Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE OGÓLNE

W roku akademickim 2022/23 Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ będzie dysponował ograniczoną liczbą miejsc w czterech domach akademickich: „Bydgoskiej” przy ul. Bydgoskiej 19, „Nawojce” przy ul. Reymonta 11, „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47 i w „Żaczku” przy al. 3 Maja 5. Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie okienka w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie zwykle rozpoczyna się 3 dni przed początkiem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić wszystkie prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową.
Uczestnicy programu są kwaterowani na podstawie imiennych skierowań wypełnianych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu studenckim, powinny zgłosić się do biura danego akademika od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, między 8.00 a 15.30.

Uwaga: Kwaterując się, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca i złote polskie na opłacenie kaucji i miejsca w pokoju za miesiąc z góry. Zarówno kaucja, jak i miesięczny koszt zakwaterowania w roku akademickim 2021/22 wynosiły 450 PLN. W roku akademickim 2022/23 może nastąpić niewielka podwyżka tej ceny.

Ważne: Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych, prosimy o zgłaszanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl). Umożliwi nam to powiadomienie administracji domu studenckiego o Państwa przyjeździe i zarezerwowanie zarezerwowanie noclegu w części hotelowej danego domu studenckiego. Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnienia formalności związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych dla uczestników programu języka polskiego.

Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon, gniazdo TV i internetowe. W opłatę za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. W domach studenckich znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia, garnki i przyrządy kuchenne. Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, poszewkę i prześcieradło) oraz zasłony i firanki. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli. Koce lub kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne należą do wyposażenia pokoju. Akademiki nie zapewniają ręczników. Pokoje nie są wyposażone w lodówki.

Na terenie domów studenckich działają także hotele studenckie, w których za przystępną cenę, w miarę wolnych miejsc, mogą zatrzymać się rodzice i znajomi studentów.
Instytut nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania. Informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań można znaleźć w internecie (Facebook, studenckie fora internetowe).
 

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie podejmuje współpracy z agencjami ani organizacjami zajmującymi się pośrednictwem w rekrutacji na studia.

W procesie rekrutacji na program języka i kultury polskiej dążymy do tego, żeby nabór uczestników przebiegał w sposób prawidłowy, nienaruszający polityki informacyjnej w kontaktach między Uniwersytetem i kandydatami na kurs.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego, mogą ubiegać się o przyjęcie na program samodzielnie, korzystając ze strony internetowej www.plschool.uj.edu.pl  (w wersji polskiej i angielskiej). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją do programu zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej UJ:

polish.for.foreigners@uj.edu.pl.

Każdy cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego w UJ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres trwania nauki (rok lub semestr). Jeśli w czasie rejestracji na kurs nie posiadają Państwo ubezpieczenia, prosimy o przekazanie zobowiązania do jego dostarczenia przez rozpoczęciem kursu.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

  • polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (ważna do końca programu);
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca;
  • ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ (Wojewódzki Oddział NFZ w Krakowie, ul. Wadowicka 8W).
  • Obcokrajowcy, którzy nie posiadają karty EKUZ, mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.
  • Umowę zawartą z NFZ należy zarejestrować w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS podaje numer konta, na które ubezpieczony jest zobligowany przekazywać składki co miesiąc.

 


Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ i na stronach Komisji Europejskiej.

Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy zgłoszą się do NFZ, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową.

Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt, znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-krakow.pl. Jedną z nich jest SCANMED przy al. Armii Krajowej 5, tel. +48 12 629 88 00. Przyjmują tam zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści.

W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) lub dzwonić pod numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.

Wszyscy uczestnicy programu języka polskiego po przybyciu do Krakowa muszą się zameldować.
Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz zameldowania w administracji domów studenckich, natomiast osoby mieszkające prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Mieszkańcy dzielnic I – VII zameldowanie mogą uzyskać w:
Wydziale Spraw Administracyjnych, Referacie Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10,  31-549 Kraków, sa-02-1@um.krakow.pl

Mieszkańcy dzielnic VIII – XIII zameldowanie mogą uzyskać w:
urzędzie przy ul. Wielickiej 28a, 30-552 Kraków, sa-03@um.krakow.pl,

a mieszkańcy dzielnic XIV – XVIII w urzędzie przy:
Osiedlu Zgody 2, 31-949 Kraków, sa-04@um.krakow.pl

www.bip.krakow.pl/idz

 

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą przekraczać granice Polski wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy wydanej przez ambasadę lub konsulat RP w kraju zamieszkania. Wiza krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia pobyt maksymalnie przez 12 miesięcy. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca może przedłużyć wizę Schengen lub
wizę krajową; wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca.

Informacji dotyczących przedłużania wiz udziela:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
tel. +48 12 392 18 54
www.malopolska.uw.gov.pl
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl

Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Kompleksową  informację na temat legalizacji pobytu można uzyskać we WYDZIALE SPRAW CUDZOZIEMCÓW, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

INFOLINIA (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców) czynna jest od poniedziałku do piątku, 8:00 – 16:00, tel. 12 210 20 20
info.opt@malopolska.uw.gov.pl
 

Zgodnie z polskimi przepisami osoby posiadające 2 paszporty (w tym polski) są zobowiązane do wjazdu i wyjazdu z Polski na podstawie polskiego paszportu.