Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NIEINTENSYWNE SEMESTRALNE I ROCZNE KURSY „MY POLISH" – STACJONARNE I ONLINE

Zapraszamy na nieintensywny semestralny lub roczny kurs języka polskiego organizowany przez Szkołę Języka
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu "My Polish".

Kursy prowadzone od poziomu B1 spełniają wymagania programów potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.


Opis kursu: Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów, po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim."