exam 

July 22, Monday
Polish literature and culture after 1989.

July 23, Tuesday
Polish Cinema, Part One – the Polish School and the cinema of moral anxiety.

July 24, Wednesday
Polish Cinema, Part Two – Polish cinema after 1989.

July 25, Thursday
Polish Cinema and its international success.

July 26, Friday
Exam

The long, enduring history of Jewish community life in Poland extends over a millennium and continues today. From a sociocultural perspective this course will present the historical context, leading up to the mid-20th century, and then explore Polish Jewish experiences of the Holocaust during WWII (1939-1945), the Soviet communist times (1945-1989), and finally, the current, postcommunist period (1989-present). Jewish history, religion, and culture on Polish lands will be covered, with emphasis on Jewish-nonJewish relations, antisemitism and philosemitism, as well as the postcommunist revival of Jewish life in contemporary Poland.
 
Lecturer: Annamaria Orla-Bukowska PhD, aorlabukowska@gmail.com  
Number of ECTS: 1 ECTS (10 hours) or 2 ECTS (20 hours)
Language of instruction: English
Dates: July 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 and 25 
 • Block I: July 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 and 25
 • Block II: July 29, 30 and 31, August 1, 5, 6, 7 and 8
Time: 4:00-5:50 p.m.
Lecture location: Ingardena 3, 30-060 Krakow
 
Requirements for ECTS points: 
 
ECTS point will be given to students who:
 1. attend the classes (missing no more than 1 lecture), and
 2. who complete an essay assignment using materials provided by the lecturer (please send an email request to aorlabukowska@gmail.com), as well as on the student’s own research (an A grade requires selection of at least 1 new reference source).
The paper must 
 • be no shorter than 9,000 and no longer than 12,500 characters with spaces (roughly 5-7 pages of text, formatted in 12pt font, double-spaced); 
 • include a bibliography of no less than 3 reference sources (website addresses – without Wikipedia! – accepted); and 
 • make academic reference at least 4 times in the body of the text to sources listed in the bibliography.
Depending upon the number of weeks attended, the deadline for the paper will be 11:59 p.m. on the last Friday (July 19, July 26 / August 2 or August 9). 
Submission must be by email: aorlabukowska@gmail.com  (always with cc to: plschool@uj.edu.pl).
 

SCHEDULE:

July 15, Monday / July 29, Monday
A SOCIOPOLITICAL HISTORY OF JEWS IN POLAND: THE 10TH THROUGH 17TH CENTURIES
 
July 16, Tuesday / July 30, Tuesday
A SOCIOPOLITICAL HISTORY OF JEWS IN POLAND: THE 18TH CENTURY THROUGH 1918
 
July 17, Wednesday / July 31, Wednesday
RELIGIOUS MOVEMENTS OF JUDAISM ON POLISH LANDS
 
July 18, Thursday / August 1, Thursday 
THE JEWISH QUARTER: KAZIMIERZ (WALKING LECTURE – MEETING PLACE: plac Wolnica 1 [in front of the Ethnographic Museum]) 
 
July 22, Monday / August 5, Monday
1918–1939: JEWISH POLITICAL, ECONOMIC, AND CULTURAL LIFE IN INDEPENDENT POLAND 
 
July 23, Tuesday / August 6, Tuesday
THE HOLOCAUST AND ITS AFTERMATH: BIRTHPLACE (DOCUMENTARY FILM)
 
July 24, Wednesday / August 7, Wednesday
1945–1989: POLISH CATHOLIC–POLISH JEWISH RELATIONS UNDER COMMUNISM
 
July 25, Thursday / August 8, Thursday
1989 AND BEYOND: INTERFAITH DIALOGUES, CULTURAL DIVERSITY, AND THE JEWISH CULTURAL REVIVAL
 

Prowadzący: dr hab. Piotr Horbatowski
Liczba punktów ECTS: 1 ECTS (10 godzin) lub 2 ECTS (20 godzin)
Terminy zajęć: 29, 30 i 31 lipca, 1, 5, 6, 7 i 8 sierpnia
Godzina: 14:00-15:50
Terminy egzaminów: piątek 2, 9 sierpnia / godz. 15:30-17:00
Język nauczania: j. polski
Minimalny poziom znajomości j. polskiego wymagany od uczestników: A2

HARMONOGRAM: 

