перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

REZYDENTURA DŁUGOTERMINOWA UE - KURSY

 

  • Znasz język polski powyżej poziomu A2 (to znaczy komunikujesz się bez problemu w codziennych sytuacjach) lub lepiej? 
  • Szybko potrzebujesz dokumentu, który potwierdza Twoją znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1?
  • Starasz się o pobyt rezydenta długoterminowego UE?
  • Brakuje Ci niektórych kompetencji w języku polskim?
  • Chcesz lepiej mówić i pisać krótkie potrzebne Ci teksty? 
  • Nie masz czasu na standardowy kurs?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!


Od października 2023 r. zapraszamy na nowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie skierowane do osób, które chcą uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a ich znajomość języka polskiego jest powyżej poziomu A2. 
W związku z faktem, że kurs jest dla osób po poziomie A2 lub wyższym, konieczne jest rozwiązanie testu plasującego. 
Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

PODSTAWA PRAWNA 

Zmiany w przepisach regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W dniu 24 czerwca 2023 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zmiana dotyczy dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy może być wydane przez uczelnię. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ​ 

Изменения в правилах, регулирующих предоставление разрешений на пребывание долгосрочного резидента ЕС

24 июня 2023 г. вступили в силу изменения в правилах, регулирующих предоставление разрешений на пребывание долгосрочного резидента ЕС. Изменение касается документа, подтверждающего знание польского языка не ниже уровня В1.

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации от 31 мая 2023 года, сертификат, подтверждающий знание польского языка согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком Совета Европы, могут выдавать учебные заведения.