Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W związku ze zmianą zasad rekrutacji (wszyscy kandydaci zdają egzamin z j. polskiego organizowany przez wydziały), Centrum nie przeprowadza już tych egzaminów.