29 Lipca, poniedziałek
Droga Do Wolności, Część 1. Polska 1945-1980 

30 Lipca, wtorek
Droga Do Wolności, Część 2. Polska 1981-1989 

31 Lipca, środa
Polityczny Przełom 1989 Roku. Upadek Komunizmu 

1 Sierpnia, czwartek
Polska Po Roku 1989 

2 Sierpnia, piątek
Egzamin 

5 Sierpnia, poniedziałek
Polska W Unii Europejskiej

6 Sierpnia, wtorek
Polska Konserwatywna? Polska Liberalna? Spór O Wartości (2005-2024)

7 Sierpnia, środa
Kalejdoskop - Zmiany Cywilizacyjne, Społeczne I Kulturalne Po Roku 1989, Część 1. 

8 Sierpnia, czwartek
Kalejdoskop - Zmiany Cywilizacyjne, Społeczne I Kulturalne Po Roku 1989, Część 2. 

9 Sierpnia, piątek
Egzamin

Historia Polski liczy przeszło tysiąc lat. Utworzone jeszcze w średniowieczu Królestwo Polskie, mimo licznych perturbacji dziejowych i upadków zawsze odradzało się na nowo, dając Europie i światu wybitnych naukowców, artystów, pisarzy, duchownych, wreszcie polityków i żołnierzy, a także liczne dzieła kultury. Do dziś żyją i są ważne także idee, które odegrały kluczową rolę w różnych momentach dziejowych Polski, takie jak: demokracja, walka o wolność “naszą i waszą” czy solidarność. 
 
Kurs historii Polski zapozna uczestników z czterema najważniejszymi epokami w historii Polski: średniowieczem, nowożytnością, okresem zaborów oraz minionym wiekiem XX – stuleciem wojen i totalitaryzmów. Zajęcia akademickie będą przeplatane wycieczkami po zabytkach i muzeach Krakowa – dawnej stolicy Polski. W ich trakcie uczestnicy kursu na własne oczy zobaczą artefakty związane z historią państwa i narodu polskiego. Zajęcia mają na celu zapoznać uczestników kursu z najważniejszymi momentami z historii Polski, postaciami oraz procesami historycznymi, by współczesna Polska, nierozerwalnie uwikłana w swoją przeszłość, była nieco bardziej zrozumiała.
 
Prowadzący: dr Adam Świątek
Liczba punktów ECTS: 1 ECTS (10 godzin) lub 2 ECTS (20 godzin)
Język nauczania: j. polski
Minimalny poziom znajomości j. polskiego wymagany od uczestników: B1
Terminy zajęć:
 • Blok I: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 i 25 lipca
 • Blok II: 29, 30 i 31 lipca, 1, 5, 6, 7 i 8 sierpnia 
Godzina zajęć: 16:00-17:50
Terminy egzaminów: piątek 19, 26 lipca, 2, 9 sierpnia 2024 / godz. 17:05-18:35
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. 
Wymagania dotyczące zaliczenia: TEST 
 
Skala ocen:

81-100% - A (bardzo dobry)
76-80% - B+ (+dobry)
66-75% - B (dobry)
61-65% - C+ (+dostateczny)
51-60% - C (dostateczny)
0-50% - F (niedostateczny)

HARMONOGRAM:

15 lipca 2024 / 29 lipca 2024 poniedziałek
Narodziny Królestwa Polskiego
(Początki Państwa Polskiego. Chrystianizacja. Dynastia Piastów. Rozbicie Dzielnicowe. Najazdy Mongołów. Królestwo Polskie Na Arenie Międzynarodowej)
 
16 lipca 2024 / 30 lipca 2024, wtorek
Życie W Średniowiecznej Polsce 
(Funkcjonowanie Średniowiecznego Miasta, Kościoły I Klasztory. Sztuka Romańska I Gotycka – Spacer Historyczny)
 
17 lipca 2024, 31 lipca 2024, środa
Złoty I Srebrny Wiek Polski
(Polska W Unii Z Litwą. Dynastia Jagiellonów. Walki Z Zakonem Krzyżackim. Demokracja Szlachecka. Pozycja Międzynarodowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Królowie Elekcyjni. Wojny Polski W Xvi I Xvii Wieku)
 
18 lipca 2024 / 1 sierpnia 2024, czwartek
“Państwo Bez Stosów” – Wieloetniczna Rzeczpospolita
(Reformacja I Kontrreformacja. Unici. Kultura Staropolska. Sztuka Renesansu I Baroku – Spacer Historyczny)
 
19 lipca 2024 / 2 sierpnia 2024, piątek
Egzamin
 
22 lipca 2024 / 5 sierpnia 2024, poniedziałek
Upadek Polski I Walki O Niepodległość
(Polska W Dobie Oświecenia. Konstytucja 3 Maja. Rozbiory Polski. Legiony Polskie We Włoszech. Księstwo Warszawskie. Powstania Narodowe W Xix Wieku)
 
23 lipca 2024 / 6 sierpnia 2024, wtorek
Polacy Pod Zaborami
(Sztuka Polska Na Emigracji I W Kraju. Romantyzm I Pozytywizm. Polscy Artyści Xix I Początku Xx Wieku – Wizyta W Galerii Sztuki Polskiej Xix Wieku W Sukiennicach)
 
