перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

ZAPISY/OPŁATY/FORMULARZ APLIKACYJNY

ZAPISY

 • TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ dla wszystkich programów upływa 20 maja 2024 r. - termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony
 • TERMIN PŁATNOŚCI ZALICZKI - 500,00 PLN dla wszystkich programów upływa 13 maja 2024 r.
 • TERMIN PEŁNEJ PŁATNOŚCI dla wszystkich programów upływa 29 maja 2024 r.

W CELU ZAPISU NA KURS NALEŻY:

 1. Mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia programu. 
 2. Zapoznać się z informacjami o programie na stronie internetowej Szkoły. 
 3. Wypełnić Formularza Aplikacyjy online i wyrazić stosowne zgody w załączonych dokumentach: Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych, Regulamin kursu „Szkoła Letnia” 2024 i Zgoda na Rozsyłanie Informacji. Następnie, Szkoła odsyła do Państwa wypełniony Formularz Aplikacyjny w formie pliku pdf. Dokument należy wydrukować, odręcznie podpisać we wskazanych miejscach i przesłać jako skan w formie pliku pdf na adres: plschool@uj.edu.pl 
 4. Przystąpić do testu plasującego – jeśli dotyczy. 
 5. Dokonać opłaty za kurs: bezzwrotna zaliczka 500 PLN oraz pozostała opłata.
 6. Ubezpieczyć się od wszelkich wypadków, chorób i zdarzeń losowych we własnym zakresie.
Szkoła wysyła mailowo do uczestnika wstępne potwierdzenie przyjęcia na kurs do 3 dni roboczych po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego.

CENY: 

Kurs 2-tygodniowy (A-2, B-2, C-2, D-2):

 • Pełny program: 5 996,00 PLN
 • Program akademicki: 2 940,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 585,00 PLN

Kurs 3-tygodniowy (A-3, B-3, C-3): 

 • Pełny program: 7 246,00 PLN
 • Program akademicki: 3 760,00 PLN 
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 845,00 PLN

Kurs 4-tygodniowy (A-4, B-4): 

 • Pełny program: 9 296,00 PLN
 • Program akademicki: 4 290,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 049,00 PLN

Kurs 5-tygodniowy (A-5): 

 • Pełny program: 11 159,00 PLN
 • Program akademicki: 4 640,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 195,00 PLN

Kurs 6-tygodniowy (A-6): 

 • Pełny program: 12 366,00 PLN
 • Program akademicki: 4 990,00 PLN
 • Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na Pełnym Programie: 1 335,00 PLN

 

OPŁATY 

Ceny za wszystkie programy podane są w złotych polskich, PLN.
 
Opłaty za program można dokonać na dwa sposoby:
 1. OPŁATA CAŁOŚCIOWA - bez podziału na zaliczkę i dopłatę.
 2. OPŁATA W DWÓCH KROKACH:
 • Krok pierwszy: bezzwrotna zaliczka - 500,00 PLN
 • Krok drugi: pełna cena za program pomniejszona o zaliczkę

DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI:

 1. UPOWAŻNIENIE Szkoły do OBCIĄŻENIA Państwa KARTY KREDYTOWEJ/DEBETOWEJ wypełniając Formularz Autoryzacji przesyłany na etapie zapisu.
 2. KARTĄ w Biurze Księgowości Szkoły (ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków, pokój nr. 139).
 3. PRZELEW BANKOWY na indywidulany numer rachunku bankowego przesyłany na etapie zapisu.
 • przy płatności przelewem Szkoła musi otrzymać wpłatę nie później niż 13 maja (zaliczka) i 29 maja (pełna płatność), dlatego transakcję należy zlecić 1-2 dni robocze wcześniej, żeby opłata dotarła na konto Szkoły na czas,
 • do wpłat, które wpłyną po terminie płatności Uniwersytet Jagielloński nalicza ustawowe odsetki,
 • po dokonaniu opłaty przelewem należy przesłać do Szkoły potwierdzenie płatności.

WAŻNE

 • Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy. 
 • Szkoła nie przyjmuje płatności gotówką.
 • Opłaty bankowe pokrywane są przez uczestnika programu.
 • Można wnosić opłatę w walutach obcych – bank obsługujący Uniwersytet Jagielloński dokonuje automatycznego przewalutowania. W celu obliczenia dokładnej kwoty, należy skontaktować się ze swoim bankiem – Szkoła nie dokonuje przeliczeń.
 • Uczestnicy, którzy planują przyjazd do Szkoły ze swoimi dziećmi, powinni pamiętać, że Szkoła nie zapewnia opieki nad nimi, wyżywienia oraz zakwaterowania.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu, opłata za kurs nie będzie zwracana.
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów.

 

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
      +48 12 663 29 28
      +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl