Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE OGÓLNE

W roku akademickim 2020/21 Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ dysponowało ograniczoną liczbą miejsc w czterech domach akademickich: „Bydgoskiej” przy ul. Bydgoskiej 19, „Nawojce” przy ul. Reymonta 11, „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47 i w „Żaczku” przy al. 3 Maja 5*. Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie okienka w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie zwykle rozpoczyna się 3 dni przed początkiem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić wszystkie prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową.
----
* Przydział miejsc w domach studenckich obowiązujący w roku akademickim 2021/22 może ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie: www.polishstudies.uj.edu.pl


Uczestnicy programu są kwaterowani na podstawie imiennych skierowań wypełnianych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu studenckim, powinny zgłosić się do biura danego akademika od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, między 8.00 a 15.30.

Uwaga: Kwaterując się, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca i złote polskie na opłacenie kaucji i miejsca w pokoju za miesiąc z góry. Zarówno kaucja, jak i miesięczny koszt zakwaterowania w roku akademickim 2020/21 wynosiły 420 PLN. W roku akademickim 2021/22 może nastąpić niewielka podwyżka tej ceny.

Ważne: Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych, prosimy o zgłaszanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl). Umożliwi nam to zarezerwowanie noclegu w części hotelowej danego domu studenckiego. Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnienia formalności związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych dla uczestników programu języka polskiego.

Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon, gniazdo TV i internetowe. W opłatę za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. W domach studenckich znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia, garnki i przyrządy kuchenne. Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, poszewkę i prześcieradło) oraz zasłony i firanki. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli. Koce lub kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne należą do wyposażenia pokoju. Akademiki nie zapewniają ręczników. Pokoje nie są wyposażone w lodówki.

Na terenie domów studenckich działają także hotele studenckie, w których za przystępną cenę, w miarę wolnych miejsc, mogą zatrzymać się rodzice i znajomi studentów.
Instytut nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania. Informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań można znaleźć w internecie (Facebook, studenckie fora internetowe). Pomocne może być także Biuro Pośrednictwa Mieszkań i Pracy prowadzone przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (www.biuro.bratniak.krakow.pl), Bratnia Pomoc Akademicka (ul. św. Anny) – www.bpa.pl lub Studenckie Biuro Kwater (http://krakow.chatazaka.pl/).
 

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie podejmuje współpracy z agencjami ani organizacjami zajmującymi się pośrednictwem w rekrutacji na studia.

W procesie rekrutacji na program języka i kultury polskiej dążymy do tego, żeby nabór uczestników przebiegał w sposób prawidłowy, nienaruszający polityki informacyjnej w kontaktach między Uniwersytetem i kandydatami na kurs.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego, mogą ubiegać się o przyjęcie na program samodzielnie, korzystając ze strony internetowej www.polishstudies.uj.edu.pl  (w wersji polskiej i angielskiej). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją do programu zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej UJ:

polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

Każdy cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego w UJ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres trwania nauki (rok lub semestr). Jeśli w czasie rejestracji na kurs nie posiadają Państwo ubezpieczenia, prosimy o przekazanie zobowiązania do jego dostarczenia przez rozpoczęciem kursu.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

  • polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (ważna do końca programu);
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca;
  • ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy z NFZ. Studenci obcokrajowcy, którzy nie posiadają karty EKUZ, mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.


Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ i na stronach Komisji Europejskiej.

Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy zgłoszą się do NFZ, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową.

Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt, znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-krakow.pl. Jedną z nich jest SCANMED przy al. Armii Krajowej 5, tel. +48 12 629 88 00. Przyjmują tam zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści.

W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) lub dzwonić pod numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.
Warto również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu Studentów UJ, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 033, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30–15.00. Pakiet podstawowy, obejmujący okres roku akademickiego, to koszt około 30 PLN*.

----
* Ceny z 2020 r. – mogą ulec zmianie.

Wszyscy uczestnicy kursu po przybyciu do Krakowa muszą się zameldować.
Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz zameldowania
w administracji domów studenckich, natomiast osoby mieszkające
prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wydziale
Spraw Administracyjnych. Zameldowanie można uzyskać w:

Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
tel. + 48 12 616 93 33
www.bip.krakow.pl/idz
umk@um.krakow.pl

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europejskiej
Strefy Ekonomicznej mogą przekraczać granice Polski wyłącznie
na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy
wydanej przez ambasadę lub konsulat RP w kraju zamieszkania. Wiza
krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia pobyt
maksymalnie przez 12 miesięcy. Wojewoda właściwy ze względu
na miejsce pobytu cudzoziemca może przedłużyć wizę Schengen lub
wizę krajową; wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w dokumencie
podróży cudzoziemca.

Informacji dotyczących przedłużania wiz udziela:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
tel. +48 12 392 18 54
www.malopolska.uw.gov.pl
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl

Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Kompleksową  informację na temat legalizacji pobytu można znaleźć na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(http://www.malopolska.uw.gov.pl) oraz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (https://udsc.gov.pl/).

Zgodnie z polskimi przepisami osoby posiadające 2 paszporty (w tym polski) są zobowiązane do wjazdu i wyjazdu z Polski na podstawie polskiego paszportu.