24 lipca 2024 / 7 sierpnia 2024, środa
Od Odzyskania Niepodległości Do Okupacji Niemieckiej I Sowieckiej
(I Wojna Światowa. Odzyskanie Niepodległości Przez Polskę. Polska W Dwudziestoleciu Międzywojennym. Polacy Na Frontach Ii Wojny Światowej. Polacy Pod Okupacją Niemiecką I Sowiecką)
 
25 lipca 2024 / 8 sierpnia 2024, czwartek
Polska Rzeczpospolita Ludowa
(Przejęcie Władzy Przez Komunistów W Polsce. Zmiany Granic. Stalinizm W Polsce. Walka Komunistów Z Kościołem. Bunty Społeczne Przeciw Władzy Komunistycznej. “Solidarność”. Narodziny Iii Rzeczypospolitej Polskiej).
 
26 lipca 2024 / 9 sierpnia 2024, piątek
Egzamin
 

Zajęcia te stanowią okazję do poznania nieturystycznego Krakowa – wyjątkowych miejsc, osób oraz wydarzeń związanych z tym miastem. Omówione zostaną różne aspekty krakowskiego życia – językowy, kulturowy, kulinarny i historyczny. Oprócz „krakowskiej” części zajęć – uczestnikom zostaną przybliżone: stereotypowe przedstawienie Polaków w memach, potoczny język polski oraz językowe zróżnicowanie Polski. Lekcje będą mieć charakter warsztatowy.

Prowadzący: mgr Wiktoria Ziegler 
Liczba punktów ECTS: 1 ECTS (10 godzin) lub 2 ECTS (20 godzin)
Język nauczania: j. polski
Minimalny poziom znajomości j. polskiego wymagany od uczestników: B1
Terminy zajęć: 29, 30 i 31 lipca, 1, 5, 6, 7 i 8 sierpnia
Godzina: 16:00-17:50
Terminy egzaminów: piątek 2, 9 sierpnia / godz. 17:05-18:35
Miejsce prowadzenia wykładów: ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. 
 

Wymagania dotyczące zaliczenia: egzamin ustny

Skala ocen:

81-100% - A (bardzo dobry)
76-80% - B+ (+dobry)
66-75% - B (dobry)
61-65% - C+ (+dostateczny)
51-60% - C (dostateczny)
0-50% - F (niedostateczny)

Harmonogram: 

29 lipca 2024, poniedziałek
Kraków oczami noblistki – warsztaty kolażu i poezji – lekcja poświęcona Wisławie Szymborskiej, jej twórczości, współczesnych reinterpretacjach w popkulturze, finałem zajęć są warsztaty kolażu, uczestnicy tworzą swoje kolaże, bawiąc się językiem.

30 lipca 2024, wtorek
Nowoczesny Kraków – lekcja muzealna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK (Czym jest sztuka współczesna? Analiza wybranego dzieła sztuki po krótkiej prelekcji).

31 lipca 2024, środa
Jak zrozumieć współczesnego Polaka? Potoczny język polski – językowe warsztaty o potocznym języku, używanym na co dzień przez Polaków.

1 sierpnia 2024, czwartek
Kawiarniany Kraków – Krakowskie kawiarnie to nie tylko opowieści o kawie, ale przede wszystkim o ludziach i czasach, w których żyli. Teoretyczna część lekcji będzie poświęcona omówieniu najważniejszych krakowskich kawiarni jako centrach życia literackiego i społecznego, a część praktyczna odbędzie się właśnie w kawiarniach. 

2 sierpnia 2024, piątek
Egzamin.

5 sierpnia 2024, poniedziałek
Legendarny Kraków – zajęcia te zostaną poświęcone legendom związanym z Krakowem, część teoretyczna to lektura najciekawszych legend, a część warsztatowa odbędzie się na rynku.

6 sierpnia 2024, wtorek
Podróż do XIX wieku – zajęcia te poświęcone są XIX-wiecznemu, polskiemu malarstwu (romantyzm, realizm, impresjonizm, początki symbolizmu) i w całości mają formę warsztatową, odbędą się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

7 sierpnia 2024, środa
Polska i Polacy w memach – podczas zajęć zostaną omówione i poddane analizie wizerunki Polski, Polaków i Krakowa w przestrzeni internetowej. Następnie zadaniem studentów będzie stworzenie własnego mema.

8 sierpnia 2024, czwartek
Nie jestem przesądny, ale… – na lekcji zostaną omówione najpopularniejsze przesądy, w które wierzą Polacy, część warsztatowa będzie obejmowała przeprowadzenie ankiety wśród przechodniów.

9 sierpnia 2024, piątek
Egzamin.