Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ORGANIZACJA KURSU

INAUGURACJA PROGRAMU*: 1 lipca 2024 (poniedziałek), 11:00-12:30, Aula Collegium Novum – ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

Wykład inauguracyjny w j. angielskim: Wisława Szymborska, or philosophy without footnotes wygłosi dr hab. Michał Rusinek

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU**: 10 sierpnia 2024 (sobota), godzina 18:00 - uroczysta kolacja.

*Inauguracja programu dotyczy uczestników rozpoczynających kursy 1 lipca 2024 r. (A-2, A-3, A-4, A-5, A-6)
** Zakończenie programu dotyczy uczestników kończących kursy 10 sierpnia 2024 r. (A-6, B-4, C-3, D-2).

 

 • Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym 1 godzina akademicka trwa 45 minut.
 • Pory zajęć podawane są w czasie aktualnym dla Polski.
 • Miejsce odbywania zajęć językowych i wykładów: ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.

 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE i EGZAMINY KOŃCOWE:

 • Zajęcia z języka polskiego prowadzone są rano, od poniedziałku do piątku (poniedziałek-czwartek: 8:45-12:00 / piątek: 08:00-11:15).
 • Egzamin końcowy odbywa się w piątek popołudniu i składa się z dwóch części: pisemnej: 11:30-13:00 i ustnej: 14:00-15:30

WYKŁADY i EGZAMINY KOŃCOWE:

 • Wykłady prowadzone są po południu, od poniedziałku do czwartku w dwóch blokach czasowych: 14:00-15:50 i 16:00-17:50.
 • Egzamin końcowy odbywa się w piątek popołudniu w dwóch blokach czasowych: 15:30-17:00 i 17:05-18:35

Egzaminy końcowe z języka polskiego i wykładów oraz wszelkie inne testy/egzaminy przeprowadzane są w ramach podanej liczby godzin na danym programie.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej stosuje system ECTS (European Credit Transfer System) obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z przyjętym przez Szkołę przelicznikiem: 10 godzin akademickich = 1 ECTS

Przed przyjazdem na Szkołę Letnią uczestnik powinien z własną uczelnią (Registrar’s Office) uzgodnić warunki transferu punktów – jeśli dotyczy.

 

Przelicznik punktów ECTS dla programu Szkoły Letniej 2024:

 • ZAJĘCIA JĘZYKOWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM:

​40 godzin zajęć językowych = 4 ECTS
​60 godzin zajęć językowych = 6 ECTS
​80 godzin zajęć językowych = 8 ECTS
​100 godzin zajęć językowych = 10 ECTS
120 godzin zajęć językowych = 12 ECTS

 • WYKŁADY ZAKOŃCZONE EGZAMINEM:

10 godzin wykładu = 1 ECTS
20 godzin wykładu = 2 ECTS

Na zakończenie kursu Szkoła może wystawić dla uczestnika następujące dokumenty:

 • Dyplom - wystawiany dla uczestnika, który zdał egzamin końcowy z j. polskiego. 
 • Transcript of Studies - wystawiany na prośbę uczestnika. W Transcript of Studies zostaną wykazane przedmioty, z których uczestnik zdał egzamin końcowy i spełnił dodatkowe wymagania określone przez nauczyciela. Na Transcript of Studies może też zostać wykazana ocena z języka polskiego.   

Na Dyplomie i Transcript of Studies podane są następujące informacje: nazwa przedmiotu, poziom językowy – jeśli dotyczy, ocena końcowa, liczba ECTS, liczba godzin. 

Dyplom i Transcript of Studies zostaną wysłane po zakończeniu programu pocztą na adres korespondencyjny wskazany w Formularzu Aplikacyjnym.

WAŻNE:

 • Szkoła może wysłać Transcript of Studies bezpośrednio na adres Uniwersytetu (zamiast na adres prywatny), na którym studiuje uczestnik. Do Transcript of Studies zostanie wtedy dołączony też Dyplom – jeśli dotyczy. 
 • Informację o preferowanym adresie wysyłki dokumentów należy podać w Formularzu Aplikacyjnym. 
 • Należy mieć na uwadze, że Szkoła może wysłać dokumenty wyłącznie w jedno miejsce. Nie ma możliwości wysłania dokumentów zarówno na adres prywatny jak i adres Uniwersytetu.